Forbrugerrådet Tænk

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem
Om os /

Social

Titel

Strategi for Forbrugerådet Tænk

Forbrugerrådet Tænks strategi for perioden 2017 til 2020 sætter retningen for, hvordan vi arbejder med at styrke forbrugernes handlekraft frem.
Af Forbrugerrådet Tænk
14. Marts 2017
Strategiske mål for Forbrugerådet Tænk
Foto: Gettyimages

Strategiske målsætninger for Forbrugerrådet Tænk

Forbrugerrådet Tænk har 3 strategiske mål, der sætter retningen for, hvordan vi arbejder med at styrke forbrugernes handlekraft frem mod år 2020.

Forbrugerrådet Tænk styrker forbrugernes handlekraft ved at:

  1. Være relevante og vedkommende for forbrugerne.
  2. Gøre det let for den enkelte at træffe et godt valg.
  3. Arbejde for et forbrug i balance.

Strategisk mål 1: Relevante og vedkommende for forbrugerne

Forbrugerspørgsmål er vigtige og angår alle danskere. Men det kan også virke abstrakt og langt fra den fysiske og digitale indkøbskurv, hvor de daglige valg træffes.

Derfor vil vi gøre forbrugerspørgsmål relevante for alle forbrugere ved at prioritere vores indsats inden for seks konkrete områder, der optager mange forbrugere i deres hverdag: Produkter og tjenester til hjemmet, fødevarer, digitalt liv, privatøkonomi, problemkemi og passagerforhold.

På tværs af disse områder har vi især fokus på forbrugerrettigheder, markedsføring, konkurrence og bæredygtighed. Samtidig vil vi gøre forbrugerspørgsmål vedkommende ved at engagere forbrugerne i kampagner og aktiviteter, der tager udgangspunkt i dagligdagens udfordringer, primært via de sociale medier og på taenk.dk. På den måde gør vi forbrugerspørgsmålene til folkesager.

For vores medlemmer vil vi gøre forbrugerspørgsmålene relevante ved at sætte fokus på de livssituationer, man står i som forbruger, og hvor man har et særligt behov for viden eller rådgivning. For eksempel når man køber fast ejendom, stifter familie eller skal vælge håndværker til det nye køkken.

Samtidig vil vi skabe et særligt fællesskab og gøre forbrugerspørgsmålene vedkommende for vores medlemmer ved at invitere dem til at dele erfaringer med andre medlemmer.

Strategisk mål 2: Let for den enkelte at træffe et godt valg

Det moderne forbrugerliv betyder, at det både kræver tid, viden og overskud, hvis man vil være en kompetent og bevidst forbruger. Og jo flere aktive forbrugere i jo flere situationer, desto bedre. Ellers svækkes konkurrencen mellem virksomhederne – og det går ud over pris, kvalitet og udbud.

Men oplysning alene gør det ikke, for så svigtes de udsatte forbrugere – og vi kan alle være udsatte i bestemte livssituationer.

Derfor vil vi arbejde på at gøre det let for alle forbrugere at træffe et godt valg. Det gør vi ved at skabe de bedste rammer generelt set – for eksempel i form af retvisende markedsføring, troværdig og relevant mærkning, forbrugerbeskyttelse i love, regler og standarder, pålidelig information, let adgang til at klage, gode muligheder for et forbrug i balance osv.

Vi er der også med støtte og rådgivning, for eksempel i klagenævn og i vores forbrugerrådgivning, hvis noget går galt.

Vi vil gøre det ekstra let for vores medlemmer at træffe et godt valg. Vi stiller grundige testresultater til rådighed, og vi tilbyder værktøjer, der hjælper med at finde den bedste virksomhed eller produkt.

Vi giver mulighed for, at medlemmer kan dele konkrete forbrugererfaringer. Og hvis det går galt, står vi lige bag medlemmerne, så de ikke står alene over for virksomhederne.

Strategisk mål 3: Et forbrug i balance

Store dele af vores forbrug påvirker ikke kun vores egen situation her og nu, men også vores nærmeste, omverdenen og vores efterkommere. Her ligger et ansvar for os alle – forbrugere, virksomheder og politikere.

Derfor vil vi arbejde for, at alle forbrugere får nemmere ved at have et forbrug i balance – hvad enten det gælder belastning af vores miljø og klima, egen og de næste generationers sundhed, privatøkonomi eller noget fjerde.

Det vil vi først og fremmest gøre ved at påvirke de strukturelle rammer, så love, regler og branche- eller virksomhedsadfærd fremmer en bæredygtig udvikling, der tager hensyn til miljø, klima, sundhed, privatøkonomiske forhold mv.

Vi vil også arbejde på, at forbrugerne – og især vores medlemmer – får endnu lettere ved at træffe valg, så deres forbrug er i balance. Primært via test eller rådgivning og ved at stille relevante værktøjer til rådighed.