Årsberetning 2023: Program for bæredygtig mad | Forbrugerrådet Tænk
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Årsberetning 2023: Program for bæredygtig mad

I programmet for Bæredygtig Mad arbejder Forbrugerrådet Tænk for et mere bæredygtigt fødevareforbrug, hvor det er let at træffe mere bæredygtige valg. I 2023 har der været fokus på økologi, planterig mad og madspild, især i forhold til målgrupperne børnefamilier og unge.

Veje til mere plantebaserede og økologiske madvaner i børnefamilier 2023

Projektet var et etårigt projekt støttet af Fonden for Økologisk Landbrug (FØL), og formålet var at give børnefamilier med børn i alderen fire til 10 år tips og enkle redskaber til at få mere planterig og økologisk mad ind i hverdag. Fra både egne og andres undersøgelser er det dokumenteret, at børnefamilier er nogle af dem, der særligt er interesserede i at omlægge kostvaner af hensyn til den grønne omstilling, men samtidig at mange i en travl hverdag har svært ved at lave om på fasttømrede madvaner og smagspræferencer, herunder især børnenes. Derudover er børnene en vigtig målgruppe i forhold til fremtidens fødevareforbrug.

Projektet bestod af desk research, som var udgangspunktet for udviklingen af kampagnen/universet ”Kaninføde i ulvetimen”, som kørte i uge 43-46. Universet med alle materialer ligger tilgængeligt på www.tænk.dk/kaninføde og kampagnen kørte primært på Forbrugerrådet Tænks sociale medier. Kampagnen blev lanceret med tre hero-videoer, der med et glimt i øjet udfordrer præmissen om, at børn ikke kan lide grøn mad med bælgfrugter. Derudover bestod kampagnen af

  • Seks opskrifter, der med udgangspunkt i nogle familieklassikere var rige på grønt og bælgfrugter
  • En samling af hverdagstips, som kan gøre det lettere at få mere grøn og økologisk mad ind i hverdagen – uden at sprænge budgettet
  • Tre børneopgaver som kan lege de grønne råvarer ind i børnenes verden og sætte samtaler i gang i familien
  • GoCards fordelt på cafeer o.l.
  • En quiz/konkurrence.

Kampagnen blev rundet af med et forbrugerrettet webinar, om hvordan man kan introducere nye råvarer og samtidig skaber en god stemning ved middagsbordet med Annemarie Olsen, lektor i sensorik og forsker i madmod hos børn fra Københavns Universitet.

Kampagnen blev godt modtaget og havde en samlet rækkevidde på over 1.4 mio og ca. 207.200 interaktioner.

Økologi på budget 2023

Projektet var et etårigt projekt støttet af FØL og var en fortsættelse af Forbrugerrådet Tænks indsats med at formidle et mere bæredygtigt fødevareforbrug på vores instagramprofil @tygpaadet og dermed i naturlig forlængelse af tidligere års Økologi Fordi-projekter. Formålet var at inspirere unge i alderen 20-30 år til mere økologi og planterig mad, og give tips til hvordan man kan få plads til økologien på et mindre madbudget ved netop at skære ned for især kødet.

Gennem hele året har vi løbende delt stories, reels og lavet opslag på @tygpaadet, og derudover kørte vi i uge 39-40 en øko-challenge/kampagne i samarbejde med tre influencere med til sammen knap 450.000 følgere. Influencerne Frederikke Wærens, Rasmus Smedstrup og Anna Bartels, der alle selv er en del af ungemålgruppen, tog imod udfordringen om hver at lave en lækker øko-middag til tre for max 60 kr. Influencerne formidlede derudover gode råd til at holde udgifterne nede og samtidig prioritere økologien, fx ved at skære ned for mængden af kød, gå efter sæsonvarer og indtænke rester fra tidligere måltider i retterne.

Som et led i kampagnen og for mere aktiv inddragelse afholdt vi en konkurrence, hvor 10 unge vandt en grøn øko-kasse. Konkurrencen bestod af en quiz med fokus på sammenhængen mellem økologi, planterig mad og mad på budget, og samtidig gav råd til, hvad man konkret kan gøre i hverdagen.

I løbet af 2023 har der været 28.888 interaktioner på opslag, stories, øko-dysten m.m. på SoMe. Derudover har hele indsatsen haft en samlet rækkevidde på over 1.4 mio., så der er ikke tvivl om at projektet er kommet langt ud. Derudover er der sket en kraftig vækst i antal følgere på @tygpaadet fra ca. 4.500 til 13.000 i løbet af 2023.

Bekæmpelse af madspild

Projektet Bekæmpelse af madspild er et treårigt projekt støttet af VELUX FONDEN’s HUMPraxis-program. Projektet er et tværfagligt projekt med deltagelse af tre forskergrupper fra KU (humaniora, jura og fødevareøkonomi) samt fire centrale aktører på madspildsområdet som praksispartnere: Forbrugerrådet Tænk, FødevareBanken, Stop Spild Lokalt og Salling Group.

Projektet kombinerer humanistisk, økonomisk og juridisk teori og metode med viden fra praksisområdet, for at undersøge hvilke barrierer og muligheder, der findes ift. at undgå madspild i detail og hos forbrugere, og levere konkrete bud på hvordan madspild kan bekæmpes på individuelt og strukturelt plan gennem påvirkning af værdier, valg og vaner.

I 2023 bidrog Forbrugerrådet Tænk til følgende aktiviteter i projektet:

  • Deltog i debat og oplæg om madspild på Madens Folkemøde, hvor bl.a. forskergruppen fortalte om deres undersøgelse af madspild i en historisk og sproglig kontekst.
  • Deltog i Madspildsdagen på Rådhuspladsen d. 29. september, hvor Stop Spild Lokalt havde et større arrangement med maduddeling. Forbrugerrådet Tænk fortalte deltagende og forbipasserende om madspild generelt, hvad man selv kan gøre og om For Resten app’en.
  • Bidrog til udviklingen af rammen for kvantitativ analyse af madspild hos forbrugere med særligt fokus på unge.

Projektet fortsætter i 2024.