Derfor kan arv give udfordringer for sammenbragte familier
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Derfor kan arv give udfordringer for sammenbragte familier

Døden er vigtig at forberede sig på, særligt hvis I ejer en bolig sammen. Derfor er det en god ide at få lavet et testamente, for har I ikke et testamente, er det nemlig arveloven, der bestemmer.

Kirsten Marie Juel Jensen · Foto: Getty Images · 5. september 2022
Kvinde med børn

Cirka 13 procent af alle børnefamilier er sammenbragte familier, hvor den ene eller begge voksne har børn med fra et tidligere forhold.

Lever du i en sammenbragt familie og ejer I en bolig sammen, så er det ekstra vigtigt at I forbereder jer på den dag, hvor en af jer dør. Gør I ikke noget er det arveloven, der bestemmer, hvordan arven fordeles blandt arvingerne, og det kan have uhensigtsmæssige konsekvenser for de efterladte.

Bliv klogere på, hvad I kan gøre her afhængigt af jeres situation.

Situation 1 

I er gift og har ikke skrevet et testamente

embed_arv1

”Hvis I er gift, arver I automatisk hinanden. Og har I børn, går halvdelen til ægtefællen, og halvdelen til afdødes biologiske børn,” fortæller Janne Thomsen, advokat hos Advodan Tønder/Toftlund.

Et testamente kan derfor være en rigtig god ide, så I sammen bestemmer, hvem der skal tilgodeses. Med testamentet kan I også sikre, at alle børn kommer til at arve lige meget efter den længstlevende, uanset om denne er deres biologiske forælder eller ej.

Situation 2

I er gift og har skrevet et testamente

embed_arv2

Med et testamente kan I sikre, at ægtefællen arver mest muligt, og børnene fx kun får tvangsarven på 12,5 procent i første omgang.

”Det giver den længstlevende bedre mulighed for at blive i den fælles bolig. I testamentet kan I også beslutte, at alle børn – også særbørn (som kun den ene samlever eller ægtefælle er forælder til, red.) får lige meget i arv, når den længstlevende går bort,” fortæller Janne Thomsen.

Situation 3

I er ugift og har ikke skrevet et testamente

embed_arv3

Her vil den afdødes biologiske børn arve det hele, og den tilbageblevne samlever arver ikke noget, hvilket kan medføre, at han eller hun må gå fra hus og hjem.

Hvis I ikke er gift, er et testamente derfor endnu vigtigere.

Situation 4

I er ugift og har skrevet et testamente

embed_arv4

Når I er ugift, bør det være et samlevertestamente, I får lavet. Det sikrer, at I næsten er juridisk stillet på samme måde som ægtefæller.

”Rent økonomisk kan det dog bedre betale sig at blive gift, for samlevere skal betale boafgift – det skal ægtefæller ikke. Derudover har man også som ægtefælle krav på tvangsarv og mulighed for at sidde i uskiftet bo, hvis de øvrige betingelser herfor er opfyldt,” lyder det fra Janne Thomsen.

Selv om I har skrevet et testamente kan det gå galt, hvis testamentet er udformet sådan, at samleveren skal arve mest muligt. Kommer I fx ud for et trafikuheld, og du dør først og din partner nogle minutter efter, er det partnerens børn, der arver mest muligt, hvorimod dine børn ikke vil få særlig meget.