Sådan vil partierne hjælpe forbrugerne | Forbrugerrådet Tænk
Gå til hovedindhold

Få adgang til alt indhold på tænk.dk, medlemsmagasinet og meget mere.

Bliv medlem

Sådan vil partierne hjælpe forbrugerne

Inflation og energikrise har gjort økonomi til et af valgkampens vigtigste emner for danskerne. Vi har spurgt alle partilederne, hvad de vil gøre for at hjælpe forbrugerne igennem vinteren og sikre, at alle har råd til basale varer.

Christina Vejsgaard · 26. oktober 2022

1. november skal vi stemme til folketingsvalg, og sjældent har forbrugernes vilkår spillet en mere central rolle i en valgkamp. Alle forbrugere mærker de voksende el- og gasregningerne. Samtidig er prisen på dagligvarer steget dramatisk. Faktisk er priserne steget mere i Danmark end i de fleste andre EU-lande.  

Ikke mindst forbrugere, der i forvejen har en stram økonomi, er nervøse for, om de har råd til fornødenheder som el, varme og mad i den kommende vinter.  

Forbrugerrådet Tænk har spurgt alle de opstillede partier, hvordan de vil bekæmpe inflationen og de stigende energipriser. 

Læs partiernes svar her. 

A - Socialdemokratiet

Har ikke svaret

mørkegrønt A på beige baggrund

B - Radikale Venstre

Sofie Carsten Nielsen, politisk leder

Hvilke initiativer mener Radikale, at der skal tages fra politisk hold for at forbrugerne kan komme helskindet igennem vinterens energikrise?

Mange har brug for hjælp her og nu, og den skal vi levere. Men vi kan ikke nøjes med symptombehandling. Vi bliver også nødt til håndtere selve årsagen til problemet. Ellers risikerer vi bare at stå i samme situation næsten vinter, vinteren efter og vinteren efter igen. Og det bekymrer mig ærligt talt, at der ikke er flere politiske visioner for, hvordan vi gør det. Der er kort sagt brug for, at vi bliver fri fra Putins gas, og hurtigst muligt flytter alle danske husstande over på fjernvarme og varmepumper.

I Radikale Venstre har vi en plan for, hvordan vi kan komme i mål med den omstilling 10 år før den nuværende tidsplan. Det kræver materialer, det kræver arbejdskraft, og det er vi klar til at finde. Vores plan betyder, at vi allerede til næste vinter kan gøre 175.000 nye husstande helt eller delvist fri for olie, gas og træpiller. I 2025 kan vi flytte hele 400.000 nye husstande over på billigere og grønnere varmekilder. Det er ambitiøst, men det er muligt, hvis vi sætter alle sejl ind og møder situationen med den nødvendige alvor.

Hvad mener Radikale, at der skal gøres for at sikre, at alle har råd til de basale dagligvarer?

Rigtig mange familier kæmper lige nu en daglig kamp for at få økonomien til at hænge sammen. De skal have hjælp, og den vil vi meget gerne være med til at give. Afgørende er det, at hjælpen bliver målrettet dem, der har mest brug for den, og at den er fuldt finansieret. Vi må for alt i verden ikke puste yderligere til inflationen med uansvarlig overbudspolitik. Men vigtigst af alt er det, at vi også håndterer selve årsagerne til inflationen, i det omfang vi kan – ellers kan vi symptombehandle i al evighed. Vi skal derfor sætte alle sejl ind for hurtigst muligt at håndtere energikrisen og gøre os fri at sort, russisk gas, og det har vi i Radikale Venstre fremlagt en plan for, som man kan læse mere om på vores hjemmeside.

Portrætfoto af Sofie Carsten Nielsen

C - Det Konservative Folkeparti

Mette Abildgaard, politisk ordfører

Hvilke initiativer mener Konservative, at der skal tages fra politisk hold for at forbrugerne kan komme helskindet igennem vinterens energikrise?

Vi er nødt til at være ærlige. Folketinget på Christiansborg kan ikke foretage en snuptagsløsning, som får skilt os af med inflationen i morgen. Men vi skal selvfølgelig hjælpe forbrugerne i det omfang, vi kan. Der mener vi, at vi kan gøre meget for de danske forbrugere gennem brede skatte- og afgiftslettelser, som er det, vi har foreslået. Det skal selvfølgelig gøres økonomisk ansvarligt, hvor vi muligvis må tilbageholde det offentlige forbrug i en periode. Det vigtigste er, at vi ikke skubber til inflationen og forlænger krisen.

