Forbrugerrådet Tænk

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Klagenævn: Her taler Forbrugerrådet Tænk din sag

Forbrugerrådet Tænk repræsenterer danske forbrugere i klage- og ankenævn. Her kan du se, hvilke private klagenævn vi repræsenterer forbrugerne i.

Klagesystemet styrker dine rettigheder

Klagesystemet i Danmark består af en række statslige og private ankenævn, hvor du kan få hjælp, hvis du er uenig med en erhvervsdrivende, som har solgt dig en vare eller en ydelse. 

Forbrugerrådet Tænk sidder i en lang række klagenævn. Vi afgør ikke klagerne i ankenævnene, men vi er forbrugernes repræsentanter, når klagesagerne skal afgøres.

Forbrugerrådet Tænk er repræsenteret i følgende private klagenævn:

(Datoen i parentes angiver, hvornår der skal ske genudpegning)

Ankenævnet for Bus, Tog og Metro

(1. januar 2021)
Torben Steenberg, Danske Ølentusiaster
Rasmus Markussen, sekretariatet
Suppleant: Anders Albrechtsen, sekretariatet

Ankenævnet for Bus, Tog og Metro, forretningsudvalget

Laura Kirch Kirkegaard, sekretariatet

Ankenævnet for Feriehusudlejning

(-)
-
(4. april 2023)
Regitze Buchwaldt, sekretariatet
(4. april 2023)
Suppleant: Jakob Steenstrup

Ankenævnet for Finansieringsselskaber

(1. januar 2021)
Birte Leo-Hansen, Forbrugsforeningen
Morten Bruun Pedersen, sekretariatet
Suppleant: Anna Marie Schou Ringive, Dansk Aktionærforening
Suppleant: Ida Marie Moesby, sekretariatet

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

(31. december 2021)
Finn Borgquist, Forbrugsforeningen
Lisbeth Baastrup, personligt medlem
Søren Geckler, tidl. Forbrugerrådets sekretariat
Poul Erik Jensen, Danske Ølentusiaster
Jørn Ravn, tidl. Forbrugerrådets sekretariat
Anna Marie Schou Ringive, Dansk Aktionærforening
Ida Marie Moesby, sekretariatet
Morten Bruun Pedersen, sekretariatet

Ankenævnet for Forsikring

Peer Brusgaard, personligt medlem
(1. januar 2022)
Susanne Engstrøm, personligt medlem
(1. november 2021)
Poul Erik Jensen, Danske Ølentusiaster
(5. november 2020)
Jette Kammer Jensen, personligt medlem
(21. december 2020)
Anne Lise Knørr, Danske Ølentusiaster
(14. september 2023)
Lis Kræmmer, DM - Dansk Magisterforening
(30. april 2021)
Anna Marie Schou Ringive, Dansk Aktionærforening
(3. maj 2022)
Regitze Buchwaldt, sekretariatet
(8. august 2022)
Jakob Steenstrup, sekretariatet
(16. februar 2021)

Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme

(1. november 2022)
Vibeke Myrtue Jensen, sekretariatet
Suppleant: Regitze Buchwaldt, sekretariatet

Ankenævnet for Køreundervisning

(13. september 2021)
Abid Khan, FDM
Anne Lise Knørr, Danske Ølentusiaster
Suppleant: Sasa Vujovic, FDM
Suppleant: Per Jensen, Dyrenes Beskyttelse

Ankenævnet for Tekniske Installationer

(27. januar 2021)
Poul Erik Jensen, Danske Ølentusiaster
Suppleant: Flemming Kjærulf, Dansk Aktionærforening

Ankenævnet på Energiområdet

(1. november 2022)
Christian Jarby, Rådet for Grøn Omstilling
Martin Salamon, sekretariatet
Suppleanter:
Regitze Buchwaldt, sekretariatet
Ole Jess Olsen, professor emeritus

Ankenævnet på Energiområdet, forretningsudvalget

(1. november 2022)
Martin Salamon, sekretariatet

Byggeriets Ankenævn

(1. juli 2023)
Poul Erik Jensen, Danske Ølentusiaster
Peter Ib Andersen, Lejernes Landsorganisation
Suppleant: Helen Amundsen, sekretariatet

Byggeriets Ankenævn, forretningsudvalget

Vagn Jelsøe, sekretariatet

Det Finansielle Ankenævn

(31. december 2021)
Finn Borgquist, Forbrugsforeningen
Lisbeth Baastrup, personligt medlem
Søren Geckler, tidl. Forbrugerrådets sekretariat
Poul Erik Jensen, Danske Ølentusiaster
Jørn Ravn, tidl. Forbrugerrådets sekretariat
Anna Marie Schou Ringive, Dansk Aktionærforening
Ida Marie Moesby, sekretariatet
Morten Bruun Pedersen, sekretariatet

Håndværkets Ankenævn

(1. oktober 2023)
Peter Ib Andersen, Lejernes Landsorganisation
Suppleant: Helen Amundsen, sekretariatet

Håndværkets Ankenævn, forretningsudvalget

Vagn Jelsøe, sekretariatet

Klagenævnet for Ejendomsformidling

(12. april 2022)
Jakob Steenstrup, sekretariatet
Suppleant: Martha Nør Kjeldsen, sekretariatet

Pakkerejse-ankenævnet

(24. juni 2022)
Lis Kræmmer, DM - Dansk Magisterforening
(1. maj 2020)
Vibeke Myrtue Jensen, sekretariatet
(28. januar 2022)
Suppleant: Jens Loft Rasmussen (Cyklistforbundet)
(1. november 2021)
Suppleant: Regitze Buchwaldt, sekretariatet

Parkeringsklagenævnet

(Oktober 2021)
Vibeke Myrtue Jensen, sekretariatet
Suppleant: Torben Steenberg, Danske Ølentusiaster

Teleankenævnet

(1. oktober 2021)
Helene Toxværd, Lejernes Landsorganisation
Rasmus Kjær Slot, Danske Studerendes Fællesråd
André Just Vedgren, personligt medlem
Martin Salamon, sekretariatet
Suppleant: Anette Høyrup, sekretariatet

Teleankenævnets baggrundsgruppe

Martin Salamon, sekretariatet