Forbrugerrådet Tænk

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Klagemulighed

Du kan klage over dit køb hos Forbrugerrådet Tænk, ligesom når du ellers handler på nettet.
Klageadgang
Foto: istockphoto.com

Vil du klage over dit køb hos Forbrugerrådet Tænk?

Hvis du vil klage over dit køb hos Forbrugerrådet Tænk, skal du rette henvendelse til medlemsservice: Ring på 77 41 77 41 eller send en e-mail til medlemsservice@fbr.dk.

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. En klage kan indgives til Center for Klageløsning, som hører under Nævnenes Hus. Du kan klage til Center for Klageløsning via forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet land. Klage indgives her: ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse kundeservice@fbr.dk