Årsberetning 2023: Passagerpulsen | Forbrugerrådet Tænk
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Årsberetning 2023: Passagerpulsen

En velfungerende kollektiv transport er afgørende for sammenhængskraften i vores land og spiller en vigtig rolle i forhold til den grønne omstilling.

Passagerpulsen har i næsten ti år været passagerernes uvildige og uafhængige stemme i den kollektive transport.

Passagerpulsen var et projekt i Forbrugerrådet Tænk fra 2014-2023 og var Danmarks første og eneste organisation, der samlet har varetaget passagerernes interesser på tværs af transportformer, selskaber og geografi. Gennem dialog med passagerer, trafikselskaber, regioner og kommuner har Passagerpulsen arbejdet for en kollektiv transport, der er mere attraktiv for flere, og for mere klima- og miljøvenlig mobilitet. Passagerpulsen var i årene 2020-2023 finansieret som del af den politiske aftale om ”Udmøntning af reserve til initiativer inden for kollektiv trafik”.

I årets løb har Passagerpulsen udgivet fire rapporter og syv notater om passagerernes oplevelser, ønsker og behov i den kollektive transport. Her er der blevet sat fokus på emner som kollektiv transport i tyndtbefolkede områder, kombinationsrejser, tryghed på stationer, fysisk tilgængelighed og Rejsekort Anonymt. Derudover har Passagerpulsen sat fokus på udviklingen i den kollektive transport gennem to debatarrangementer. På Folkemødet på Bornholm afholdt Passagerpulsen en debat, hvor panelet diskuterede unge og kollektiv transport. Senere på året blev der i forbindelse med verdensmålsugen diskuteret, hvordan vi vender den negative spiral i den kollektive transport og tiltrækker flere passagerer.

I 2023 afholdt Passagerpulsen i samarbejde med Flexværker fem regionale passagerkonferencer, som i år havde form af visionsværksteder. Formålet var at skabe en ny fortælling om den kollektive transport. Formålet lægger sig op ad Passagerpulsens overordnede formål med at stå sammen med trafikselskaber, regioner og kommuner om at få flere til at bruge den kollektive transport. Med visionsværkstederne tog Passagerpulsen derfor sammen med deltagerne et kig ind i fremtiden; hvordan skal fremtidens kollektive transport se ud for at være mere attraktiv for flere?

Passagererne har i mange år henvendt sig til Passagerpulsen med ønsket om en digital løsning som erstatning for rejsekortet. Med Rejsekort & Rejseplans lancering af rejsebillet til køb af enkeltbilletter og pendlerkort er første skridt taget til at gøre det muligt. Passagerrådet i Nordjylland har i 2022 været med til at teste den kommende løsning for en app til Rejsekort og vi ser frem til lanceringen i 2024.

I 2023 har Passagerpulsen ført arbejdet med de regionale passagerråd videre. Efter den første periode med Danmarks første passagerråd evaluerede Passagerpulsen konceptet med rådsmedlemmer og følgegrupper. Det førte til en række justeringer, særligt i forhold til rekruttering, fokus på fysiske møder og ad hoc webinarer. I løbet af 2023 har vi afholdt flere planlægningsmøder med følgegrupper og formandskaber, 10 internater med rådene og flere webinarer. Passagerpulsen oplever en positiv udvikling i følgegruppernes brug af passagerrådene og får gode tilbagemeldinger - både fra følgegrupperne og de besøgende politikere.

Passagerpulsen har ikke opnået finansiering til videreførelse, men Forbrugerrådet Tænk arbejder fortsat på at skabe bedre vilkår for passagerer og den kollektive trafik.