Forbrugerrådet Tænk

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem
Om os /

Social

Titel

Forbrugerrådet Tænks bestyrelse

Bestyrelsen vælges af Forbrugerrådet Tænks rådsforsamling. Se den medlemmer af bestyrelsen her.
Foto: Forbrugerrådet Tænk

Formand i Forbrugerrådet Tænk
Anja Philip

Øvrige tillidshverv:

 • Bestyrelsesmedlem i Consumer International
 • Medlem af Panel 2030 (Verdensmål)
 • Medlem af Det rådgivende udvalg ved IFRO KU
 • Repræsentantskabsmedlem i Nationalbanken
 • Medlem af Det Økonomiske Råd
 • Præsidiemedlem i Experimentarium

Næstformand i Forbrugerrådet Tænk
Per Jensen

Organisation: Dyrenes Beskyttelse

Øvrige tillidshverv:

 • Formand for Dyrenes Beskyttelse
 • Medlem af Forbrugerklagenævnet
 • Medlem af Ankenævnet for Patienterstatning
 • Medlem af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn
 • Sagkyndig dommer i Østre Landsret
 • Suppleant af Regionstandlægenævnet for Region Hovedstaden

Anita Barbesgaard

Repræsentant for de personlige medlemmer

Øvrige tillidshverv:

 • Medlem af Forbrugerklagenævnet
 • Sagkyndig dommer ved Vestre Landsret
 • Sagkyndig dommer i Sø- og Handelsretten
 • Medlem af Ankenævnet for Patienterstatning
 • Medlem af Sundhedsvæsnets Disciplinærnævn

Finn Borgquist

Organisation: Forbrugsforeningen

Øvrige tillidshverv:

 • Medlem af Ankenævn for Forsikring
 • Medlem af Det Finansielle Ankenævn
 • Medlem af Ankenævnet for fondsmæglerselskaber
 • Medlem af Ankenævnet for investeringsforeninger
 • Repræsentantskabsmedlem i Lån & Spar Bank

Anna Marie Schou Ringive

Organisation: Dansk Aktionærforening

Øvrige tillidshverv:

 • Medlem af Det Finansielle Ankenævn
 • Medlem af bestyrelsen for Øer Maritime Ferieby
 • Medlem af Ankenævnet for fondsmæglerselskaber
 • Medlem af Ankenævnet for investeringsforeninger
 • Medlem af Penge og Pensionspanelet

Rasmus Slot

Organisation: Danske Studerendes Fællesråd

Øvrige tillidshverv:

 • Forretningsudvalgsmedlem i Dansk Ungdoms Fællesråd
 • Bestyrelsesmedlem i Mellemfolkeligt Samvirke
 • Bestyrelsesmedlem i Dansk Studiefond
 • Repræsentantskabsmedlem i DJØF
 • Repræsentantskabsmedlem i Dansk Flygtningehjælp

Tine Segel

Organisation: Bibliotekarforbundet

Øvrige tillidshverv:

 • Formand Bibliotekarforbundet, Biblioteksparablyen
 • Bestyrelsesmedlem Akademikernes A-kasse
 • Medlem af PFA Kunderåd
 • Medlem af Fremfærd Bruger
 • Medlem af Advisory Board Data Etihics
 • Medlem af Repræsentantskabet for Forbrugsforeningen 1886
 • Medlem af Frederiksberg Advisory Board, Beskæftigelse
 • Medlem af Aftagerpanel ved Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet
 • Medlem af Aftagerpanel for IT-uddannelsen, Syddansk Universitet
 • Suppleant ACs bestyrelse
 • AC, Forhandlingsudvalget for den private sektor (FHP)
 • AC, Forhandlingsudvalg for den offentlige sektor (FHO)

John Nielsen

Organisation: Serviceforbundet

 • Forbundsformand for Serviceforbundet
 • Hovedbestyrelsesmedlem i LO
 • Forretningsudvalgsmedlem i CO-industri
 • Bestyrelsesmedlem i Det Kriminalpræventive Råd
 • Bestyrelsesmedlem i Forbrugsforeningen
 • Bestyrelsesmedlem i PensionDanmark
 • Repræsentantskabsmedlem i Arbejdernes Landsbank
 • Bestyrelsesmedlem i Foreningen til støtte af erhvervsaktive sygdomsramte borgere
 • Bestyrelsessuppleant i ALKA forsikring A/S

Birgith Sloth

Organisation: Dansk Magisterforening (DM)

 • Sektorbestyrelsesmedlem i Dansk Magisterforenings Sektor for Ledere
 • Medlem af Dansk Magisterforenings Forum for Ligestilling
 • Medlem af Ankenævnet for Patienterstatning
 • Medlem af Rådet for Dyreforsøg
 • Medlem af WWF (Verdensnaturfondens) Præsidium samt af fondens Videnskabelige Udvalg