Godt nyt: Passagerpulsen kører videre Gå til hovedindhold

Få adgang til alt indhold på tænk.dk, medlemsmagasinet og meget mere.

Bliv medlem

Passagerpulsen kører videre

Partierne bag forliget ”Bedre og billigere kollektiv transport” har indgået en flerårig aftale om en fortsættelse af Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk. Forbrugerrådet Tænks formand Anja Philip glæder sig til at fortsætte arbejdet for passagererne og den kollektive transport.

Foto: Getty Images · 2. april 2020
passagerer tager offentlig transport

Bevillingen til Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk, der som passagernes stemme arbejder for at forbedre den kollektive transport, udløb ved årsskiftet. Efter flere måneders usikkerhed sikrer en ny politisk aftale nu, at arbejdet for passagererne kan fortsætte de kommende år.

Forbrugerrådet Tænks formand Anja Philip glæder sig på passagerernes vegne.

”Tak til de politikere, der har landet aftalen og tak for den massive opbakning de seneste måneder fra organisationer, selskaber og ikke mindst dem vores arbejde handler om, alle forbrugere af kollektiv transport.  Vi glæder os til at fortsætte arbejdet med at repræsentere passagererne, så de bliver taget med på råd, og pege på og hjælpe med mulige forbedringer bl.a. ved at kunne lave uafhængige undersøgelser og hele tiden have fingeren på pulsen i forhold til, hvordan forholdene er, når vi danskere skal fra dør til dør”, siger Anja Philip.

Ifølge Forbrugerrådet Tænk er passagerernes sag i de kommende år vigtigere end nogensinde, og Anja Philip ser frem til nye opgaver med blandt andet oprettelsen af fem regionale passagerråd, som hun mener ligger i naturlig forlængelse af Passagerpulsens øvrige arbejde.

”Den kollektive trafik kan levere et afgørende bidrag til at sikre høj mobilitet, sammenhængskraft og til at løse bl.a. klimaudfordringen. Men hvis det skal blive til virkelighed, skal de danskere, der allerede nu bruger bus, tog, metro og letbane, have lyst til at blive ved med det. Og endnu flere skal vælge de kollektive transportformer til. Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk vil derfor i de kommende år arbejde for at gøre den kollektive transport til et reelt og attraktivt alternativ for endnu flere,” siger Anja Philip, der også glæder sig over at den 4-årige bevilling giver mulighed for langsigtet planlægning til at løfte opgaven.

Passagerpulsen har siden oprettelsen i 2014 udgivet omkring 60 rapporter og indsamlet cirka 150.000 besvarelser fra passagerer. Passagerpulsen har uddelt priser og ros til trafikselskaber, bidraget konstruktivt til debatten om den kollektive transport med passagerernes perspektiv og har ageret vagthund for passagererne overfor selskaber, myndigheder og politikere.