Kollektiv transport skal hjælpes ud af corona og energikrisen
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Kollektiv transport skal hjælpes ud af corona og energikrisen

Lige nu er den kollektive transport under massivt pres. Vi mener, at politikerne bør give regioner og kommuner mulighed for at fastholde driftsomfanget for busser og lokaltog på uændret niveau.

Foto: Getty Images
Busstop ved øde landevej

Der er stort potentiale i den kollektive transport. Faktisk vil næsten 8 ud af 10 danskere bruge den kollektive transport mere, hvis der sker forbedringer. I de store byer er potentialet endnu større. Men kollektiv transport bliver kun attraktiv, hvis den tager udgangspunkt i passagerernes brug, ønsker og behov.

Hvis vi skal indfri potentialet, er vi dog nødt til at starte et helt andet sted: Nemlig med at sikre fundamentet for kollektiv transport.

Kollektiv transport under pres

Lige nu er den kollektive transport under massivt pres.

Regeringen og Folketinget sikrede, at de regionale trafikselskaber i både 2020 og 2021 blev kompenseret for tab og merudgifter i forbindelse med corona-nedlukningerne. Desværre er støtten ikke på samme niveau i 2022. Og det på trods af, at der fortsat er færre passagerer i busser og tog pga. de tidligere anbefalinger om at undlade at bruge kollektiv transport, og at energipriserne er steget voldsomt.

Kommuner og regioner får derfor store ekstraomkostninger til kollektiv transport i såvel 2022 som 2023. Mange er nødsaget til at træffe kortsigtede økonomiske nedskæringer, hvilket flere steder i landet vil betyde færre busser og højere priser. Det får store konsekvenser for danskernes mobilitet, klima, miljø og trængsel.

Det vil gøre kollektiv transport mindre attraktiv, afskrække potentielle passagerer og gøre det svært at fastholde de nuværende. Mange vil formentlig være nødt til at vælge bilen og evt. købe bil nr. to eller tre, hvilket vil øge trængslen og CO2-udledningen og få store omkostninger for samfundet.

Særligt borgere i landdistrikterne bliver ramt. Her er det offentlige tilskud per passager størst, og den kollektive transport er i forvejen presset på passagertal, ruter og frekvens.

Samtidig med nedskæringer er der varslet prisstigninger fra 2023. De to ting tilsammen er stik imod, hvad vi kan se, kan få flere til at benytte kollektiv transport.

Passagertallet er mange steder tæt på normaliseret, og forventningen er derfor, at de lavere passagertal ikke er en permanent situation. Derfor er det et kritisk tidspunkt at reducere driftsomfanget.

Det mener vi, der skal gøres nu

Politikerne bør give regioner og kommuner mulighed for at fastholde driftsomfanget for busser og lokaltog på uændret niveau. Enten ved økonomisk støtte i stil med de foregående år eller ved at give mere økonomisk fleksibilitet, så regioner og kommuner får mulighed for at brede ekstraomkostningerne ud over flere år, fx gennem låntagning.