Men der er også andre ting, vi kan gøre, som giver mere luft i budgettet til forbrugerne. Vi skal have gjort det mere attraktivt for husejere at få energirenoveret deres bolig, så regningerne i hjemmet ikke føles så tunge. Derfor har vi også foreslået, at vi skal indføre en ubureaukratisk belønningsordning, der giver en gulerod til dem, som løfter deres energimærke i hjemmet. Det vil være en stor hjælp til forbrugernes købekraft på længere sigt.

Hvad mener Konservative, at der skal gøres for at sikre, at alle har råd til de basale dagligvarer?

Vi skal sikre, at borgere med de mindste indkomster i samfundet stadig har råd til de basale dagligvarer. Med vores 2030-plan får en helt almindelig arbejderfamilie over 10.000 kroner mere om året til rådighed. Vi vil blandt andet gøre nogle dagligvarer billigere ved at fjerne flere overflødige afgifter. Men det er klart, at vi kan ikke lægge en hånd under alle forbrugere med skattelettelser alene. Der skal et samlet folketing efter valget diskutere, hvordan vi bedst laver en målrettet indsats for at hjælpe de mest trængte forbrugergrupper.

Halvtotal af Mette Abildgaard

D - Nye Borgerlige

Pernille Vermund, formand

Hvilke initiativer mener Nye Borgerlige, at der skal tages fra politisk hold for at forbrugerne kan komme helskindet igennem vinterens energikrise?

Europa mangler energi. Det er derfor energipriserne er eksploderet. Den regning kan vi ikke omfordele os ud af. På kort sigt kan politikerne intet gøre, som borgerne ikke gør ti gange bedre selv. Dvs. at forbruget skal nedbringes markant. Det gør borgerne helt selv ved, at vi hver især sparer på energi der, hvor det giver bedst mening. Helt uden politisk indblanding. På lang sigt skal Europa føre en ansvarlig og realistisk energipolitik, som gør energi stabil, billig og miljøvenlig. Det er kun atomkraft, som opfylder alle tre mål.

Hvad mener Nye Borgerlige, at der skal gøres for at sikre, at alle har råd til de basale dagligvarer?

Nye Borgerlige mener, at overførselsindkomster fremover skal reguleres med prisudviklingen frem for lønudviklingen. Som minimum frem mod 2035.

 

Halvnært portrætfoto af Pernille Vermund

F - SF

Pia Olsen Dyhr, formand

Hvilke initiativer mener SF, at der skal tages fra politisk hold for at forbrugerne kan komme helskindet igennem vinterens energikrise?

Vi har i SF foreslået, at man kan nedsætte gasafgiften til et minimum over fyringssæsonen, og vi er åbne for at kigge på modeller, når det gælder andre fyringsmetoder, eks. træpiller. Det vigtige her er, at hjælpen kommer ud hurtigt, at den er finansieret og midlertidig, og vi samtidig sætter turbo på omstillingen. Vi skal blive fri af naturgas og have flere over på fjernvarmen eller give støtte til varmepumper. Vi foreslår, at der afsættes tilstrækkelige tilskuds- og lånemuligheder allerede nu, så alle kan få tilsagn om støtte, selvom ikke alle kan få nyt varmesystem allerede i år eller næste år – men vi vil og skal være bedre rustet til de næste vintre.

Derudover er mange landdistrikter også pressede, fordi købmanden og andre lokale butikker rammes hårdt af de høje energipriser. Her skal vi også hjælpe, så de ikke mister livsnerven i lokalsamfundet. Den bedste kompensation til små butikker er støtte til at købe energieffektive køle- og frysediske – det kan de spare mange tusinde kroner på om ugen.

Samtidig hænger stigende energipriser tæt sammen med inflationen, hvor vi vil have en ny inflationshjælpepakke som en del af et kommende regeringsgrundlag.

Hvad mener SF, at der skal gøres for at sikre, at alle har råd til de basale dagligvarer?

Der er behov for mere målrettet hjælp i milliardklassen. Det skal besluttes straks efter valget. Vi mener, at de, der tjener stort på og under krisen, kan give lidt mere og bare en brøkdel af deres overnormale profit til dem, der rammes allerhårdest af de stigende priser.

Konkret har vi foreslået en særskat på Mærsk og andre rederier, der har tjent kassen på krisen. På den måde kan vi sikre hjælp til at løfte børnechecken med 2.500 pr. barn og 5.000 kr. ekstra på ældrecheck, til førtidspensionister, efterløns-, dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, SU-modtagere etc. Det er ikke sådan, at det holder folk skadesløse, inflationen kommer til at kunne mærkes alle steder, men det vil hjælpe, og det er målrettet hjælpe til dem med størst behov.

