Brand i genopladelige batterier - det skal du vide
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Hvor sikre er de genopladelige batterier?

Over de seneste år er der sket en stigning i brande opstået i genopladelige batterier af typen litium-ion, som findes i alt fra elcykler og boremaskiner til mobiltelefoner og eltandbørster – senest var et genopladeligt elcykelbatteri skyld i en brand i en københavnsk beboelsesejendom. Men bør du være bekymret, og hvad kan du gøre for at sikre dig bedst muligt?

Stina Askholm Mellerup · 17. juni 2024
er genopladelige batterier farlige

Tre opgange måtte evakueres, og hele taget stod i flammer, da der for nylig opstod en voldsom brand i en beboelsesejendom i København. Ilden opstod i et genopladeligt litium-ion-batteri til en elcykel, som var sat til opladning på fjerde sal. Ingen kom til skade ved branden, men sagen har sat fornyet fokus på sikkerheden ved genopladelige batterier.

Stigning af brande i genopladelige batterier

Ifølge tal fra Beredskabsstyrelsen er brande opstået i såkaldte mindre produkter med litium-ion-batterier i stigning. Fra 2018 til 2021 er der sket en fordobling af brande fra 15 til 30. I 2022 steg antallet til 73 brande, mens der i første halvdel af 2023 blev registreret 58 brande. Blandt batteribrandene er brande i elcykler den hyppigste årsag til, at redningsberedskabet alarmeres.

”Udfordringen med litium-ion-batterier er, at de indeholder to af de elementer, man skal bruge for at starte en brand – nemlig et oxiderende materiale og et brændselssystem, som ikke er i kontakt med hinanden. Den kontakt bliver skabt, hvis der opstår for høj varme i eller ved batteriet, fx ved overopladning. Normalvis vil et sikkerhedssystem sørge for, at batteriet ikke overskrider sin spændingsgrænse, men hvis systemet ikke slår fra, kan der opstå interne kortslutninger, som kan føre til brand i batteriet. Det kan eksempelvis være på grund af dårlig kvalitet eller defekter på batteriet,” fortæller Poul Norby, der er professor på Institut for Energikonvertering og -lagring ved DTU Energi.

Lars Søllingvraa Niemann, civilingeniør og teamleder i Sikkerhedsstyrelsen, fortæller endvidere, at der er en risiko for, at brande i litium-ion-batterier kan udvikle sig meget hurtigt og være meget svære at slukke.

”Det skyldes risikoen for såkaldt thermal runaway – en temperaturstigning i batteriet, hvor varmen i de interne komponenter medfører et tryk, som så at sige virker selvforstærkende på eller accelererer varmen i batteriet.”

Flest brande i elcykler

Elcykelbatterier er den hyppigste type genopladelige batterier, som der opstår brande i herhjemme. Alligevel kan man ifølge professor Poul Norby fra DTU Energi ikke konkludere, at risikoen for brand nødvendigvis er større i elcykler:

”Der findes grundlæggende to typer genopladelige litium-ion-batterier. Typen med metaloxidkatodemateriale er stadig den mest udbredte herhjemme, men i elcykler er det faktisk også udbredt at benytte genopladelige batterier med litiumjernfosfat (LFP), som er mere sikker på grund af den lavere spænding og lavere energitæthed. Man kan heller ikke sige, at jo større batteri, jo større problem. Konsekvenserne ved en batteribrand kan naturligvis være større for et større batteri, men fx en elcykel vil typisk også have et større sikkerhedssystem end batteriet i fx en eltandbørste eller mobiltelefon.”

Så mange batteribrande er der

I perioden 2018 til 2021 er der sket en fordobling af brande opstået i et mindre produkt med litium-ion-batteri fra 15 til 30. I 2022 var der 73 brande af typen i Danmark, og i første halvdel af 2023 blev der registreret 58 brande.

I perioden januar 2018 til juni 2023 er brandene i 41 procent af tilfældene opstået under opladning.

Brande i elcykler er det hyppigste produkt blandt mindre litium-ion-produkter, som redningsberedskabet alarmeres til. I 2022 skete det i alt 13 gange. I første halvdel af 2023 er det også sket 13 gange.

Ses det i forhold til antallet af elcykler i Danmark, svarer det til ca. 3,5 brande pr. 100.000 elcykler i 2022 mod ca. 1,5 pr. 100.000 elcykler i 2021.

Kilde: ’Faktaark 2023 – Status på brande opstået i mindre litiumion-produkter’ fra Beredskabsstyrelsen.

