Er rådsforsamlingen noget for dig? | Forbrugerrådet Tænk
Gå til hovedindhold

Få adgang til alt indhold på tænk.dk, medlemsmagasinet og meget mere.

Bliv medlem

Er rådsforsamlingen noget for dig?

Du kan også gøre din indflydelse gældende i rådsforsamlingen, som der er valg til i oktober.

· 8. august 2022

I rådsforsamlingen i Forbrugerrådet Tænk sidder to medlemsrepræsentanter: Anita Barbesgaard, som er jordemoder og bor i Midtjylland, og Elsebeth Gøtz Gjetting, pensionist og bosiddende i Lejre. Begge brænder varmt for forbrugersagen og begge stiller også op, når der igen er valg til rådsforsamlingen i oktober måned i år.

“Kemi var min hjertesag, da jeg stillede op for første gang til rådsforsamlingen. Dengang var der ikke ret meget fokus på kemi i Forbrugerrådet Tænk, men det er der nu. Som medlem af rådsforsamlingen kan du være med til at bestemme, hvad Forbrugerrådet Tænk skal interessere sig for,” siger Anita Barbesgaard, som har siddet i Rådsforsamlingen siden 2008.

 Anita Barbesgaard

Anita Barbesgaard

Anita er valgt som repræsentant for de personlige medlemmer. Hun har repræsenteret de personlige medlemmer i rådsforsamlingen siden 2008. Anita er jordemoder og bor i Sunds.

Elsebeth Gøtz Gjetting har været rådsmedlem i fire år, de første to som suppleant og siden som fuldgyldigt medlem. “Jeg synes virkelig, at Forbrugerrådet Tænks arbejde er meningsfuldt, så det ville jeg gerne bidrage til at hjælpe med,” siger hun.

Overvejer du selv at stille op til rådsforsamlingen, kan det være rart at vide, hvor meget arbejde og energi, det kræver. Først og fremmest er der tre rådsmøder om året. “Jeg har lige været til rådsmåde, hvor vi bl.a. hørte en overvismand fortælle om inflationen. Det er spændende og vigtige emner, der bliver taget op,” siger Elsebeth Gøtz Gjetting.

Og så er der rådsarbejdsgrupperne, som rådsmedlemmerne kan tilmelde sig. En rådsarbejdsgruppe kan fx handle om kemi eller om betalingsmidler. Skal danskerne stadig have mulighed for at kunne betale med kontanter? Det kan være sådan et spørgsmål, som en rådsarbejdsgruppe går i dybden med og danner en kvalificeret holdning til.

”I rådsarbejdsgrupperne får vi virkelig mulighed for at fordybe os. Arbejdet er meget faktabaseret, og vi bliver klædt rigtig godt på,” siger Anita Barbesgaard.

Elsebet Goetz Gjetting

Elsebet Gøtz Gjetting

Elsebet er valgt som repræsentant for de personlige medlemmer. Hun har i forrige valgperiode været 1. suppleant. Hun bor i Lejre og er selvstændig og pensionist. 

Rådsforsamlingen er Forbrugerrådet Tænks højeste organ. Det er rådsforsamlingen, der fastlægger de forbrugerpolitiske mål, som Forbrugerrådet Tænk arbejder for. Valget til Rådsforsamlingen er den 24. oktober, og hvis du gerne vil stille op som kandidat, skal du gøre det senest den 9. september. De valgte repræsentanter sidder for to år ad gangen.