Droner: Få styr på reglerne | Forbrugerrådet Tænk Gå til hovedindhold

Få adgang til alt indhold på tænk.dk, medlemsmagasinet og meget mere.

Bliv medlem

Droner: Få styr på reglerne

Droner på over 250 gram er ikke legetøj. Dronerne skal registreres, og du skal have et dronetegn, før at du må flyve dronen.

Lars Nøhr Andresen · Foto: Getty Images · 27. september 2017
Person der flyver med drone og skal have styr på reglerne

Dronetegn og dronebevis

Droner over 250 gram er ikke er at betragte som legetøj. De kræver som minimum, at du har et dronetegn før du flyver med dem – og det gælder, uanset hvor du vil flyve med dronen.

Dronetegnet er henvendt til private, som vil flyve med droner på de områder, hvor det er tilladt. Dronetegnet er gratis, og du kan tage det ved at gennemføre en test på nettet. 

Dronebevis gives ikke til private. Det er at betragte som et kørekort til droner, og dronebeviset giver tilladelse til at flyve med droner i bymæssig bebyggelse, hvis du har en erhvervsmæssig grund til det. Dronebeviset kræver, at du er på et kursus. 

Registrering og forsikring

Ejer du en drone, der vejer over 250 gram, skal du registrere dig. Det koster 15 kroner.

Registrering af droner til flyvning i bymæssig bebyggelse kan kun foretages af virksomheder. Det er altså ikke muligt for private at flyve med droner i bymæssig bebyggelse. 

Droner over 250 gram skal være dækket af en ansvarsforsikring.

Selve dronen skal være mærket med registreringsnummer, dit navn og telefonnummer. 

Hvor må du flyve med droner?

Du må ikke flyve med droner i bymæssig bebyggelse, medmindre du har et dronebevis og en erhvervsmæssig begrundelse. Det kan for eksempel være hvis du er fotograf, og du skal fotografere et hus for en ejendomsmægler. 

På www.droneluftrum.dk kan du se et kort over Danmark med forskellige zoner afmærket. Klik på spørgsmålstegnet øverst til venstre på www.droneluftrum.dk for at få en forklaring af, hvad der er tilladt og ikke tilladt i de forskellige zoner. 

Hvad er bymæssig bebyggelse?

Bymæssig bebyggelse er områder, der bruges til beboelse. Men der er også tale om rekreative områder som parker og sportspladser samt industriområder som havneområder.