Radon: Har dit hus for meget af den sundhedsskadelige luftart?
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Radon: Har dit hus for meget af den sundhedsskadelige luftart?

Radon i boliger er medvirkende årsag til 300 tilfælde af lungekræft om året, vurderer Sundhedsstyrelsen. Se, hvad du kan gøre her.

Niels Søndergaard · Foto: Getty Images · 4. januar 2019
Mand åbner vindue i hus

Radon er en naturlig radioaktiv gasart, der findes i jorden. Den kan derfor også findes under dit hus og trænge ind fra undergrunden via revner og sprækker i fundamentet.

Niveauerne i jorden varierer alt efter, hvor du bor i landet og er generelt højest på Sjælland, Bornholm og de øvrige øer.

Radon overskrider anbefalet niveau i 350.000 danske hjem

Radon kan du ikke se, lugte eller smage. Gasarten fremkalder ikke bivirkninger med det samme, men den påvirker alligevel mange danskere.

Radonniveauet overskrider ifølge Sundhedsstyrelsen det anbefalede niveau i cirka 350.000 danske huse.

Radon kan medvirke til lungekræft

Radon-udsættelsen kan på lang sigt være en medvirkende årsag til lungekræft og er årsag til 300 tilfælde af lungekræft om året – risikoen er specielt stor, hvis du er ryger.

Radon er ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) den næstvigtigste medvirkende årsag til lungekræft efter aktiv rygning. Der går dog lang tid fra påvirkningen begynder til, at lungekræft måske en dag kan konstateres – typisk 10 til 40 år.

Radonsikring er lovpligtigt i nye huse

Er dit hus bygget efter 1998 burde risikoen være mindre, da huse bygget senere skal være opført med radonsikring.

Den eneste måde at være sikker er dog at få målt niveauerne.

Få tjekket radonniveauet i dit hus

Radonniveauet kan du selv få tjekket i dit hus. Det koster typisk mellem 500 og 1.300 kroner ifølge Bolius - Boligejernes Videncenter.

Først bestiller du en radonmåler – et såkaldt dosimeter. Vær sikker på, at virksomheden følger de internationale standarder for metoder og resultater. Sikr dig, firmaet bruger et akkrediteret analyselaboratorium – det vil sige et laboratorie, der lever op til gængse standarder.

Derefter opsætter du måleren og lader den sidde i 2 til 3 måneder, hvor måleren registrerer niveauet. Helst i vinterperioden mellem oktober og april, hvor vinduerne er mindre åbne end i sommerperioden. Så sender du måleren retur til virksomheden og afventer svar.

Begræns mængden af radon, hvis niveauet er højt

Radonindholdet i luften skal  ifølge myndighederne være under 100 becquerel, som er måleenheden for radioaktivitet.

Hvis din måling viser højere niveauer, skal du begrænse mængden.

Luft ud for at mindske radon i indeklimaet

Udluftning med gennemtræk anbefales generelt mindst 2 gange om dagen. Det er blandt andet for at holde fugt og dampe fra uønskede kemikalier ude af hjemmet.

Radonindholdet i din bolig fortyndes på den måde. Men det er ofte utilstrækkeligt til at holde radonniveauet nede.

Tre tips: Sådan sænker du radonindhold i dit hus

  • Køb et godt ventilationssystem. Et ventilationssystem i kælder og stueetage kan nedbringe niveauet af radon.
  • Reparér revner og sprækker i huset. Hold radon ude ved at tætne revner og sprækker i kældergulvet, stuegulvet, ydervægge i kælderetagen og ved rørgennemføringer.
  • Få radonsug under huset. Hvis du måler et meget højt radonniveau i huset, kan du få installeret et radonsug under huset. Det er meget effektivt og koster mellem 10.000 og 50.000 kroner.