Forbrugerrådet Tænk anmelder 5 webshops for greenwashing
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Stop greenwashing: Forbrugerrådet Tænk anmelder 5 webshops

Tøjbutikker på nettet sælger tøj som bæredygtigt uden at dokumentere, at tøjet er bæredygtigt eller ansvarligt produceret med hensyn til klima, miljø og rettigheder.

Christina Vejsgaard · 12. maj 2021

Flere store tøjbutikker på nettet markedsfører en del af deres tøj som "bæredygtigt".

I mange tilfælde er det svært at gennemskue, hvorfor tøjet skulle være mere ansvarligt produceret end andet tøj – og ofte bliver der kun taget hensyn til enkelte aspekter af bæredygtighed.

Forbrugerrådet Tænk har derfor sammen med rådgivningsvirksomheden Secondhand First anmeldt 5 store tøjforhandlere til Forbrugerombudsmanden.

Vi mener, at der er tale om greenwashing, altså vildledende grøn markedsføring. Vildledende markedsføring er i strid med markedsføringsloven.

Se anmeldelsen til Forbrugerombudsmanden

10. MAJ 2021

Til Forbrugerombudsmanden

Forbrugerrådet Tænk er sammen med rådgivningsvirksomheden Secondhand First blevet opmærksom på, at der findes en lang række hjemmesider – særligt multi-brand platforme -, som markedsfører tekstilprodukter eller kollektioner som bæredygtige, uden at det er muligt at finde præcise beskrivelser eller dokumentation for, at det rent faktisk er tilfældet.

Det følger af Forbrugerombudsmandens vejledning om miljømæssige og etiske påstande m.v. fra 2014, at alle påstande, der benyttes i markedsføringen, skal være korrekte og præcise, relevante og afbalancerede og klart formuleret, så forbrugerne umiddelbart forstår dem og ikke bliver vildledt.

Dette gælder også budskabet i de miljømæssige og etiske påstande, der bruges i markedsføringen. Det fremgår af vejledningen, at i kravet om korrekthed og præcision ligger, at det klart og tydeligt skal fremgå, om miljø- eller etikpåstanden gælder virksomheden som sådan, en eller flere aktiviteter eller et produkt. Det må oplyses, hvilke forhold påstanden gælder, herunder egenskaber eller aspekter, og for produkters vedkommende, om påstanden gælder hele eller dele af produktet, emballagen eller andet. I relevanskravet ligger, at budskabet ikke må fremhæve egenskaber eller aspekter, der må anses for uvæsentlige i forhold til belastningen af miljøet eller den etiske dimension. Det fremgår endvidere af vejledningen, at i kravet om afbalanceret ligger, at overdrivelser om den erhvervsdrivendes aktiviteter eller produktets indvirkning på miljøet eller etiske egenskaber ikke må forekomme, og væsentlige informationer ikke må være udeladt. Forbrugerne skal således via markedsføringen på et informeret grundlag blive i stand til at foretage et valg af produkter m.v. ud fra miljømæssige eller etiske overvejelser.

Såfremt ovenstående ikke må anses for opfyldt og dokumenteret, vil en miljømæssig eller etisk påstand formentlig anses for vildledende eller i strid med god markedsføringsskik samt god erhvervsskik, jf. markedsføringslovens §§ 3, 4, 5 og 6 sammenholdt med § 8.

Som led i en aktuel kampagne med fokus på greenwashing har vi undersøgt en række hjemmesider, som har vist, at ordet bæredygtigt benyttes yderst flittigt, uden at produktets eller kollektionens cyklus er nærmere beskrevet, og vi mener derfor, at der i høj grad kan sættes spørgsmålstegn ved, om disse hjemmesider opfylder retningslinjerne, eller om de rent faktisk vildleder forbrugeren i strid med markedsføringsloven.

Forbrugerrådet Tænk og rådgivningsvirksomheden Secondhand First har i april måned 2021 faktatjekket en række tøjbutikkers online shops for deres brug af bæredygtighedsterminologi. Vi har lavet det som en kunderejse, hvor vi har screenet forskellige hjemmesiders forsidemenuer og herefter klikket os videre, step for step, for at faktatjekke om brugen af bæredygtighed er blevet dokumenteret undervejs inden selve købet af tøjet. Vi har også lavet søgninger på ordet ”bæredygtig” på de forskellige hjemmesider for at finde de produkter, som bliver kategoriseret som ”bæredygtige”. Endelig har vi søgt efter generel information på virksomhedernes hjemmesider om, hvordan de arbejder med bæredygtighed.

