Forbrugerrådet Tænk

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Titel

Strategi, vision, mission og mærkesager for Forbrugerådet Tænk

Forbrugerrådet Tænk arbejder for at styrke din handlekraft som forbruger – med særlig fokus på vores 31 mærkesager.
Af Trine Quaade Brøndsted
31. August 2020
vision mission strategi 2021-2025 | Forbrugerråddet Tænk

Strategiske pejlemærker for Forbrugerrådet Tænk

Denne strategi udgør fundamentet for Forbrugerrådet Tænks arbejde for danske forbrugere og for vores medlemmer frem til 2025. Strategien sætter den overordnede retning for den bevægelse, organisationen ønsker at foretage i perioden.

Vi har fastsat tre strategiske pejlemærker, der sætter retningen for, hvordan vi vil arbejde med at styrke forbrugernes handlekraft frem mod 2025. Vi vil:

 1. Være relevante og vedkommende for forbrugerne
 2. Gøre det let for den enkelte at træffe et godt valg
 3. Arbejde for et forbrug i balance.

De tre pejlemærker er det strategiske grundlag, denne strategi bygger på.

Vision

Forbrugerrådet Tænks vision er et Danmark, hvor alle forbrugere kan foretage et trygt valg. Vi har valgt netop den ledestjerne, fordi det er vigtigt, at alle kan træffe et valg, der er godt for dem selv, deres nære og for den verden, vi og vores efterkommere lever i.

Mission

Vores mission er, at vi styrker forbrugernes handlekraft. Det betyder, at vi i det daglige vil skabe rammer, værktøjer og viden, så den enkelte forbruger generelt – og medlemmerne i særdeleshed kan træffe gode kvalificerede valg i den konkrete livssituation

Gode rammer for at træffe et godt valg

Det er ikke altid nemt at være forbruger. Derfor arbejder vi på at oplyse forbrugerne og klæde dem på til at træffe bevidste og kompetente valg.  For uden aktive forbrugere svækkes konkurrencen mellem virksomhederne, og det går ud over pris, kvalitet og udbud.

Gennem vores politiske arbejde kæmper vi for at skabe de bedste rammer for forbrugerne. Det kan for eksempel være i form af retvisende markedsføring, troværdig og relevant mærkning, forbrugerbeskyttelse i love, regler og standarder, pålidelig information, let adgang til at klage og gode muligheder for have et forbrug i balance.

Vores arbejde i klagenævn og vores rådgivning om købelov og markedsføring hjælper forbrugerne, hvis skaden er sket.

Som medlem af Forbrugerrådet Tænk er det ekstra let at træffe et godt valg. Vi stiller grundige testresultater, råd og vejledning til rådighed, så medlemmerne kan finde den bedste virksomhed eller produkt.

En troværdig interesseorganisation med stor indflydelse 

Vi vil skabe tryghed for den enkelte forbruger ved at værne om, og kæmpe for, forbrugerens rettigheder. Samtidig er vi en samarbejdende og ansvarlig samfundsaktør, der har et særligt fokus på den grønne omstilling, som en del af arbejdet for FNs verdensmål for bæredygtig udvikling.

Læs hele vores strategi 2021-2025 her

Politiske mærkesager: Det kæmper vi for

Forbrugerrådet Tænk arbejder målrettet med 31 mærkesager. Her er vores mærkesager:

Tværgående mærkesager

 • Et Danmark med verdens bedste forbrugerforhold
 • God konkurrence til gavn for forbrugerne
 • Ansvarligt forbrug og produktion
 • Vi vil have de bedst mulige klagesystemer for forbrugerne
 • Frihandelsaftaler, der ikke forringer forbrugerbeskyttelse og bæredygtighed
 • Klare rettigheder i deleøkonomien

Hjemmets produkter

 • Produkter skal holde og kunne repareres
 • Pålidelige prisportaler på nettet
 • Billig og driftssikker energi til alle
 • Fri, god og billig adgang til internet og telefoni
 • Sikre produkter
 • Mindre tøjspild

Fødevarer

 • Det skal være let at spise sundt og bæredygtigt
 • Ærlig mærkning og markedsføring
 • Mad, vi ikke bliver syge af
 • Fødevareemballage uden problemkemi
 • Mad til rimelige priser

Privatøkonomi

 • Ansvarlig långivning med lån, vi kan betale tilbage
 • Fair realkredit
 • Troværdig investeringsrådgivning
 • Nemme, sikre og billige betalingssystemer
 • Alle skal have ret til en forsikring på rimelige vilkår
 • Etisk rating af banker og pensionsselskaber

Digital forbrugerbeskyttelse

 • Kontrol over egne data
 • Sikker handel på nettet
 • Sikre internetforbundne produkter

Passagerforhold

 • Passagerernes behov skal i centrum for udvikling af den kollektive transport
 • Det skal være let at transportere sig miljø- og klimavenligt 
 • Gode passagerrettigheder ved forsinkelser og aflysninger

Problemkemi

 • Problemkemi ud af vores produkter
 • Det skal være let at undgå problemkemi

Læs Forbrugerrådet Tænks Strategi

I vores strategi kan du læse mere om vores vision, mission, strategi og mærkesager.

Et trygt og bæretygtigtforbrug- strategi 2021-2025