Årsberetning 2022: Økonomi- og Gældsprogrammet
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Årsberetning 2022: Økonomi- og Gældsprogrammet

Forbrugerrådet Tænk har ”et forbrug i balance” som strategisk målsætning. En del af denne indsats er at reducere antallet af forbrugere med gældsproblemer og øge forbrugernes økonomiske tryghed og trivsel. Denne indsats omfatter flere sammenhængende projekter.

Økonomi- og Gældsrådgivningen

Forbrugerrådet Tænk har siden 2010 drevet en økonomi- og gældsrådgivning, som yder fortrolig, uvildig og gratis rådgivning til udsatte borgere, som har lav indkomst, lavt rådighedsbeløb og gæld. Indsatsen er primært finansieret af Socialstyrelsen og suppleret af kommunale bevillinger, hvor vi har rådgivninger.

I syv rådgivningscentre (placeret i hele landet), online, telefonisk og via mailrådgivning har 130 frivillige i 2022 gennemført over 3.100 rådgivningsforløb herunder en særlig indsats rettet mod unge med debuterende psykose på behandlingstilbuddet OPUS.

Desuden er rådgivningens nye hjemmeside blevet lanceret, ligesom arbejdet med at blive akkrediteret i henhold til den fælles kvalitetsstandard for frivillige økonomi- og gældsrådgivninger er begyndt.

I 2022 er arbejdet med at etablere et nyt rådgivningscenter i Århus endvidere startet på baggrund af en bevilling fra Socialstyrelsens Pulje for Frivillig Socialt Arbejde. Der er indgået et samarbejde med Aarhus Kommune, og centeret åbner i starten af 2023.

Endelig er der blevet arbejdet på sikre fremtidig finansiering efter puljen til støtte af frivillig gældsrådgivning udløber i 2023. Finansieringen er nu på plads, og der er afsat midler på finansloven til varig statslig finansiering til frivillige økonomi- og gældsrådgivninger i Danmark. Disse bliver formelt udmøntet i 2023.

Så mange hjalp vi i 2022

Der er gennemført 3.174 rådgivningsforløb i 2022. Se fordelingen af rådgivningsforløb herunder. 84 % af borgerne har været enten tilfredse eller meget tilfredse med den rådgivning, de har fået.

embed_gaeld_22

 

Partnerskabet med TrygFonden ”Plus på kontoen” – en forebyggende ungeindsats

Siden 2014 har Forbrugerrådet Tænk samarbejdet med TrygFonden om en tidlig, forebyggende indsats rettet mod unge voksne i partnerskabet ”Plus på kontoen”. Partnerskabet afsluttes i 2023 og har derfor i 2022 haft fokus på forankring af den viden, metoder og indsatser, der er udviklet i projektet.

Det omfattede i 2022 kompetenceudvikling af undervisere og vejledere på Den forberedende grunduddannelse (FGU) og erhvervsuddannelserne. Formålet var at styrke deres kompetencer i at støtte unge med privatøkonomiske udfordringer. I den forbindelse blev der udviklet materialer, som blev udbredt på en række online seminarer.

Igennem en kampagneindsats er muligheden for tidligt at få hjælp i vores rådgivning blevet synliggjort over for unge, og mange unge har på baggrund af kampagnen søgt hjælp.

Endelig har der været et stort arbejde med at få reguleret de såkaldte ’Køb nu – betal senere-lån’, som ofte er uigennemskuelige og kan medføre høje renter og strafgebyrer. Der er blevet udarbejdet en undersøgelse af problemstillinger ved ’Køb nu – betal senere-lån’, som har sat en markant pressedagsorden samt dannet udgangspunkt for at få politikerne nationalt og i EU til at regulere låntypen. Det resulterede i, at den tidligere regering fremsatte et lovforslag om, at disse lån skulle reguleres samme måde som kviklån. Lovforslaget nåede desværre ikke at blive vedtaget inden valget, men er en del af den nye regeringens lovprogram.

embed_plus_konto_22

Vidensfunktionen

Forbrugerrådet Tænks Økonomi- og Gældsrådgivning er medlem af Den Nationale Vidensfunktion for frivillig og vederlagsfri økonomi- og gældsrådgivning.

Forbrugerrådet Tænk varetager i dag sekretariatsfunktionen for Vidensfunktionen, ligesom vi er et aktivt medlem af bestyrelsen. Vidensfunktionen er omfattet af den nye gældsaftale indgået i 2022, og vil derfor kunne fortsætte sit arbejde med at skabe et fagligt miljø og gennemføre aktiviteter, der understøtter samt styrker kvaliteten og udviklingen tværs af landets frivillige og gratis økonomi- og gældsrådgivninger.