På baggrund af resultaterne i vores undersøgelse finder vi anledning til at anmelde nedenstående konkrete hjemmesider til forbrugerombudsmanden:

The Founded (bilag 1)

Boozt (bilag 2)

Miinto (bilag 3)

Stylepit (bilag 4)

Zalando (bilag 5 og 6)

Vi skal på denne baggrund anmode Forbrugerombudsmanden om at vurdere hjemmesiderne særligt i forhold til vildledning og god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens §§ 3, 4, 5 og 6 sammenholdt med § 8.

Se bilag 1-5

Se bilag 6

Klik på virksomhedens navn for at læse hvorfor, vi har anmeldt dem, og virksomhedernes svar.

 • Derfor har vi anmeldt The Founded:

  Ordet "bæredygtigt" benyttes på både forsiden, i scroll-menuen og ved de enkelte produkter. Det fremgår, at kollektionen er bæredygtig.

  Ved vores gennemgang af hjemmesiden ses ordet "bæredygtigt" benyttet for produkter, der består af 100 % økologisk bomuld, men det ses ikke nærmere beskrevet eller dokumenteret, hvordan produktets livscyklus i øvrigt er, og om produktet/kollektionen opfylder kravene for bæredygtighed.

  Det er vores vurdering, at produktet ikke kan kaldes bæredygtigt alene af den grund, at det består af 100 % økologisk bomuld. I øvrigt finder vi det problematisk, at virksomheden markedsfører sig med opfordring om at købe deres produkt, for at "skabe en bæredygtig garderobe", særligt når der ikke ses oplysninger eller dokumentation for, at kollektion rent faktisk opfylder kriterierne for at kunne betegnes som bæredygtig. 

  Kommentar fra The Founded:

  We always aim for all communication about our products to be both legally and factually compliant as well as easy and clear to understand. This of course also applies to communication about sustainability related matters. We do not consider our marketing as greenwashing, though being a new webshop, launching across several markets, we are keen to let our customers know which products are more sustainable than others. We are reviewing our way of communicating this and acknowledge that the communication might appear unclear. We are currently adjusting this and we will continuously work to improve our communication about sustainability related matters as it is a dynamic process following the innovative developments and practices in our industry.

  As a newly formed independent company and website, we recognize that we are responsible for claims made and our communication and will always work to ensure that we are compliant with relevant regulation in the markets where we trade.

 • Derfor har vi anmeldt Boozt:

  Ordet "bæredygtigt" benyttes på både forsiden, i scroll-menuen og ved de enkelte produkter. 

  Ved vores gennemgang af hjemmesiden ses ordet "bæredygtigt" benyttet for bl.a. produkter, der består af økologisk bomuld, men det ses ikke nærmere beskrevet eller dokumenteret, hvordan produktets livscyklus i øvrigt er, og om produktet/kollektionen opfylder kravene for bæredygtighed. Det er vores vurdering, at produktet ikke kan kaldes bæredygtigt alene af den grund, at det består af økologisk bomuld. Vi mener ikke, at bæredygtighed kan bruges, hvis en aktivitet eksempelvis alene er godt for miljøet. Produktets livscyklus skal indeholde alle bæredygtige aspekter, herunder sociale og etiske forhold, samt mindst mulig belastning af miljø og sundhed.

  I øvrigt finder vi det problematisk, at virksomheden markedsfører sig med, at "vi har omhyggeligt udvalgt styles fra vores bæredygtige kategori, som har en positiv indvirkning på mennesker, dyr og planeten". Vi savner i den grad dokumentation for, at produkterne har en direkte positiv indvirkning og ikke kun en evt. reduktion af dårlig påvirkning af eksempelvis miljøet.

  Derudover benytter Bootz i deres markedsføring deres eget mærke for "bæredygtige produkter", som forestiller et grønt hjerte med et blad og ordet "sustainability". Vi finder, at det kan være problematisk, at virksomheder opfinder deres egne certificerings-lignende-mærker, idet det kan være svært for forbrugeren at navigere i og i nogle tilfælde vildlede forbrugerne til at tro, at der er tale om en officiel mærkningsordning. Det ses endvidere ikke nærmere beskrevet, hvilke krav eller dokumentation der ligger bag mærket, men alene en henvisning til Boozts generelle side om bæredygtighed.

  Vi har kontaktet Boozt, som ikke har nogen kommentarer til anmeldelsen

 • Derfor har vi anmeldt Miinto:

  Ordet "bæredygtigt" benyttes på både forsiden, i scroll-menuen og ved de enkelte produkter.

