Tjek dette, før du køber fyrværkeri | Forbrugerrådet Tænk
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Tjek dette, før du køber fyrværkeri

Fyrværkeri kan være smukt at se på, men det kan også være farligt. Her kan du læse, hvad du skal være opmærksom på, inden du køber og fyrer af.

Nicolai Foldgast · Foto: Getty Images · 15. december 2023
Fyrvaerkeri

Imagecredit: Getty Images

Nytår og fyrværkeri går ofte hånd i hånd. Når champagnepropperne popper, skyder mange danskere nemlig også en raket eller to afsted mod himlen.

Men hvordan er reglerne i forhold til fyrværkerikøb, hvornår må du fyre af, og hvordan ser det ud i vores nabolande?

I denne artikel kan du finde svar på:

 • Hvornår må du købe fyrværkeri?
 • Hvornår må du fyre af?
 • Hvordan er reglerne i udlandet?
 • Hvad er CE-mærket fyrværkeri?
 • Hvor ofte sker der ulykker med fyrværkeri?
 • Hvor meget forurener fyrværkeri?
 • Findes der gode råd til affyring af fyrværkeri?

Hvornår må du købe fyrværkeri?

Det er lovligt at købe almindeligt fyrværkeri som fx raketter og batterier fra og med 15. december til og med 31. december. Her er aldersgrænsen 18 år.

For såkaldt helårsfyrværkeri som stjernekastere, knallerter, bordbomber og knaldperler er aldersgrænsen 15 år, og disse kan købes året rundt.

Du skal desuden være opmærksom på, at selvom noget fyrværkeri markedsføres som såkaldt Junior fyrværkeri er det på ingen måde fyrværkeri for mindreårige. Nogle af disse junior-pakker indeholder nemlig fyrværkeri, man skal være 18 år for at købe.

Hvornår må du fyre af?

Som reglerne er lige nu, er det tilladt at affyre fyrværkeri i perioden 27. december - 1.januar. Hvis du fyrer af uden for denne periode, kan du få en bøde på 2.000 kr.

Af sikkerheds- og miljømæssige hensyn fremsatte regeringen i oktober 2023 et lovforslag om at ændre på disse regler.

Hvis lovforslaget træder i kraft, vil der gælde nye regler fra nytåret 2024/2025 af. Der vil det kun være tilladt at fyre af 31. december og 1. januar, og bødesatsen hæves til 2.500 kr.

Regler for fyrværkeriaffyring i andre lande

Det kan være svært at sammenligne lande, da der gælder forskellige regler vedrørende salg, opbevaring og brug af fyrværkeri. Sikkerhedsstyrelsen har samlet informationer om anvendelsesperioderne i en række lande. Oplysningerne er fra 2019.

 • Finland: Fyrværkeri må anvendes fra 31. december klokken 18 til 1. januar klokken 02.
 • Tyskland, Holland, Luxembourg: Fyrværkeri må anvendes både 31. december og 1. januar.
 • Sverige: Fyrværkeri må anvendes både 31. december og 1. december, men der er bestemte regler for anvendelse – fx specifikke plader, hvor det er tilladt at fyre.

Kilder: Sikkerhedsstyrelsen og DR.dk

Fyrværkeriulykker i tal

Odense Ulykkesanalysegruppe registrerer hvert år ulykker relateret til affyring af fyrværkeri.

Tallene viser, at ulykker primært sker med batterier, raketter og bomberør. Alvorligere ulykker indtræder ofte ved affyring af kanonslag og strygere, batterier samt luftbomber.

 • I nytåret 2022/23 registrerede de 195 ulykker – 36 var alvorlige.
 • I nytåret 2021/22 registrerede de 175 ulykker – 24 var alvorlige.
 • I nytåret 2020/21 registrerede de 165 ulykker – 25 var alvorlige.
 • Omkring 90 procent af ulykkerne skete med lovligt fyrværkeri.
 • Omtrent en fjerdedel af de tilskadekomne var under 15 år, hvor de færreste brugte sikkerhedsbriller

Der ses desuden en tendens til, at børn går rundt 1. januar og sætter ild til fyrværkeriaffald på gaderne. Dette kan være meget farligt, da der er fusere imellem. Husk derfor, at det altid er forældrenes ansvar at få ryddet op efter nytårsaften.

Hvad er CE-mærket fyrværkeri?

Alt fyrværkeri, du køber, skal være CE-mærket.

Det er nemlig et lovkrav fra EU, at alle fyrværkeriartikler og andre pyrotekniske artikler skal være CE-mærket for at være lovlige at købe og sælge.

Du kan læse mere om CE-mærkningen på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

Hvor meget forurener fyrværkeri?

Fyrværkeris påvirkning på miljø og klima bliver debatteret flittigt, men der findes ikke et konkret svar på, hvor meget fyrværkeri egentlig skader miljøet.

Luftforureningen stiger omkring affyringstidspunktet, og rester af fyrværkeri vil efterlade tungmetaller i miljøet. Hvor store konsekvenserne af denne forurening er, vides ikke.

Fem råd ved affyring af fyrværkeri

 • Brug altid beskyttelsesbriller.
 • Brug kun godkendt og aldrig hjemmelavet eller ulovligt fyrværkeri. Du kan få overblik over farligt fyrværkeri på produkter.dk
 • Hold aldrig tændt fyrværkeri i hånden.
 • Hold sikkerhedsafstanden og læn dig ikke ind over fyrværkeriet.
 • Gå aldrig tilbage til en fuser.

Kilde: Sikkerhedsstyrelsen

Hvordan kommer du sikkert af med fyrværkeri?

Brugt fyrværkeri skal bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Her kan det være en god idé at feje affaldet sammen og bruge en skovl til at få det op i skraldespanden for restaffald.

Hvis du er det mindste i tvivl, hvorvidt der er tale om en fuser, skal fyrværkeriresterne op i en stor spand med vand, inden du smider det i skraldespanden. Hermed er du sikker på, at gløderne er slukket. Det vil være en god idé at iføre dig sikkerhedsbriller, og det skal altid være en voksenopgave at fjerne fusere.

Hvis du ligger inde med fyrværkeri, du ikke fik fyret af, kan du vælge at opbevare det hjemme hos dig selv og bruge næste nytår. Du må have op til fem kg NEM-krudt opbevaret i hjemmet. NEM står for Netto Eksplosivstof Mængde, og der står på indpakningen, hvor meget NEM-krudt dit fyrværkeri indeholder.

Hvis du vælger at gemme fyrværkeriet til næste nytår, skal det opbevares tørt og ikke for varmt, væk fra elektriske apparater og varmekilder samt væk fra børns rækkevidde. Du må heller ikke pakke fyrværkeriet ud eller fjerne beskyttelseshætten fra lunten.

Du kan også vælge at aflevere ubrugt fyrværkeri som farligt affald ved din nærmeste genbrugsstation. Her må du transportere op til fem kg NEM-krudt i din bil.