Klorparaffiner: Derfor er de problematiske
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Klorparaffiner: Derfor er de problematiske

Klorparaffiner er en gruppe stoffer, som kan bruges til at blødgøre plast. De er også mistænkt for at være hormonforstyrrende og kræftfremkaldende.

Stine Müller · Foto: Getty Images · 18. april 2023
klorparaffiner

Klorparaffiner findes i produkter som fx klapvogne, gummistøvler og blendere.

Hormonforstyrrelser og kræft er nogle af de uønskede effekter, som stofferne mistænkes for at bidrage til.

Stofferne er derfor et problem i produkter, som du og særligt dine børn er i kontakt med.

Hvor findes de?

Klorparaffiner bruges ofte som blødgørere og flammehæmmere i plast og gummi.

Vi har fundet klorparaffiner i en kemitest af klapvogne i både håndtag og i materiale fra klapvognssædet.

Klorparaffiner kan ifølge Miljøstyrelsen også findes i flere byggematerialer som fx fugemasse, maling og gulvbelægninger.

Stofferne bruges også som smøremidler i olier til metaldele og til behandling af læder.

I en kemitest af stavblendere er der fundet afgivelse af klorparaffiner, hvor stofferne formodentlig stammer fra smøremidler.

Hvordan frigives de?

Klorparaffinerne er ikke fast bundet til plast.

Det betyder, at de langsomt kan frigives fra et produkt, når du fx er i berøring med det.

Stofferne kan også afdampe til luften og være med til at forurene dit indeklima.

Disse klorparaffiner skal du kende

Klorparraffiner opdeles typisk i 3 hovedgrupper efter kædelængden, som er:

  • Kortkædede klorparaffiner
  • Mellemkædede klorparaffiner
  • Langkædede klorparaffiner

I forhold til sundhed og miljø er det ikke alle stofferne, der er lige stor bekymring om.

Det er heller ikke alle grupperne, som forskere ved lige meget om.

Kortkædede klorparaffiner

Kortkædede klorparaffiner er giftige. De nedbrydes langsomt og kan ophobe sig i miljøet.

Sundhedsbekymringerne går på, at kortkædede klorparaffiner er:

  • Klassificeret i EU som kræftfremkaldende.
  • På EU's kandidatliste over særligt problematiske stoffer.
  • På EU's liste over mistænkt hormonforstyrrende stoffer.
  • På Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer.

Skadelige miljø- og sundhedseffekter gør, at kortkædede klorparaffiner ikke må være i en lang række produkter i koncentrationer over 0,15 procent.

Miljøstyrelsen vurderer, at din udsættelse for de kortkædede klorparaffiner med stor sandsynlighed er faldende pga. forbuddet.

Det vil derfor være sjældent, at du risikerer at støde på produkter med kortkædede klorparaffiner.

Forbrugerrådet Tænk Kemi har en enkelt gang fundet kortkædede klorparaffiner i en test af gummistøvler til børn.

Mellemkædede klorparaffiner

Mellemkædede klorparaffiner ved forskerne mindre om end de kortkædede.

Forbud eller begrænsning af brugen af disse stoffer findes der hverken i EU eller i Danmark.

Mellemkædede klorparaffiner er i EU i nogle tilfælde klassificeret som bl.a. skadelige for dit barn under amning. Det gælder dog ikke alle de mellemkædede klorparaffiner.

Stofferne er ligesom de kortkædede klorparaffiner på EU's liste over mistænkt hormonforstyrrende stoffer, og de er problematiske for miljøet.

De er også på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer. Derfor er de uønskede i produkter, som du og særligt dine børn er i kontakt med.

Langkædede klorparaffiner

Langkædede klorparaffiner er der ikke den samme bekymring om, selvom de også nedbrydes langsomt i miljøet.

De er hverken på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer eller på EU's lister over problematiske stoffer.

Forbrugerrådet Tænk Kemi tester som udgangspunkt ikke efter langkædede klorparaffiner.

Spørg forhandleren om klorparaffiner

Klorparaffiner er svære at undgå, fordi du ikke direkte kan se på produktet, om det indeholder stofferne eller ej.

Du kan derfor spørge forhandleren og producenten, om produktet indeholder klorparaffiner. Særligt de mellemkædede klorparaffiner er problematiske, men endnu ikke forbudte.

Producent og forhandler har ikke nogen lovmæssig pligt til at svare dig, da stofferne ikke er på EU's kandidatliste over særligt problematiske kemikalier.

Men det er en god ide at spørge alligevel. Det er den bedste måde at gøre virksomhederne opmærksomme på, at klorparaffiner er en gruppe af stoffer, som du synes, at de skal undlade at bruge - også selvom de ikke nødvendigvis er ulovlige.

Køb ikke fra engelske forhandlere

Klorparaffiner bruges bl.a. som flammehæmmere, der skal begrænse brandfaren i produkter.

På det engelske marked gælder der skrappere krav om brandhæmning af produkter.

Derfor er der en risiko for, at der er et højere indhold af flammehæmmere inkl. klorparaffiner i møbler og børneprodukter solgt til det engelske marked i forhold til resten af Europa.