Forbrugerrådet Tænk

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem
Om os /

Social

Titel

Privatlivspolitik for Forbrugerrådet Tænk

Her kan du læse om, hvornår Forbrugerrådet Tænk registrerer de personlige oplysninger, du afgiver, hvorfor vi har brug for at gemme dem, og hvordan de bliver håndteret.
Privatlivspolitik
Foto: Thinkstock

Dataansvarlig

Forbrugerrådet Tænk er dataansvarlig for de oplysninger, som vi registrerer om vores medlemmer og brugere, og vi sørger for, at behandlingen af personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

Vores kontaktoplysninger er:

Forbrugerrådet Tænk

CVR-nr.: 63 87 05 28

Fiolstræde 17 B

Postboks 2188

1017 København K

+45 77 41 77 41

privatliv@fbr.dk

Indsamling af personlige oplysninger

Vi indsamler de oplysninger, som er nødvendige for vores arbejde, og som vi har hjemmel til at indsamle.

Så når du giver samtykke til at modtage nyhedsbreve og arrangementer, eller handler i Forbrugerrådet Tænks internetbutik, eller tilmelder dig for at få adgang til tests, guides eller lignende, gemmer vi personoplysninger om dig, så vi kan kommunikere med dig.

 Vi gemmer bl.a. følgende personoplysninger:

• Navn

• Adresse

• Telefonnummer

• Mailadresse

Vi benytter oplysningerne til at kontakte dig som medlem, bruger, interesseret i øvrigt og tidligere medlemmer med gode tilbud. Vi kontakter ikke personer, der er tilmeldt ”fravalgslisten” hos kommunen.

I andre sammenhænge - fx i forbindelse med vores økonomi- og gældsrådgivning - indsamler og behandler vi de nødvendige oplysninger for sagsbehandlingen. Det omfatter bl.a. CPR-nr. samt en række sociale og økonomiske oplysninger.

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsmail, bliver din e-mail-adresse brugt til at sende dig lejlighedsvise nyhedsmails.

Hvor længe bliver dine oplysninger gemt?

I forbindelse med medlemsregistreringer opbevarer vi oplysningerne i medlemssystemet i op til 2 år efter udløbet af det seneste samtykke, og i forbindelse med økonomi- og gældsrådgivningen opbevarer vi oplysningerne i op til 10 år af hensyn til vores rådgiveransvar. Herefter slettes de i vores systemer.

Når du køber på taenk.dk og giver oplysninger om navn, adresse, telefon og e-mail, gemmer vi oplysningerne i op til 5 år efter ophøret af din aftale med os. Dette sker i henhold til lov om bogføring. Herefter slettes alle personoplysninger i Shop Tænk.

Sikkerhed

Vi beskytter dine personoplysninger på følgende måde:

• Vi har vedtaget politikker for IT sikkerhed, og vores medarbejdere orienteres løbende om sikker behandling af data.

• Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler persondata. 

• Forbrugerrådet Tænks IT systemer har generelt et højt sikkerhedsniveau gennem bl.a. firewall og beskyttelse af enheder, og vi tilpasser os løbende den aktuelle risikovurdering. Systemers drift og eventuelle angreb fra hackere eller virus overvåges løbende. 

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Alle data for betalingskort sendes over en sikker krypteret forbindelse til Nets, hvor vi ikke har adgang til kortdata.

Det er kun et begrænset antal medarbejdere i Forbrugerrådet Tænk, som har adgang til dine oplysninger. Derudover har Forbrugerrådet Tænk indgået databehandleraftaler med vores samarbejdspartnere om behandling af personoplysninger, som regulerer adgangen til dem.  

Vær opmærksom på, at vi også anvender en systemleverandør, hvor mailadresser håndteres på en server i USA. Det er reguleret gennem en databehandleraftale under ”Privacy Shield” ordningen.

Data fra applikationer slettes igen

I det omfang vi opsamler data i applikationer, gør vi det udelukkende af statistikhensyn. De data, der opsamles af en given applikation på fx Facebook, beholder Forbrugerrådet Tænk kun i den tid, applikationen er i brug. Herefter slettes de hos os.

Appen Tjek Kemien beder om tilladelse til kamera/mikrofon: App’en bruger kameraet til at aktivere scanningsfunktionen og derfor bedes der om tilladelse til brug af kamera. Da tilladelsen til brug af kamera i android-app’s er koblet til tilladelse til mikrofon, bedes der om en samlet tilladelse. Mikrofonen bruges ikke. iOS versionen af appen beder om tilladelse til kamera og bruger den til samme funktion som i android-appen.

Tilladelsen gælder ikke dine billeder, og disse kan ikke tilgås fra appen - medmindre du eksplicit beder den om det.

Hvad er dine rettigheder?

Forbrugerrådet Tænk er ansvarlig for indsamling og håndtering af dine data. Det gælder også for abonnementsoplysninger på magasinerne Forbrugerrådet Tænk og Forbrugerrådet Tænk Penge.  

Hvis du ønsker information om de oplysninger, som er registreret om dig, kan du henvende dig skriftligt Forbrugerrådet Tænk via mail på privatliv@fbr.dk. Du kan også ringe på telefon 77 41 77 41 og få nærmere retningslinjer for, hvordan du kan få dine data udleveret.

Du har ret til at:

• få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, og du kan gøre indsigelse mod at vi behandler dem. Du kan også bede om at få dine data udleveret i et elektronisk format.

• at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig.

• at få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.

Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Du har mulighed for at klage over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk. Hvis du har spørgsmål om datasikkerhed, er du altid velkommen til at skrive til privatliv@fbr.dk eller ringe på telefon 77 41 77 41.