Tag dine forholdsregler

Selvom der er sket en stigning i batteribrandene, mener flere eksperter, at der ikke er grund til at være bekymret, hvis du selv ejer en elcykel eller et andet produkt, som bruger genopladelige litium-ion-batterier.

”Grunden til, at vi ser flere brande, er sandsynligvis, at udbredelsen af de genopladelige batterier er blevet større – og dermed er den samlede sandsynlighed for at komme i berøring med nogle, der er fejlbehæftede, større. Som udgangspunkt er batterierne sikre, men er der en fejl i eller skade på batteriet, kan der netop opstå disse brande – typisk under opladning, hvor batterierne ikke kan komme af med den varme, som de producerer. Derfor er det vigtigt at tage sine forholdsregler, når man har at gøre med et genopladeligt batteri af typen litium-ion,” siger Lars Søllingvraa Niemann fra Sikkerhedsstyrelsen.

Han bakkes op af Anders Christian Solberg Jensen, der er forretningsleder i afdelingen for grønne energisystemer hos Teknologisk Institut. Han påpeger, at der er tale om relativt få batteribrande set i forhold til, hvor mange produkter med denne type batterier der er på det danske marked.

”Der er en brandrisiko forbundet med disse batterier, men det er ikke noget, som bare opstår ud af det blå. Der skal ske en eller anden påvirkning udefra, fx i form af fejl på batteriet, og her har du selv mulighed for at sikre dig langt hen ad vejen ved fx at vælge en ordentlig kvalitet og tage dine forholdsregler, når du oplader batteriet. Her skal man ikke oplade batterier, hvis de er skadede eller opsvulmede. Derudover skal man også undgå at oplade batterier, der føles varme efter brug – i det tilfælde er det bedst at lade batteriet køle af først.”

Følg de gode råd

Hvad kan du ellers selv gøre for at mindske risikoen for en batteribrand? Er det eksempelvis nødvendigt at opbevare og oplade batterierne i et brandskab eller en brandhæmmende batteripose?

”Det kan gå begge veje. De her brandhæmmende batteriposer er lavet af glasfiber, så de kan måske hæmme udviklingen af en brand. Men da genopladelige batterier er afhængige af at kunne styre temperaturen, kan de måske blive overophedede, hvis de bliver lukket inde i sådan en pose, specielt under opladning,” forklarer Poul Norby fra DTU Energi. Han suppleres af Anders Christian Solberg Jensen fra Teknologisk Institut:

”Det bør ikke være nødvendigt til privatpersoner. Det vigtigste er at gå efter originale produkter, hvor der er en vis form for produktsikkerhed. Og så skal du sørge for at bruge batterier, hvor der ikke er synlige skader, og endelig følge de gode råd om placering af batterier under opladning, fx væk fra flugtveje i boligen.”

Sådan kan du minimere risikoen for batteribrand

  • Oplad dine batterier et sted og på et tidspunkt, hvor du har mulighed for at reagere, hvis batteriet bryder i brand. Oplad ikke om natten, eller når du ikke er hjemme. 

  • Dårlig kvalitet og risiko for brand hænger sammen. Gå derfor efter kendte og originale genopladelige batterier.

  • Brug kun ubeskadigede, originale batterier og opladere. Litium-ion-batterier kan blive ustabile efter stød eller fald, selvom de ikke er synligt skadede. Der er højere risiko for brand ved ustabile batterier.

  • Brug kun batterier og opladere, som passer sammen.

  • Hvis dit batteri går i stykker, så vær kritisk over for reparatøren. Der er større risiko for brand, hvis der eksempelvis benyttes uoriginale komponenter i batteriet.

  • Undlad at opbevare eller oplade større litium-ion-batterier ved din primære flugtvej, eksempelvis i entréen eller i ejendommens flugtvejsgange og på trapper.

  • Oplad ikke dit batteri på et letantændeligt materiale, eksempelvis i sofaen eller på en bunke aviser.

  • Sørg for at have opsat en røgalarm i det rum, hvor du opbevarer og oplader dit batteri, og luk døren ind til rummet.

  • Sørg for stuetemperatur i det rum, hvor du opbevarer og oplader dit batteri.

  • Hvis der udbryder brand i en oplader eller et genopladeligt batteri, må du ifølge Beredskabsstyrelsen ikke selv forsøge at slukke branden, men skal advare andre i nærheden, forlade bygningen og ringe 1-1-2.

Kilder: Sikkerhedsstyrelsen og Beredskabsstyrelsen.