To syn på sagen: Skal vi holde fast i kontanterne?
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

To syn på sagen: Skal vi holde fast i kontanterne?

Skal restauranter, hoteller og turistvirksomheder kunne sige nej tak til kontanter? Det mener brancheorganisationen Horesta, mens Ældre Sagen er imod. Vi har bedt parterne om at uddybe argumenterne.

Morten Steinche · Foto: Getty Images, privat · 9. marts 2023
en hånd med kontanter

Kontanter

I Danmark har butikker og andre erhvervsdrivende, der tager imod penge, pligt til også at tage imod kontanter mellem klokken 6 og klokken 22. Det er den såkaldte kontantpligt. 

Andelen af danskere, der bruger kontanter som foretrukket betalingsform, stiger, jo ældre, vi er. Fx har kun fire procent af de 25 til 44-årige kontanter som mest benyttede betalingsmiddel, hvorimod det er ni procent for de 65 til 69-årige og 21 procent hos de 80 til 84-årige ifølge Danmarks Statistik. 

Ifølge Nationalbanken blev 12 procent af alle betalinger i 2022 foretaget med kontanter.

embed_jeppe_herskind

embed_louise_kambjerre

Louise Kambjerre Scheel, hvorfor vil I holde fast i kontantpligten?

“Vi ved, at der er mennesker, som har brug for at handle med kontanter. Den beskyttelse har de krav på og ret til, så de ikke bliver ekskluderet af samfundet. Kontantpligten er til for – som Forbrugerombudsmanden formulerer det – at hindre diskrimination af kontantkunder.”

Jeppe Møller-Herskind, hvorfor vil I gøre det frivilligt for restauranter, hoteller og turistvirksomheder at tage imod kontanter eller ej?

“Vi har mange medlemmer, som har uhensigtsmæssige omkostninger forbundet med kontanterne pga. svind og aflevering af kontanterne. Husk også på, at byttepenge er noget, man i dag køber. Nogle skal måske køre op til 80 kilometer efter et indleveringsdepot (en bank, red.), og derudover skal de også bruge tid på at tælle kontanterne op. For andre virksomheder er kontanterne så vigtige, at det ikke er noget problem.”

LKS, er det ikke et fair argument, at det er dyrt og tidskrævende at komme af med kontanterne?

“Det er det, og derfor burde Horesta ligesom os se på, om bankernes service er god til de kunder, der bruger kontanter. I virkeligheden har vi her en fælles sag, der handler om at få bankerne til at give kontantkunderne bedre betingelser i stedet for at ekskludere dem.

Mener du at genåbne bankfilialer?

“Det er et godt spørgsmål. Vi ser ældre, som meget langt til filialer og kontantkasser. Bankerne har et samfundsansvar over for de kunder, som ikke kan varetage bankforretningerne digitalt, og derfor bør de sikre bedre adgang til kontanter.”

JMH, er det en løsning – som Ældre Sagen foreslår – at lægge pres på bankerne for at få en bedre service til dem, der bruger og håndterer kontanter?

“Så længe der er et kontantkrav, er det nødvendigt at lægge pres på bankerne ift. omkostningerne ved kontanterne sammenholdt med byrden. Men det handler ikke kun om udgifterne, men også om risikoen for tyveri og røveri ift. det at have kontanter.”

LKS, Horesta ønsker, at det skal være valgfrit for restauranter, hoteller og turistvirksomheder at tage imod kontanter. Er det så slemt med valgfrihed?

“Valgfriheden bekymrer os, fordi der selvfølgelig vil være virksomheder, som vil fravælge kontanterne, og så er vi ude i snakken om, at det vil være endnu dyrere og mere besværligt for de virksomheder, der holder fast i kontanterne, fordi der vil være færre til at bære byrden, så kontanterne i sidste ende ikke vil være rentable for nogen. Det er den glidebane, vi er bekymrede for. Forsvinder kontantpligten fra fx restauranter og turistvirksomheder, er der mennesker, hvis liv vil være reduceret til mad og medicin, da jeg har svært ved at forestille mig en fjernelse af kontantpligten for dagligvarer. Vi synes, at samfundet skal være mere diverst end det, der passer ned i en businesscase. Der skal også være glæder og fornøjelser til dem, der ikke passer ned i flertallets kasser. Derfor skal kontantpligten for fornøjelser bevares.”

JMH, I taler for en valgfrihed, men vil valgfriheden ikke blot føre til, at endnu færre butikker, restauranter og hoteller kommer til at bære byrden ved kontanterne, hvis mange fravælger dem?

“Vi ser bl.a. i Sverige og i England, at det at kunne tage imod kontanter bliver et konkurrenceparameter for mange virksomheder, hvor det vil være en dum beslutning at sige nej til dem. De ser ikke kontanterne som en byrde, men som en mulighed for at kunne indgå i konkurrencen på et liberalt marked.”

Men handler det her ikke bare om, at I ikke har lyst til at tage et samfundsansvar for de svagere grupper i samfundet, fordi det ikke er dem, der går på restauranter og hoteller og er turister?

“Nej, den køber jeg ikke. Generelt gennemgår hele samfundet i disse år en intens digitalisering, og hvis ikke vi lov til at være med, er det en hel branche, som efterlades bagest i digitaliseringen.”