Årsberetning 2023: Det digitale område | Forbrugerrådet Tænk
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Årsberetning 2023: Det digitale område

Det digitale område har i 2023 omfattet tre projekter: Genvej – til dit barns digitale liv, En tryg digital hverdag samt Forprojekt: Kunstig Intelligens er her. På forskellig vis skal projekterne bidrag et til at forbrugerne trygt, sikkert og reflekteret udnytter de muligheder som digitaliseringen tilbyde.

Genvej – til dit barns digitale liv

I 2023 har Forbrugerrådet Tænk udviklet og lanceret ”Genvej – til dit barns digitale liv” med en bevilling fra Ole Kirk’s Fond. ”Genvej – til dit barns digitale liv” er en flerårig indsats, hvor Forbrugerrådet Tænk i samarbejde med en række stærke partnere skaber et samlet tilbud til forældre, der skal klæde dem på til at understøtte deres børns digitale liv.

Som del af tilbuddet er der etableret en samlet digital platform (hhv. SoMe-kanaler og hjemmeside) målrettet forældrene, der dels indeholder nyudviklet materiale om specifikke temaer, dels henviser til eksisterende viden, værktøjer og rådgivning hos andre relevante organisationer. Den samlede indsats skal øge forældrenes opmærksomhed på og forståelse for deres børns digitale liv og derigennem gøre forældrene bedre i stand til at engagere sig og tage kvalificerede dialoger med deres børn om de mange komplekse facetter af det digitale liv.

I 2023 er tilbuddet blevet lanceret med en kampagnefilm, og projektets 2 SoMe kanaler er etableret. Tilbuddet til forældrene skabes i et tæt samarbejde med en række partnere, som både bidrager til websitet genvej.org med konkret indhold, og til aktuelt indhold på hhv. Genvejs Instagram og Facebook kanaler.

Nøgletal 2023:

 • Rækkevidde på Facebook: 1,4 millioner
 • Rækkevidde på Instagram: 572.000
 • Likes på Facebook-side ved årets udgang: 5.256
 • Følgere på Instagram ved årets udgang: 3.863
 • Sessioner - Genvej.org: 95.677
 • Sidevisninger - Genvej.org: 151.487

En tryg digital hverdag

Vi er alle sammen på nettet. Vi handler, laver bankforretninger, sender pakker, betaler regninger, bliver underholdt og læser nyheder. De kriminelle er også på nettet – og de fleste danskere oplever at blive udsat for forsøg på svindel. Svindlerne bliver dygtigere, og vi ser både flere og mere sofistikerede svindelforsøg.

TrygFonden og Forbrugerrådet Tænk har igennem de seneste syv år samarbejdet om at sikre, at forbrugere og borgere kan bevæge sig trygt og sikkert i den digitale verden. Med afsæt i appen 'Mit digitale selvforsvar' har vi etableret os som centrale aktører inden for borgerrettet forebyggelse af digital svindel. Appen holder forbrugerne opdateret på de nyeste digitale trusler. Mit digitale selvforsvar indeholder råd og vejledning til usikre situationer, som forbrugerne møder på nettet, men først og fremmest advarer appen om aktuelle svindelforsøg, fup-mails, falske konkurrencer, forsøg på datamisbrug og falske telefonopkald.

I 2023 modtog Mit digitale selvforsvar ikke færre end 22.421 tips om online svindel fra brugerne. Det er en markant stigning i forhold til året før. De mange tips afføder advarsler, som hjælper alle appens brugere med at være på vagt; både overfor falske opkald fra banken, forsøg på svindel med pakkepost eller påstande om ubetalte regninger. Advarslerne udsendes af dels Forbrugerrådet Tænk og af appens 71 indholdsleverandører, som er myndigheder, private virksomheder og organisationer. Brugerne er heldigvis blevet dygtige til at gennemskue svindelforsøg – og de er gode til at dele relevante advarsler med bekendte eller familiemedlemmer, der ikke benytter sig af appen.

Nøgletal 2023

 • Brugerindsendte tips om svindel: 22.421
 • Udsendte advarsler: 432
 • Antal delinger af advarsler: 42.359
 • Advarsel-visninger: 17.942.937
 • Antal downloads (akkumuleret): 466.876

Forprojekt: Kunstig intelligens er her – en fælles forebyggelsesindsats

Nye teknologiske værktøjer, drevet af kunstig intelligens (AI), bliver netop nu hastigt en del af vores liv og hverdag som borgere. Værktøjerne tilbyder spændende digitale muligheder og perspektiver for den enkelte borger og samfundet som helhed. Men samtidig giver de kriminelle svindlere nye redskaber til at udføre troværdige og komplekse digitale svindelforsøg i en markant større skala og med meget bredere rækkevidde end i dag. Perspektiverne for udnyttelse af kunstig intelligens til digital kriminalitet er skræmmende. Hvis vi som samfund skal på forkant med den hastige udvikling og kunne forebygge digital kriminalitet, er der brug for allerede nu at igangsætte de nødvendige langsigtede tiltag for at styrke forebyggelsesindsatsen rettet mod borgerne.

Forbrugerrådet Tænk har i 2023 i samarbejde med TrygFonden gennemført et forprojekt med henblik på at skabe et grundlag for, at vi i fællesskab med vigtige aktører kan imødegå denne udfordring. Dette har både afstedkommet konkrete fælles anbefalinger fra en ekspertgruppe bestående af Finans Danmark, Ældresagen, Dansk Erhverv, Dansk Industri, IDA, IT-branchen, Rådet for Digital sikkerhed, Forsikring og Pension, Teleindustrien, TrygFonden og Forbrugerrådet Tænk. Ligeledes har arbejdet i 2023 i forprojektet afstedkommet, at TrygFonden og Forbrugerrådet Tænk i 2024-2026 har indgået et partnerskab, som skal styrke en fælles operationel indsats ift. til de konkrete udfordringer som forbrugerne møder med digital svindel, med et særligt fokus på AI-genereret svindel.