Finanslovsforslag lægger op til at fjerne passagerernes stemme
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Finanslovsforslag lægger op til at fjerne passagerernes stemme

Passagerpulsen, som siden 2014 har varetaget passagerernes interesser i debatten, er ikke prioriteret i regeringens forslag til næste års finanslov.

Christina Vejsgaard · Foto: Anette Sønderby Madsen · 11. oktober 2023
To passagerer står på bussen i regnvejr

Fotokredit: Anette Sønderby Madsen

Fra årsskiftet kan brugerne af landets busser, tog og metro miste repræsentation. Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk står nemlig til at lukke, da der ikke er sat penge af på regeringens finanslovsforslag til en fortsat bevilling til projektet.

Siden 2014 har projektet talt passagerernes sag i den offentlige debat, og i 2020 blev projektet udbygget med fem regionale passagerråd, som skaber kontakt mellem beslutningstagere og brugere af den kollektive transport.

Vi er meget bekymrede over den manglende bevilling, fordi det vil gøre, at passagerernes behov ikke får nok opmærksomhed i en tid, hvor der er brug for netop det modsatte Anja Philip

I de snart ti år har Passagerpulsen offentliggjort over 90 undersøgelser og notater med viden om både nuværende og potentielle brugere af den kollektive transport.

Den store viden om passagererne risikerer at gå tabt på et tidspunkt, hvor passagertallene hos flere selskaber er faldende, og hvor busruter bliver nedlagt flere steder rundtomkring i landet.

”Vi er meget bekymrede over den manglende bevilling, fordi det vil gøre, at passagerernes behov ikke får nok opmærksomhed i en tid, hvor der er brug for netop det modsatte. De enkelte transportselskaber laver egne analyser, men de ser ikke på rejsen fra dør til dør på tværs af regioner – og det er altså et vigtigt perspektiv at have med, når der skal træffes beslutninger om, hvordan den kollektive transport skal udvikles,” siger Anja Philip, formand hos Forbrugerrådet Tænk.

Fra transportminister Thomas Danielsen (Venstre) lyder det, at pengene skal findes i de kommende finanslovsforhandlinger, hvis projektet skal fortsætte. I en skriftlig kommentar udtaler han:

”Passagerpulsen har gjort et godt arbejde. Det har hele tiden været kendt, at bevillingen ville udløbe i år. Hvis der skal findes en ny bevilling, vil det skulle aftales som led i de kommende forhandlinger om næste års finanslov.”

Sofie Lippert, transportordfører for SF

"Jeg synes, det er enormt ærgerligt, at regeringen på deres finanslovsudspil ikke har afsat penge til en fortsat bevilling til Passagerpulsen. Når de både flytter penge fra aftalen om bedre og billigere kollektiv transport og fjerner finansiering til den organiserede stemme for passagererne, så sender det et klart signal om, at de ikke prioriterer den kollektive trafik.

Det er jo naturligt, at pengene skal findes på finansloven, men jeg synes, at det er virkelig ærgerligt, at regeringen overlader det til de øvrige partier at finde pengene i stedet for selv at sætte pengene af. Hvis regeringen skulle lave finansloven selv, ville der tydeligvis ikke blive fundet de penge.

I forvejen er passagerernes stemme ikke den, der har lettest ved at blive hørt i debatten – det er meget nemmere at komme til for bilisterne og transportselskaberne. Så det er i den grad vigtigt, at passagererne har et talerør."

Sofie Lippert, transportordfører for SF

Nick Zimmermann, transportordfører for DF

"Jeg synes, det er drønærgerligt, at regeringen ikke har fundet de relativt beskedne midler til at opretholde Passagerpulsen.

Vi har behov for en god og effektiv kollektiv transport. Brugerne er selvfølgelig helt centrale her, hvorfor jeg er bekymret for udviklingen, hvis Passagerpulsen stopper med at eksistere i fremtiden."

Nick Zimmermann, transportordfører, DF

Stinus Lindgreen, transportordfører for Radikale Venstre

"Jeg synes, at det er en skam, at Passagerpulsen ikke er med på regeringens finanslovsudspil. Hos Radikale Venstre har vi selv taget det med på vores bud på en finanslov, og det har vi gjort, fordi vi synes, at det er et vigtigt organ at bevare.

Vi vil gerne styrke den kollektive transport, og i den sammenhæng spiller Passagerpulsen en vigtig rolle. I mange år har der været meget fokus på privatbilisme og knap så meget på det kollektive. Jeg vil gerne have, at vi snakker lidt mere om mobilitet og lidt mindre om motorveje, fordi det er en service, vi er nødt til at have. Både af hensyn til trængsel og klima.

Passagerpulsen er vigtige, fordi de er uafhængige og taler passagerernes sag. De spiller også en unik rolle som bindeled mellem det statslige, det regionale og passagererne, blandt andet i kraft af deres arbejde med de regionale passagerråd."

Stinus Lindgreen, transportordfører