Årsberetning 2023: Forbrugerrådet Tænk Kemi
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Årsberetning 2023: Forbrugerrådet Tænk Kemi

2023 var det andet år i den nuværende fireårige bevilling fra den brede politiske aftale Kemiindsatsen 2022-25.

Formålet for Forbrugerrådet Tænk Kemi er:

  • at give forbrugerne mulighed for let at vælge produkter uden uønsket kemi
  • at bidrage til bedre regulering af kemikalier i forbrugerprodukter.

Aldrig før har forbrugere scannet produkter med den gratis app Kemiluppen som i 2023. I alt blev der foretaget 3,8 mio. scanninger, hvilket var 60 procent mere end i 2022, og det højeste årlige antal scanninger nogensinde. I alt er der foretaget mere end 19 mio. scanninger. Kemiluppen blev også downloadet 125.000 gange i 2023, hvilket er en stigning på 19 procent. Med udgangen af 2023 var der i alt vurderet over 34.000 kosmetik og personlige plejeprodukter, samt rengøringsprodukter. I foråret blev appen kåret til den 8. bedste app i Danmark af 3.000 forbrugere foran apps, som To-good-to-go, Spotify og Google maps. (MobilePay vandt).

Data fra Kemiluppen bliver fortsat brugt i diverse sammenhænge, bl.a. til artikler i Contact Dermatitis (Allergi) og i forbrugerprojekter i Miljøstyrelsen. I 2024 bliver appen yderligere opdateret, og håbet er der dermed vil ske et løft af kendskabet til appen fra de 26 procent (+7 procent), af befolkningen som kender den i dag.

Forbrugerrådet Tænk Kemi gennemførte 18 test, bl.a. med et stort fokus på PFAS i fx cykelolier, tæpper, bradepander og imprægneringsspray. 38 procent fik A-kolben og var dermed uden problematisk kemi.

I alt har Forbrugerrådet Tænk gennemført 176 test siden starten i 2015, og dermed testet flere end 5.600 produkter.  Alle relevante tests oversættes til engelsk og deles med vores internationale netværk, og den viden der genereres bruges flittigt i BEUC- og ANEC-regi. Test for uønsket kemi i forbrugerprodukter fra forbrugerorganisationer fra hele Europa blev i efteråret 2023 samlet i en rapport fra BEUC, den europæiske forbrugerorganisation, hvor fokusset var PFAS, produkter til børn og online salg. Størstedelen af testene i rapporten kommer fra Forbrugerrådet Tænk Kemi.

Fra uge 38 og fire uger frem gennemførte Forbrugerrådet Tænk Kemi en større SoMe kampagne, der skulle få forbrugerne til at fokusere på bagsiden af kosmetik og personlige plejeprodukter først, så de kunne undgå den uønskede kemi. To film blev offentliggjort, samt en række gode råd til hvordan man kan undgå den uønskede kemi i hverdagsprodukter. Kampagnen var en succes med national omtale af kampagnen i skrevne og elektroniske medier, optræden med kampagnen på TV2, og mange videovisninger (844.000) og en rækkevidde på 1,7 mio.

Igen i 2023 bidrog Forbrugerrådet Tænk Kemi til forbedret regulering af kemilovgivningen ved at svare på de mange høringer i forbindelse med EU Kommissionens kemikaliestrategi. Arbejdet med revideringerne er forsinket fra Kommissionens side, men i 2023 blev der offentliggjort forslag til mærkning og klassificering af kemikalier (CLP-forordningen) og til Legetøj (Legetøjsforordningen). Begge forslag har Forbrugerrådet Tænk Kemi leveret data til og kommenteret og på nuværende tidspunkt ser det ud til at lovgivningen bliver bedre, om end ikke helt på linje med de ønsker som forbruger- og miljøorganisationer ønsker.

Udvalgte nøgletal for 2023

  • Scanninger med Kemiluppen: 3,8 mio. (+60%) Akkumuleret: 19,1 mio.
  • Downloads af Kemiluppen 125.000 (+19%) Akkumuleret: 780.000
  • Kendskab til Kemiluppen: 26% (+7%)
  • Test gennemført: 18 (mål: 15)
  • Pressecitater: 423 (+124%)