  Ved gennemgang af hjemmesiden er fundet flere eksempler, hvor ordet ”bæredygtigt” er benyttet bl.a. fordi produktet består af ”100 % bæredygtigt bomuld”, hvad end der så menes hermed. Derudover ses det heller ikke nærmere beskrevet eller dokumenteret, hvordan produktets livscyklus i øvrigt er, og om produktet/kollektionen opfylder kravene for bæredygtighed. Det er vores vurdering, at produktet ikke kan kaldes bæredygtigt alene af den grund, at det består af ”100 % bæredygtigt bomuld”. Vi mener ikke, at bæredygtighed kan bruges, hvis en aktivitet eksempelvis alene er godt for miljøet. Produktets livscyklus skal indeholde alle bæredygtige aspekter, herunder sociale og etiske forhold, samt mindst mulig belastning af miljø og sundhed.

  Vi har kontaktet Miinto for at spørge, om de har kommentarer til anmeldelsen. Vi har endnu ikke fået svar på henvendelsen.

 • Derfor har vi anmeldt Stylepit

  Ordet "bæredygtighed" benyttess på både forsiden og ved de enkelte produkter. 

  Ordet "bæredygtigt" ses benyttet direkte på billedet af et produkt, og under produktinformationen står alene, at produktet er fremstillet af bæredygtige materialer, men det er ikke nærmere beskrevet hvilke, og om det er alle produktets materialer. Derudover ses det hellere ikke nærmere beskrevet eller dokumenteret, hvordan produktets livscyklus i øvrigt er, og om produktet opfylder kravene for bæredygtighed. Det er vores vurdering, at produktet ikke kan kaldes bæredygtigt alene af den grund, at det er fremstillet af bæredygtige materialer. Vi mener ikke, at bæredygtighed kan bruges, hvis en aktivitet eksempelvis alene er godt for miljøet. Produktets livscyklus skal indeholde alle bæredygtige aspekter, herunder sociale og etiske forhold, samt mindst mulig belastning af miljø og sundhed.

  Vi har kontaktet Stylepit for at spørge, om de har kommentarer til anmeldelsen. Vi har endnu ikke fået svar på henvendelsen.

 • Derfor har vi anmeldt Zalando:

  Ordet "bæredygtigt" benyttes på både forsiden og ved de enkelte produkter.

  Ordet "bæredygtigt" benyttet direkte på billedet af et produkt, og under drop-down menuen kan man klikke på ordet bæredygtighed. Det bemærkes, at virksomheden har lavet sit eget standardmærke Zalando Organic Cotten. Det er ikke nærmere beskrevet hvilke, og om det er alle produktets materialer, der er økologisk bomuld. I den sammenhæng påpeges det, at forbrugeren skal tilgå en anden side for at læse, at virksomhedens egen standard slet ikke præciserer indholdet af økologiske fibre. Det er vores vurdering, at produktet ikke kan kaldes bæredygtigt alene af den grund, at det indeholder en uspecificeret procentandel økologiske fibre. Derudover ses det heller ikke nærmere beskrevet eller dokumenteret, hvordan produktets livscyklus i øvrigt er, og om produktet opfylder kravene for bæredygtighed.

  Virksomheden oplyser, at "bæredygtigheds"-flaget bruges til at indikere om ét af tre kriterier er opfyldt. Flertallet af beskrivelserne på produktsiderne er generiske, og relaterer sig på ingen måde til de konkrete, viste beklædningsgenstande, og hvordan disse er dokumenterbart bedre end andre, eller om der er tale om miljøvenlighed, social ansvarlighed eller dyrevelfærd.

  Kommentar fra Zalando:

  Zalando skriver blandt andet:

  Vores mål er at give vores kunder forståelig og sammenlignelig information om de produkter, de er interesserede i. For at gøre det nemt, tilbyder vi et bæredygtighedsfilter på vores website og et bæredygtighedsflag på vores produkter. De produkter, der bærer dette flag, har en eller flere bæredygtighedsfordele sammenlignet med konventionelle produkter af samme type. Vi går endda et skridt videre og giver kunderne adgang til de certificeringer, der ligger bag flaget, for hvert produkt.

  For at blive markeret med bæredygtighedsflaget, skal produktet leve op til mindst et af Zalandos bæredygtighedskriterier. Disse kriterier kan enten dække over brugen af mere bæredygtige materialer og processer eller sociale-, miljømæssige- eller dyrevelfærdsstandarder. Vores kriterier dækker to områder:

  • Mindre ressourcekrævende produktionsteknikker (f.eks. Bluesign eller OEKO-TEX-certificerede produkter) eller
  • Bedre materialer såsom økologisk bomuld eller genbrugt polyester. Sociale aspekter er også inkluderede i form af f.eks. Fairtrade- eller GOTS-certificeringer (Global Organic Textile Standard).

  Læs hele svaret fra Zalando ved at klikke her