Årsberetning 2022: Det digitale område
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Årsberetning 2022: Det digitale område

Det digitale område omfatter to projekter: 'Genvej – til dit barns digitale liv' og 'En tryg digital hverdag'. På forskellig vis skal projekterne bidrage til, at forbrugerne trygt, sikkert og reflekteret kan udnytte de muligheder, som digitaliseringen tilbyder.

Genvej – til dit barns digitale liv

I partnerskab og med støtte fra Ole Kirk’s Fond, har Forbrugerrådet Tænk arbejdet med at udvikle 'Genvej – til dit barns digitale liv' i 2022. I samarbejde med en række stærke partnere udvikles et samlet tilbud til forældre, der skal klæde dem på til at understøtte deres børns digitale liv.

Som del af tilbuddet etableres en samlet digital platform (hhv. SoMe-kanaler og hjemmeside) målrettet forældrene, der dels indeholder nyudviklet materiale om specifikke temaer, dels henviser til eksisterende viden, værktøjer og rådgivning hos andre relevante organisationer. For at skabe kendskab til Genvej, produceres der tillige en kampagnefilm.

Den samlede indsats skal øge forældrenes opmærksomhed på og forståelse for deres børns digitale liv og derigennem gøre forældrene bedre i stand til at engagere sig og tage kvalificerede dialoger med deres børn om de mange komplekse facetter af det digitale liv.

I 2022 er der blevet skabt en solid partnerskabskreds i Genvej, og i 2023 vil der bl.a. blive arbejdet på at udvide kredsen af partnere på området, så vi kontinuerligt sikrer, at forældretilbuddet når hele vejen rundt om børnenes digitale liv. I 2023 vil fokus tillige være at etablere kendskab til Genvej hos forældrene og en oplevelse af Genvej som et relevant og værdiskabende tilbud.

Genvej vil blive lanceret i 2023.

En tryg digital hverdag

I partnerskabet ’En tryg digital hverdag’, driver Forbrugerrådet Tænk i partnerskab med TrygFonden appen Mit digitale selvforsvar, der hjælper forbrugerne med at være sikre online. Appen advarer forbrugerne om aktuelle svindelforsøg, fup-mails, falske konkurrencer, forsøg på datamisbrug og falske telefonopkald, men indeholder også råd og vejledning til de usikre situationer, som forbrugerne møder på nettet.

I 2022 modtog Mit digitale selvforsvar 13.644 tips om online svindel fra brugerne. Det er en markant stigning i forhold til året før. De mange tips afføder advarsler, som hjælper alle appens brugere med at være på vagt; både overfor falske opkald fra banken, forsøg på svindel med pakkepost eller påstande om ubetalte regninger.

Advarslerne udsendes af Forbrugerrådet Tænk og af appens 71 indholdsleverandører, som består af myndigheder, private virksomheder og organisationer. Brugerne er heldigvis blevet dygtige til at gennemskue svindelforsøg – og de er gode til at dele relevante advarsler med bekendte eller familiemedlemmer, der ikke benytter sig af appen.

Et gennemgående tema i 2022 har været svindelforsøg i forbindelse med overgangen fra NemID til MitID. 2022 var også året, hvor svindel via mobilen, i form af sms’er og opkald, blev endnu mere udbredt. Tidligere var e-mail svindlernes foretrukne værktøj, men det forgangne år har vist, at sms’er nu har overtaget den rolle.

embed_mit_digitale_selvforsvar_aarsberetning_2022