Test: HK Kollektiv Lønsikring (Privat, HK Stat og HK Kommunal) Lønsikring | Forbrugerrådet Tænk
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

HK Kollektiv Lønsikring (Privat, HK Stat og HK Kommunal)
Lønsikring

Testresultater

Testet i

jan 2023

Dette produkt

49%

Laveste

67%

Højeste

Sammenlignet med 13 produkter i testen.

Testresultater

 • Mærke HK Kollektiv Lønsikring (Privat, HK Stat og HK Kommunal)
 • Samlet bedømmelse
 • Samlet bedømmelse, %
 • Pris bedømmelse
 • Pris bedømmelse i pct.
 • Pris parameter
  • Antal præmie år én ledighedsperiode betaler for
 • Betingelser bedømmelse
 • Betingelser bedømmelse i pct.
 • Betingelser
  • Kvalifikationsperiode
  • Overførsel anciennitet fra anden lønforsikring
  • Selvrisikoperiode
  • Maksimal dækning pr. ledighedsperiode og valgmuligheder
  • Maksimal samlet udbetalingsperioder
  • Beskæftigelseskrav ved første ledighedsperiode til beskæftigelsesperiode
  • Beskæftigelseskrav ved første ledighedsperiode til arbejdstid
  • Beskæftigelseskrav ved flere ledighedsperioder
  • Ledighed efter tidsbegrænset ansættelse
  • Maksimal alder ved tegning / Udløbsalder
  • Krav om rådighed og mulighed for outplacementforløb
  • Hvad dækker forsikringen ikke
  • Dækning ved egen opsigelse eller indgåelse af fratrædelsesordning
  • Dækning ved supplerende dagpenge
  • Selskabets mulighed for ændring af præmie og forsikringsbetingelser
  • Din mulighed for at opsige udover fortrydelsesretten
  • Uarbejdsdygtighedsdækning
  • Dækning ved lønnedgang i nyt job