Samtidig skal prisen på kollektiv transport holdes i ro med et stort tilskud, så vi undgår takstforhøjelser i den kollektive transport, og kommunerne får råd til at opretholde busruterne på landet.

Halvtotal foto af Pia Olsen Dyhr på Nørrebro

I - Liberal Alliance

Alex Vanopslagh, politisk leder

Hvilke initiativer mener Liberal Alliance, at der skal tages fra politisk hold for at forbrugerne kan komme helskindet igennem vinterens energikrise?

Først og fremmest vil vi i Liberal Alliance lave fuldt finansierede skattelettelser, så danskerne får lettere ved at betale deres regninger. Vi vil gøre de første 7.000 kr., man tjener hver måned, skattefrie, og vi vil sænke elafgiften til EU’s minimumssats. Pengene skal finansieres ved, at det offentlige forbrug sænkes, for i en tid, hvor alle borgere bliver ramt på pengepungen af inflationen, er det kun rimeligt, at også staten spænder livremmen ind. 

Hvad mener Liberal Alliance, at der skal gøres for at sikre, at alle har råd til de basale dagligvarer?

Vi mener, at staten skal opkræve færre af danskernes penge, så den enkelte borger får råd til at klare sig selv. Helt konkret foreslår vi, at ingen danskere i arbejde betaler skat af de første 7.000 kroner, de tjener hver måned. Fremfor at staten deler checks ud til udvalgte vælgersegmenter, så foretrækker vi at lave permanente finansierede skattelettelser, som vil hjælpe borgerne både i dag og også på længere sigt.

Portrætfoto af Alex Vanopslagh

K - Kristendemokraterne

Marianne Karlsmose, formand

Hvilke initiativer mener Kristendemokraterne, at der skal tages fra politisk hold for at forbrugerne kan komme helskindet igennem vinterens energikrise?

KD vil have målrettet hjælp til de hårdest ramte forbrugere og virksomheder. Vi skal alle udvise mådehold f.eks. at lukke butikker tidligere og om søndagen og skrue ned for julebelysning. Offentlige institutioner skal naturligvis gå foran. Målrettet indsats i EU for at få priserne ned. Stort politisk svigt at energiforsyningen ikke er tilstrækkelig udbygget, så vi kan udnytte den vedvarende energi bedre og få moderne kernekraft som supplement. Massiv støtte til øget energirenovering.

Det er ikke bare priserne på el, gas og fjernvarme der stiger, også vores fødevarer og andre hverdagsindkøb er ramt af inflationen. Faktisk er priserne steget mere i Danmark end i de fleste andre EU-lande. Vi ved, at forbrugerne allerede er begyndt at omlægge deres indkøbsvaner og gør, hvad de kan for at spare – men mange vil alligevel have svært ved at få økonomien til at hænge sammen.

Hvad mener Kristendemokraterne, at der skal gøres for at sikre, at alle har råd til de basale dagligvarer?

Vi vil have en markant sænkelse af fødevaremomsen, fjernelse af alle restriktioner på uddeling af overskudsmad gennem organisationer, akutcheck til organisationer, der hurtigt kan få penge ud til de mennesker i deres netværk, der er mest trængende, mådehold fra alle der har opsparing dvs udsættelse af generelle skattelettelser for at tilgodese dem der virkelig er trængende. Næstekærligheden skal råde nu. 

Halvtotal af Marianne Karlsmose ved Christiansborg

M - Moderaterne

Har ikke svaret

mørkegrønt M på beige baggrund

O - Dansk Folkeparti

Morten Messerschmidt, formand

Hvilke initiativer mener Dansk Folkeparti, at der skal tages fra politisk hold for at forbrugerne kan komme helskindet igennem vinterens energikrise?

Vi har som det eneste parti fremsat en julepakke der skal hjælpe de allermest nødlidende og hjælpe bredt nu og her. Vi vil hjælpe de mindst bemidlede men vi skal også hjælpe middelklassen og børnefamilierne. 

Vi har et særligt fokus på sårbare og førtidspensionerede. Jeg har besøgt nogle danskere der er flyttet på campingplads, fordi de ikke havde råd til at sidde i huset. Det er de mennesker der har vores allerhøjeste fokus.

