Forbrugerrådet Tænk

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Ejerskifte­forsikringer: Tjek dette, før du vælger

Ejerskifteforsikringer dækker skjulte mangler, når du har købt ny bolig. Men hvad er vigtigt at vide, inden du vælger forsikring? Få et overblik her.
Af Signe Funch Madsen
13. April 2018
Ejerskifteforsikringer tjek dette foer du vaelger
Foto: Getty Images

Ejerskifteforsikring dækker ikke alle skader

Køber du en ny bolig, kan du vælge at tegne en ejerskifteforsikring. Men hvad er en ejerskifteforsikring? Er en ejerskifteforsikring nødvendig? Og hvad dækker ejerskifteforsikringen egentlig?

Ejerskifteforsikringen er beregnet til at sikre både dig og sælger mod at skulle betale for dyre og uventede reparationer, efter boligen har skiftet ejer.

Boligkøbere bliver dog tit overraskede, når de finder ud af, at deres ejerskifteforsikring langt fra dækker alle ubehagelige overraskelser. Få hjælp til at gennemskue ejerskifteforsikringen her.

Køberrådgiver: Har du brug for en?

Hvornår kan du få en ejerskifteforsikring?

Ejerskifteforsikringen kan du tegne, hvis sælger har fået lavet en tilstandsrapport, en el-installationsrapport og indhentet et tilbud om en ejerskifteforsikring fra et forsikringsselskab.

Perioden for, hvor lang tid du er dækket af ejerskifteforsikringen, kan være enten 5 eller 10 år. Det afhænger af, om du vælger en basis eller en udvidet ejerskifteforsikring.

Som køber kan du selv bestemme, om du vil takke ja til tilbuddet om en ejerskifteforsikring. Du kan også vælge selv at indhente et tilbud hos et andet selskab end det, sælger foreslår.

Tilstandsrapport: Sådan læser du den

Hvem skal betale for ejerskifteforsikringen?

Forsikringspræmien – altså det beløb forsikringen koster - bliver delt mellem sælger og køber.

Sælger bliver herefter fritaget sit ansvar for at dække skjulte fejl og mangler, som var til stede, da køber overtog boligen.

Takker du nej til ejerskifteforsikringen, er sælger som udgangspunkt også fritaget fra sit økonomiske ansvar.

Vælger du som køber selv at indhente tilbud om en forsikring fra et andet forsikringsselskab, end det tilbud sælger valgte, skal sælger betale halvdelen af prisen på det oprindelige tilbud. 

Hvad kan du selv tjekke, inden du vælger forsikring?

Forsikringens dækningsvilkår er ikke altid nemme at forstå. Der kan være forskel på priser, og hvor meget de forskellige forsikringsselskaber hjælper dig med at få et klart overblik over, hvilke skader de dækker.

Ejerskifteforsikringer kan derfor være svære at vælge mellem. Der er dog nogle ting, du selv kan tjekke:

 • Tjek, om selskabet er medlem af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber. Så er du sikret økonomisk, hvis forsikringsselskabet går konkurs.
 • Læs tilstands- og elinstallationsrapporten grundigt igennem. De skader som er oplyst der, vil ikke blive dækket af forsikringen.
 • Undersøg nærmere, hvad konsekvenserne af beskrevne skader er, og hvad de vil koste eventuelt at udbedre.
 • Vær opmærksom på om forsikringsselskabet tager forbehold for konkrete skader, som betyder, at forsikringen ikke dækker.
 • Undersøg procentdelen af klager, det enkelte forsikringsselskab har fået på ankeforsikring.dk.
 • Tjek også antallet af klager, som har fået medhold på ankeforsikring.dk. Det giver dig en idé om, hvor ofte forsikringskunder som klager, får medhold. 

Dækker forsikringen almindelige skavanker og slid?

Ejerskifteforsikringen dækker langt fra alle skader, fejl og mangler, der kan være på den bolig, du overvejer at købe.

Forsikringen dækker kun skader, der ikke er forventelige og normale for boligens alder og type.

Aldersbetinget slid og dårlig vedligeholdelse dækker forsikringen ikke. For eksempel kan du normalt ikke få dækket en fugtig kælder eller et slidt tag på et gammelt hus.

Forhold, som er korrekt udført i forhold til forskrifter og byggeskik på det tidspunkt, huset blev bygget, dækker forsikringen ikke. Det blev for eksempel først et krav at fugtsikre kældre i 1972. Derfor kan en fugtig kælder være normalt i et ældre hus.

Dækker forsikringen skader, du kendte til i forvejen?

Ejerskifteforsikringen dækker ikke skader, som du havde kendskab til, da du købte boligen.

Skader, der står beskrevet i tilstands- eller elinstallationsrapporten, dækker forsikringen derfor ikke. Dog kan du godt få dækket skader, som åbenlyst er beskrevet forkert i rapporterne.  

Vær også opmærksom på, at du ikke kan få dækket skader, som sælger på anden måde har gjort dig bekendt med, før du købte boligen.

Hvad dækker ejerskifteforsikringen ikke?

Ejerskifteforsikringen dækker ikke synlige skader, der er nævnt i tilstandsrapporten.  Den dækker heller ikke almindeligt slid og ælde, forhold uden for bygningen eller bagatelagtige forhold. For eksempel:

 • Fugt i kælderen eller skimmelsvamp i ældre huse. Det er forhold, som betragtes som normale i mange ældre huse.  
 • Bygningsdele, der ligger uden for soklen og murene.
 • Aldersbetinget slid på for eksempel tage, gulve, vægge eller vinduer.
 • Fejlkonstruktioner, hvis de ikke fører til skade på andre bygningsdele. For eksempel et gulvafløb, hvor faldet er forkert placeret i forhold til vandudløb.

Selvrisikoen på en ejerskifteforsikring er på 5.000 kroner per skade. Den dækker ikke mindre skader under dette beløb.

Hvad dækker ejerskifteforsikringen?

Køber skal som udgangspunkt selv bevise, at skaden var til stede, da du købte boligen. Skader, forsikringen typisk dækker, er for eksempel:

 • Skader, som væsentligt nedsætter bygningens værdi. For eksempel brud, lækage, deformering, svækkelse og revnedannelse. Så længe skaderne ikke står i tilstandsrapporten, og de var til stede, inden boligen blev overtaget.
 • Bygningsdele, der burde være der, men mangler.
 • Skader eller fysiske forhold ved bygningen, der giver risiko for skader på bygningen eller bygningsdelene.
 • Skjulte skader, der var til stede på det tidspunkt, hvor du som køber overtog huset.
 • Skader, der nedsætter bygningens værdi eller brugbarhed væsentligt i forhold til tilsvarende bygninger med samme alder.
 • El-installationer, der ikke fungerer, har nedsat funktion eller er ulovlige.
 • Vvs-installationer, der ikke fungerer, har væsentligt nedsat funktion eller som er ulovlige.
 • Merudgifter, der kræves for at leve op til nutidens regler i byggelovgivningen, når skaden/ulovligheden skal repareres.
 • Rimelige og nødvendige merudgifter til genhusning i op til 12 måneder, hvis udbedringen af en skade gør huset ubeboeligt.