Forbrugerrådet Tænk

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Titel

Privatlivspolitik for Forbrugerrådet Tænk

Hvornår registrerer Forbrugerrådet Tænk personlige oplysninger om dig? Hvordan håndterer vi dem, og hvorfor gemmer vi dem? Læs vores privatlivspolitik her.

Hvilke personlige oplysninger indsamler vi?

Forbrugerrådet Tænk indsamler de oplysninger, som er nødvendige for vores arbejde, og som vi har hjemmel til at indsamle.

Når du køber medlemskab af Forbrugerrådet Tænk, giver du samtykke til at modtage nyhedsbreve eller skriver dig op til at få adgang test og andet indhold, gemmer vi personoplysninger om dig, så vi kan kommunikere med dig.

Vi gemmer blandt andet følgende personoplysninger:

• Navn
• Adresse
• Telefonnummer
• Mailadresse

Vi bruger oplysningerne til at kontakte dig om dit medlemskab eller abonnement eller med gode tilbud.

Er du tilmeldt Robinsonlisten, kontakter vi dig ikke med markedsføring. Bemærk, at der kan gå op til 3 måneder, fra du har tilmeldt dig Robinsonlisten, før din tilmelding træder i kraft.

Sådan tilmelder du dig Robinsonlisten

Hvor længe gemmer vi dine oplysninger?

Når du køber på taenk.dk og giver oplysninger om navn, adresse, telefon og e-mail, gemmer vi oplysningerne i op til 5 år efter ophøret af din aftale med os. Dette sker i henhold til lov om  bogføring. Herefter slettes alle personoplysninger om dig.

Hvordan beskytter vi dine oplysninger?

Det er kun et begrænset antal medarbejdere i Forbrugerrådet Tænk, som har adgang til dine oplysninger.

Vi beskytter dine personoplysninger på følgende måde:

 • Vi har vedtaget politikker for IT-sikkerhed, og vores medarbejdere orienteres løbende om sikker behandling af data.
   
 • Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler persondata. 
   
 • Vores IT-systemer har et højt sikkerhedsniveau gennem blandt andet firewall og beskyttelse af enheder, og vi tilpasser os løbende den aktuelle risikovurdering. Vi overvåger løbende systemernes drift, så vi kan undgå angreb fra hackere eller virus.
   
 • Vi har databehandleraftaler med vores samarbejdspartnere om behandling af personoplysninger. Databehandleraftalerne regulerer adgangen til dine personoplysninger.
   
 • Betaler du med betalingskort? Så sendes alle data over en sikker krypteret forbindelse, hvor vi ikke har adgang til kortdata.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Persondata i Forbrugerrådet Tænks apps

Forbrugerrådet Tænk har 5 apps:

 • Kemiluppen
 • Tjek Kemien
 • Mit digitale selvforsvar
 • For Resten

Download Forbrugerrådet Tænks apps

Sådan beskytter du dit privatliv i apps

Persondata i Forbrugerrådet Tænks Økonomi- og Gældsrådgivning

I Forbrugerrådet Tænks Økonomi- og Gældsrådgivning indsamler og behandler vi de nødvendige oplysninger for at kunne behandle din sag. Det omfatter blandt andet CPR-nummer og en række sociale og økonomiske oplysninger.

I forbindelse med Økonomi- og Gældsrådgivningen opbevarer vi oplysningerne i op til 10 år af hensyn til vores rådgiveransvar. Herefter slettes de i vores systemer.

Vil du have information om dine oplysninger?

Databeskyttelsesloven (GDPR) giver dig kontrol med dine personlige oplysninger.

Du har ret til:

 • At få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, og du kan gøre indsigelse mod at vi behandler dem. Du kan også bede om at få dine data udleveret i et elektronisk format.
   
 • At få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig.
   
 • At få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.

Hvis du ønsker information om de oplysninger, vi har registreret om dig, kan du henvende dig skriftligt Forbrugerrådet Tænk via mail på privatliv@fbr.dk eller ringe på telefon 77 41 77 41 og få nærmere retningslinjer for, hvordan du kan få dine data udleveret.

GDPR: Få kontrollen med dine data tilbage

Vil du tilbagekalde dit samtykke?

Har du sagt ja til et nyhedsbrev eller givet samtykke til, at vi må kontakte dig, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage. Det betyder, at oplysningerne bliver slettet, medmindre vi efter lovgivningen er pålagt at gemme personoplysningerne.

Vil du tilbagekalde dit samtykke, kan du henvende dig skriftligt Forbrugerrådet Tænk via mail på privatliv@fbr.dk eller ringe på telefon 77 41 77 41 og få nærmere retningslinjer for, hvordan du kan få dine data udleveret.

Samtykke: Sådan trækker du det tilbage

Vil du klage over vores håndtering af dine persondata?

Har du spørgsmål, klager eller bekymringer over vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver via e-mail på dpo@fbr.dk

Du kan klage over vores behandling af personoplysninger om dig, hvis du er utilfreds.

Du skal klage til Datatilsynet

Klag til Datatilsynet på datatilsynet.dk

Har du spørgsmål om din datasikkerhed hos Forbrugerrådet Tænk?

Hvis du har spørgsmål om din datasikkerhed hos Forbrugerrådet Tænk, er du altid velkommen til at skrive til privatliv@fbr.dk eller ringe på telefon 77 41 77 41.

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver via e-mail på dpo@fbr.dk

Dataansvarlig

Forbrugerrådet Tænk er dataansvarlig for de oplysninger, som vi registrerer om vores medlemmer og brugere, og vi sørger for, at behandlingen af personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

Vores kontaktoplysninger er:

Forbrugerrådet Tænk
CVR-nr.: 63 87 05 28
Fiolstræde 17 B
Postboks 2188
1017 København K
+45 77 41 77 41
privatliv@fbr.dk