Årsberetning 2021: Passagerpulsen | Forbrugerrådet Tænk
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Årsberetning 2021: Passagerpulsen

Foto: Getty Images
Kvinde i bus

Som bekendt bød 2021 desværre fortsat på udfordringer for den kollektive transport og passagererne pga. Covid-19. Derfor satte Passagerpulsen blandt andet fokus på, hvordan vi får passagererne tilbage til kollektiv transport efter Covid-19 og sikrer, at de atter føler sig trygge. Derudover undersøgte Passagerpulsen passagerernes oplevelse af billet- og takstsystemet og satte fokus på buspassagerrettigheder. I alt udgav Passagerpulsen fire rapporter og et anbefalingskatalog i årets løb.

2021 var heldigvis også et år med sejre til fordel for passagererne. For eksempel havde Passagerpulsen en finger med i spillet, da Movia genindførte kontakter i busser og flextrafik, og da passagerer fik penge retur fra FynBus, som  ulovligt havde forhøjet bøden for ugyldig billet fra 700 kr. til 1200 kr.

Der var også succeser i arbejdet med at styrke passagerernes stemme. Passagererne i bus og tog har en unik viden om, hvad der virker, og hvad der knirker. I 2021 oprettede Passagerpulsen seks regionale passagerråd, som kan give input til politikere og trafikselskaber i regionerne om, hvad der skal til for, at vi får en attraktiv, bruger- og klimavenlig kollektiv trafik i fremtiden. På den måde hjælper Passagerpulsen med at bringe passagerernes oplevelser, ønsker og behov i spil, så rejsen med kollektiv transport kan blive endnu bedre.

I samarbejde med de nye passagerråd og deres følgegrupper afholdt Passagerpulsen fem transportpolitiske paneldebatter som optakt til kommunal- og regionsrådsvalget. Her satte Passagerpulsen sammen med passagerer fokus på ønsker og behov for at udvikle den kollektive transport i hver region.

Passagerpulsen formidler fakta og guider passagererne i forbindelse med deres rettigheder og muligheder i den kollektive transport. Alle Passagerpulsens undersøgelser og passagerguides er tilgængelige på passagerpulsen.taenk.dk, som i 2021 havde 131.914 unikke sidevisninger. Det var 22,10 % flere end året før. Den meste populære side er Passagerpulsens guide til at checke flere ind på Rejsekort.

Læs mere her