Årsberetning 2023: Økonomi- og Gældsprogrammet | Forbrugerrådet Tænk
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Årsberetning 2023: Økonomi- og Gældsprogrammet

Forbrugerrådet Tænk har 'et forbrug i balance' som strategisk målsætning. En del af denne indsats er at reducere antallet af forbrugere med gældsproblemer og øge forbrugernes økonomiske tryghed og trivsel. Denne indsats omfatter flere sammenhængende indsatser.

Økonomi- og Gældsrådgivningen

Forbrugerrådet Tænk har siden 2010 drevet en Økonomi- og Gældsrådgivning, som yder fortrolig, uvildig og gratis rådgivning til borgere, som har lav indkomst, lavt rådighedsbeløb og gæld. Indsatsen er primært finansieret af Social- og Boligstyrelsen. Med gældsaftalens indgåelse i 2022, blev der afsat varig statslig finansiering til frivillige økonomi- og gældsrådgivninger i Danmark. Midlerne udmøntes primo 2024.

Rådgivningen består af otte rådgivningscentre fordelt i hele landet. Rådsøgende borgere kan få rådgivning gennem et fysisk møde, online møde samt pr. telefon og mail. Rådgivningen varetages af ca. 120-130 frivillige, der i 2023 har gennemført over 3000 rådgivningsforløb. Derudover består rådgivningen af en særlig indsats rettet mod psykisk sårbare unge på behandlingstilbuddet OPUS. De unge deltager i økonomiworkshops og får udkørende gældsrådgivning i trygge rammer af frivillige klædt på til opgaven.

I marts 2023 åbnede vi et nyt rådgivningscenter i Aarhus. Der er meget stor efterspørgsel på rådgivning i Aarhus, og der har været behov for at centeret hurtigt voksede sig stort. Centeret er nu vores anden største.

Økonomi- og gældsrådgivningen blev i 2023 akkrediteret af RådgivningsDanmark. I akkrediteringsprocessen er rådgivningen blevet vurderet på en række kriterier inden for temaer som faglig tilgang og metode, kompetencer, ledelse, etik og lovgivning. Akkrediteringen er et kvalitetsstempel, som viser borgere og samarbejdspartnere, at Forbrugerrådet Tænk leverer økonomi- og gældsrådgivning af høj faglig og etisk kvalitet. Yderligere er akkrediteringen en forudsætning for finansiering gennem midlerne fra gældsaftalen.

Nøgletal for Økonomi- og Gældsrådgivningen i 2023

  • 3122 rådgivningsforløb i 2023 (1.604 personlige rådgivningsforløb i fysiske rådgivningscentre eller online, 950 på telefon og 568 på mail).
  • 82 procent af de rådgivne borgere i 2023 har været enten tilfredse eller meget tilfredse med rådgivningen.

Partnerskabet med TrygFonden om en forebyggende ungeindsats

Siden 2014 har Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden i partnerskabet ”Plus på kontoen” samarbejdet om at øge økonomisk trivsel og nedbringe gældsproblemer blandt unge mellem 18 og 30 år. Partnerskabet om Plus på kontoen sluttede i marts 2023, og det mangeårige samarbejde om en tidlig, forebyggende indsats rettet mod unge voksne er indtrådt i en forankringsfase i indsatsen ”Unge i økonomisk trivsel”. 

I projektet bygges videre på de gode erfaringer med økonomiworkshops på praktiske og forberedende ungdomsuddannelser, og der sættes fokus på at etablere en indsats, der kan forankres i Forbrugerrådet Tænks økonomi- og gældsrådgivning. Indsatsen er finansieret af Trygfonden frem til marts 2025.

Nøgletal for Plus på kontoen i 2014-2023

  • 5000 unge har i indsatsen været i dialog med os om økonomi
  • 3000 vejledere og undervisere har fået viden og materialer om unges økonomi
  • 125.000 unge har på baggrund af kampagnen talt med nogen om økonomi 

Nøgletal for unge i økonomisk trivsel (april-december 2023)

  • 14 frivillige økonomiundervisere er uddannet og har afholdt workshops
  • 14 økonomiworkshops afholdt for 500 unge på FGU- og erhvervsskoler
  • 50 ansatte på FGU- og erhvervsskoler samt interessenter deltog i webinar om at sætte fokus på unges privatøkonomi i undervisning og vejledning.

Vidensfunktionen

Forbrugerrådet Tænks Økonomi- og Gældsrådgivning er medlem af Den Nationale Vidensfunktion for frivillig og vederlagsfri økonomi- og gældsrådgivning. Vidensfunktionen er en forening bestående af 14 medlemsorganisationer, der tilbyder økonomi- og gældsrådgivning. Formålet med Vidensfunktionen er at styrke kvaliteten og udviklingen af den frivillige, gratis økonomi- og gældsrådgivning i Danmark

Forbrugerrådet Tænk har siden Vidensfunktionens start varetaget sekretariatsfunktionen for Vidensfunktionen. Aftalen herom er netop forlænget til ultimo 2027. Forbrugerrådet Tænk er dertil aktivt medlem af Vidensfunktionens bestyrelse.