Danskerne opfatter ikke sig selv som særlig bæredygtige
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Danskerne opfatter ikke sig selv som særlig bæredygtige

Danskerne opfatter ikke sig selv som særlig bæredygtige - kun russerne opfatter sig selv som mindre bæredygtige.

Morten Steiniche · Foto: Getty Images · 31. januar 2022
Familie står i køkkenet og pakker madvarer ud

Forbrugerne i 14 lande har i en fælles undersøgelse forholdt sig til, hvordan de ser sig selv i forhold til bæredygtighed, når det kommer til mad, transport, energi, forbrug og affaldshåndtering. Undersøgelsen viser, at de danske forbrugere er blandt dem, der mener, at de er mindst bæredygtige. Kun Ruslands forbrugere ser sig selv som mindre bæredygtige end de danske. Ud over Danmark og Rusland deltager bl.a. Italien, England, Tjekkiet, Slovenien, Frankrig og Canada i undersøgelsen, som er gennemført af den internationale testorganisation ICRT.

I undersøgelsen ligger danskerne langt under gennemsnittet, når det handler om bæredygtig kost og indkøb af nonfoodprodukter, om genbrug og om at spare på vand og energi. Kun på transportområdet ligger danskernes adfærd tæt på, men stadig under gennemsnittet. De adspurgte danskere peger i undersøgelsen på forskellige barrierer, der er årsag til, at de ikke opfatter deres forbrug som så bæredygtigt, som det kunne være; bl.a. nævner de, at der mangler bæredygtige valgmuligheder, at der mangler information, og at det bæredygtige valg er for dyrt.

Netop fordi klima fylder så meget i den danske dagsorden, har vi måske en tendens til at synes, at vi kun gør en gennemsnitlig indsats Søren Tollestrup Askegaard Forsker i forbrug, kultur og handel

”Forklaringen på, at vi danske forbrugere scorer så lavt i undersøgelsen, kan være, at vores ambitioner er høje, men at der er en række barrierer, der gør, at vi ikke kan indfri dem. Det skal vi have gjort noget ved, så det grønne valg også bliver det nemme valg. En anden forklaring kan være, at vi som forbrugere mener, at det først og fremmest er en opgave for butikkerne, myndighederne og politikerne at sørge for, at bæredygtighed er indarbejdet i produkter og services,” siger Vibeke Myrtue Jensen, politisk rådgiver, miljø og transport, Forbrugerrådet Tænk.

Men måske skal undersøgelsens resultater ta­­­ges med et gran salt. Der er nemlig et mere un­­der­­sø­­gel­ses­tek­nisk problem med den. Det me­ner i hvert fald Søren Tollestrup Askegaard, forsker i forbrug, kultur og handel ved Syddansk Universitet.

”Netop fordi klima fylder så meget i den danske dagsorden, har vi måske en tendens til at synes, at vi kun gør en gennemsnitlig indsats, og derfor vægter vi vores egen klimaindsats lavere end indbyggerne i mange andre lande, hvor klimaet ikke er lige så højt på dagsordenen. Og derfor kan vi så komme til at fremstå værre, end vi i virkeligheden er, i en undersøgelse som denne. Men når det er sagt, så skal vi selvfølgelig også huske på, at vi i Danmark er rige og også opfører os, som om vi er rige, og køber det, vi har lyst til. Og derfor har vi også et højt klimaaftryk,” siger Søren Tollestrup Askegaard.