Vi vil tildele en ekstra, skattefri julecheck på 2000 kr. til folkepensionister. Og førtids- og folkepensionen skal prisreguleres pr. 1. december 2022. Førtids- og folkepensionen er ikke fulgt med hverken lønregulering eller inflation, så den skal højnes for at give de ældre en mere værdig tilværelse. Vi er det parti der suverænt kerer os mest for de ældre.

Der skal tilføres 100 mio. kr. ekstra til julehjælpen - det er økonomisk hjælp til julen for samfundets allermest udsatte. DF tænker altid først på vores allermest udsatte.  

Hvad mener Dansk Folkeparti, at der skal gøres for at sikre, at alle har råd til de basale dagligvarer?

DF var det første parti til at foreslå at nedsætte momsen på fødevarer. Vi har spillet ud med en halvering.

For at redde de små købmænd i landdistrikterne har vi foreslået at staten skal dække halvdelen af deres ekstra elregning i 6 mdr. Det vil kunne mærkes i de små samfund! 

Vi lancerede allerede i april i år en redningspakke til danskerne:

  1. Nedsæt gasafgiften afgiften på fyringsolien for at hjælpe danskere med gasfyr

  2. Elafgiften skal reduceres NU – ikke fra 1.1.23 som regeringen har vedtaget

  3. Nedsæt fødevaremomsen

  4. Nedsæt benzin– og dieselafgifter

  5. Kørselsfradrag og kørepenge skal forhøjes til det niveau, de nye benzin- og dieselpriser udgør  

Portrætfoto af Morten Messerschmidt

Q - Frie Grønne

Sikandar Siddique, politisk leder

Hvilke initiativer mener Frie Grønne, at der skal tages fra politisk hold for at forbrugerne kan komme helskindet igennem vinterens energikrise?

Det er vigtigt, at vi ingen må gå fra hus og hjem, fordi el- og varmeregninger stiger. I Frie Grønne arbejder vi derfor for, at der skal gives hurtig og målrettet hjælp til dem, der har det sværest. Vi har foreslået en såkaldt windfall tax på 30 procent på firmaer, der tjener kassen på, at vi står i en krise. Vi regner med, at det vil give 60 mia ekstra i statskassen. De 35 mia. vil vi bruge på at slette al offentlig gæld for personer på førtidspension, kontanthjælp og hjemrejseydelse. De resterende penge vil vi blandt fordele som skattelettelser til de husholdninger, der tjener mindst.

Hvad mener Frie Grønne, at der skal gøres for at sikre, at alle har råd til de basale dagligvarer?

Det flugter med svaret på vores første spørgsmål, at vi skal have gang i en bedre omfordeling. Derudover vil vi gerne fjerne moms på frugt og grønt. Men det væsentligste er at få omfordelt samfundets goder langt bedre end i dag. For det er når krisen kradser, at det bliver helt tydeligt, hvor dårligt samfundets rigdom er fordelt.

Portrætfoto af Sikandar Siddique

V - Venstre

Troels Lund Poulsen, finansordfører

Hvilke initiativer mener Venstre, at der skal tages fra politisk hold for at forbrugerne kan komme helskindet igennem vinterens energikrise?

Det bekymrer mig dybt, at danskerne - som følge af Putins økonomiske krig mod Europa - rammes af så voldsomme prisstigninger, som vi ser for øjeblikket. Jeg mener, det er vores pligt at gøre, hvad vi kan for at hjælpe uden at forværre problemerne. Vi har foreslået flere ting. Vi vil banke naturgasafgiften i bund. Det vil gøre en konkret forskel for de 400.000 danske husstande, der har naturgasfyr, og som er særligt hårdt ramt. Vi har også forslag til de økonomisk trængte træpillefyr-ejere. Og så har vi fremlagt et udspil, hvor vi vil afsætte 8,5 mia. kr. frem mod 2030, som skal give danske boligejere en grøn håndsrækning, så flere kan klimasikre og energiforbedre deres boliger.

Hvad mener Venstre, at der skal gøres for at sikre, at alle har råd til de basale dagligvarer?

Jeg mener, at vi først og fremmest skal sikre politisk ro om danskernes økonomi. Derfor har Venstre et skattestop, så vi holder skatterne i ro og ikke gør det dyrere at være dansker ad den vej. Vi vil også give skattelettelser til danskere i arbejde, så de kan beholde flere af deres egne penge. Og så skal vi sætte ind med målrettet hjælp – bl.a. ved at sænke afgiften på el, som vi allerede har aftalt, og naturgas, som vi har foreslået. Det vil hjælpe helt almindelige danskere.

