Årsberetning 2022: Sammen mod Tøjspild
Gå til hovedindhold

Få adgang til alt indhold på tænk.dk, medlemsmagasinet og meget mere.

Bliv medlem

Årsberetning 2022: Sammen mod Tøjspild

Projektet 'Sammen mod tøjspild' er finansieret af Salling Fondene og har haft til formål at identificere barrierer for at mindske tøjspild og finde løsninger, som kan gøre det nemmere for forbrugerne at reducere tøjspild.

Projektet løber fra februar 2022 til marts 2023, og skal bidrage med at skabe handlingsanvisende viden og ideer til indsatser, der kan ligge til grund for igangsættelsen af konkrete indsatser, der kan fremme et mere bæredygtig forbrug af tøj. Endvidere er det formålet at engagere flere aktører i dagsordenen og inspirere dem til at iværksætte initiativer, som fremmer forbrugerens handlekraft til at reducere tøjspild.

I 2022 har projektet gennemført en analyse af danskernes tøjadfærd, der involverede et litteraturreview, en spørgeskemaundersøgelse og antropologiske studier hjemme hos forbrugerne.

Analyserne dannede grundlag for tre udviklingslaboratorier, hvor 44 repræsentanter fra tøjbranchen, myndigheder, civilsamfundet og iværksættermiljøet udviklede et katalog med en lang række forslag til indsatser, der kan hjælpe forbrugerne med at mindske tøjspild.

Forbrugerrådet Tænk har bearbejdet det omfattende materiale, der er blevet omsat til anbefalingskataloget '10 veje mod et tøjforbrug i balance – Anbefalinger fra projektet Sammen mod tøjspild', der lanceres ved en konference i starten af 2023.

Projektet har haft et advisory board med førende eksperter på tekstil- og tøjspildsområdet, som har bidraget med viden og netværk. Projektet har bidraget til at styrke Forbrugerrådet Tænks viden, netværk og alliancer på tøjspildsdagsordenen og kan danne afsæt for udvikling af nye projekter.