Portrætfoto af Troels Lund Poulsen

Æ - Danmarksdemokraterne

Inger Støjberg, partiformand

Hvilke initiativer mener Danmarksdemokraterne, at der skal tages fra politisk hold for at forbrugerne kan komme helskindet igennem vinterens energikrise?

Danmarksdemokraterne er med i den vinterpakke, der blev aftalt kort før valget, der bl.a. sænker elafgiften til EU's minimumssats. Desværre er den pakke langt fra nok. Der vil være behov for at tage yderligere initiativer. Vi har bl.a. foreslået at afskaffe momsen på el det næste halve år. Desuden ønsker vi at sænke skatten på arbejde i bunden, så helt almindelige lønmodtagere får flere penge mellem hænder.

Hvad mener Danmarksdemokraterne, at der skal gøres for at sikre, at alle har råd til de basale dagligvarer?

Som sagt ønsker vi at fjerne momsen på el det næste halve år. Derudover vil vi lette skatten på arbejde i bunden, så danskerne får flere penge til dem selv hver måned. Sidst men ikke mindst siger Danmarksdemokraterne klart nej til regeringens forslag om en CO2-afgift på landbruget. En afgift der vil gøre danske fødevarer endnu dyrere. Det mener vi ikke er den rigtige vej at gå. Endelig handler det om at føre en ansvarlig økonomisk politik, der ikke puster mere til inflationen.

Halvtotal af Inger Støjberg

Ø - Enhedslisten

Mai Villadsen, politisk ordfører

Hvilke initiativer mener Enhedslisten, at der skal tages fra politisk hold for at forbrugerne kan komme helskindet igennem vinterens energikrise? Og hvad mener Enhedslisten, at der skal gøres for at sikre, at alle har råd til de basale dagligvarer?

Høje energipriser og inflation presser mange danskeres økonomi til det yderste – særligt de grupper der har de laveste indkomster. Jeg mener, vi skal solidarisk igennem inflationskrisen. Det er et politisk ansvar at omfordele inflationens byrder. Lige nu rammes dem, der har mindst, hårdest. Det er uretfærdigt. Vi skal hjælpe danskerne så trygt som muligt igennem inflationskrisen, og så skal vi sikre, at krisen ikke rammer urimeligt og skævt.

Enhedslisten vil hjælpe de grupper, der har særligt svært ved at få enderne til at mødes for tiden. Vi vil give en akut engangsskattelettelse til lavtlønnede, pensionister, studerende og andre med små indkomster, der lige nu er meget hårdt presset økonomisk. Det gør vi med en ekstraordinær engangsskattelettelse til omkring to millioner inflationsramte danskere på op til 10.000 kroner i alt i 2022 og 2023. Samtidig vil vi give en solid håndsrækning til børnefamilier med en engangsskattelettelse ved at løfte den supplerende grønne check op til 3.000 kr. pr. barn for børnefamilier i 2023. Vi finansierer hjælpen med en skat på 15 pct. af den overnormale profit, som ca. 550 af de allerstørste virksomheder i Danmark har tjent i 2022 ift. årene 2017-2021.

Derudover vil vi hjælpe inflationsramte danskere ved at halvere prisen på kollektiv transport i resten af 2022 og hele 2023 og fastholde et loft over huslejen for de mange danskere, der er truet økonomisk af stigende huslejepriser.

Halvtotal af Mai Villadsen

Å - Alternativet

Franciska Rosenkilde, politisk leder

Hvilke initiativer mener Alternativet, at der skal tages fra politisk hold for at forbrugerne kan komme helskindet igennem vinterens energikrise?

Alternativet har allerede været med til at afdæmpe de værste effekter for dem som har mindst, og hvis muligheder for at spare eller sænke forbruget er minimale. Vi har været med til forhøjet ældrecheck, og vi selv foreslået forskellige tiltag. Blandt andet 1.000 skattefri kroner hver måned henover vinteren til de mest udsatte. Mulighed for at dispensere for reglerne om helårsbeboelse for kolonihuse og campingpladser, og mulighed for henstand på visse lejebetalinger.

Hvad mener Alternativet, at der skal gøres for at sikre, at alle har råd til de basale dagligvarer?

Alternativet har siden partiets start haft halv moms på frugt og grønt på ønskesedlen. Det er vores opfattelse, at en differentieret moms kan være med til at lægge en dæmper på de værste konsekvenser af inflationen uden at puste til den. Derfor vil vi også finansiere delvist ved opkrævning af passagerafgift på 250 kroner for flyrejser, så der også tages penge ud af økonomien.

Halvnær af Franciska Rosenkilde