2020: Her vandt Forbrugerrådet Tænk for dig
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Sejre i 2020: Her vandt Forbrugerrådet Tænk for dig

Forbrugerrådet Tænk kæmper dagligt for dine rettigheder og vilkår som forbruger. 2020 har budt på flere kampe og sejre. Her samler vi op på de største.

Trine Quaade Brøndsted · Foto: Getty Images · 9. juni 2021
Vores sejre i 2020

Forbrugerrettigheder var under pres i 2020, da corona-pandemien udfordrede både forbrugere og virksomheder med nedlukning og aflysninger.

Forbrugerne fik penge retur, når koncerten og arrangementet blev aflyst

Da Danmark lukkede ned som følge af corona, stod mange med billetter til arrangementer og koncerter, som blev aflyst.

Bliver et arrangement aflyst eller flyttet, så har du krav på at få dine pengeretur. Men i lyset af den ekstraordinære situation med en pandemi fandt vi det rigtigt at afbalancere forbrugerrettighederne med en forståelse for virksomhedernes aktuelle svære situation.

Som tiden gik mistede vi dog tålmodigheden, da mange oplevede at blive syltet, når de rykkede for information eller deres penge.

Vi kritiserede forholdene i medierne, og vi kontaktede Ticketmaster, som erkendte, at deres praksis ikke var lovlig og rettede til. 

Penge retur ved aflyst ferie og fly samt hjælp til at komme hjem

Da Udenrigsministeriet i marts 2020 frarådede rejser til udlandet, stod mange danskere med rejser og flybilletter, de ikke kunne bruge. Samtidig var en del danskere strandet i udlandet og skulle afbryde deres ferie for at rejse hjem. I det hele taget var forbrugerrettighederne under pres ved ferier og rejser.

Rejse- og afbestillingsforsikringer – ikke alle selskaber var lige forstående

Vi undersøgte 12 forsikringsselskabers rejse- og afbestillingsforsikringer. Undersøgelsen viste, at der var stor forskel på hvor meget hjælp forbrugerne kunne få fra deres forsikringsselskab. Vores undersøgelse fik flere forsikringsselskaber til at hæve deres standard og yde mere hjælp til deres kunder.

Tilgodebeviser i stedet for penge – vi ville ikke acceptere det

Dansk Rejsebureauforening meddelte i marts 2020, at de ikke længere ville tilbagebetale penge for aflyste rejser, men i stedet give tilgodebeviser og mange flyselskaber stoppede med at refundere flybilletter, hvis afgangen blev aflyst.

Den danske lov stiller både branchen og forbrugere bedre end i de andre EU-lande, hvor flere har lavet national særlovgivning, der forringer forbrugerbeskyttelsen. Et næsten enigt folketing, var dog enige om at arbejde for at ændre EU lovgivningen, så tilgodebeviser blev lovlige.

Forbrugerrådet Tænk og den europæiske forbrugerorganisation BEUC kæmpede i EU for at forhindre en lovændring, som ville stille forbrugerne dårligt.

Vi mener, at tilgodebeviser og vouchere kun er acceptable, hvis de lever op til følgende:

  • Du kan takke nej til dem
  • Du kan få dem refunderet hvis du ikke bruger dem
  • De er konkursdækkende

På trods af stærkt pres fra industrien og den konservative gruppe i Europa-Parlamentet meldte EU-Kommissionen heldigvis ud, at de ønskede at opretholde forbrugerbeskyttelsen.

Pres for at få penge retur fra rejser

Igennem hele 2020 oplevede mange flypassagerer store problemer med at få refunderet betalingen for rejser, som flyselskaber har aflyst i forbindelse med covid-19. Tilbagebetalinger som du har krav på. Den ansvarlige myndighed er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som i flere runder forsøgte at presse flyselskaberne til at sørge for betalingen.

Forbrugerrådet Tænk skrev i efteråret flere debatindlæg om den manglende refusion og udtalte os i pressen en del gange om emnet.

I oktober var transportministeren kaldt i samråd af Venstre om disse sager, ikke mindst inspireret af indlæggene fra Forbrugerrådet Tænk.

I december måtte Trafikstyrelsen skride til politianmeldelser af en række flyselskaber, der endnu ikke havde fået tilbagebetalt hvad de skulle til forbrugerne.

Mimrekortet blev bevaret

DOT (Din Offentlige Transport – samarbejdet mellem trafikselskaberne på Sjælland og øerne) præsenterede i 2020 en reform, der afskaffede pensionistkortet - det såkaldte mimrekort. Alt rabat skulle lægges over på rejsekort og almindelige pendlerkort. Konsekvensen blev, at rejser for mange pensionister blev væsentlig dyrere.

Både Forbrugerrådet Tænk Passagerpulsen, Ældre Sagen og flere andre reagerede – for vores vedkommende med kritik af manglende inddragelse og dårligt beslutningsgrundlag.

Efter et langt forløb faldt reformen af pensionistrabatterne i den kollektive transport på Sjælland, Lolland, Falster og Møn på plads i sommeren 2020.

Alt i alt betød reformen, at flere pensionister vil få rabat, når de rejser med kollektiv transport, om end ikke alle helt så meget som tidligere.

Standarder for stofmundbind

I forbindelse med, at der i efteråret 2020 kom krav om anvendelse af mundbind, testede Forbrugerrådet Tænk kvaliteten af stofmundbind og fandt store forskelle.

Vi rejste på baggrund heraf politisk behovet for at fastsætte en kvalitetsstandard – et ønske, som blev fulgt op i Dansk Standard, der nedsatte en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe til at se på sagen. Parallelt hermed foreslog vi en mærkningsordning for stofmundbindene. Vi deltog aktivt både i arbejdsgruppen og et EU-udvalg.

Forbrugerrådet Tænk har blandt andet været med til at sikre krav om, at der ikke må anvendes problematiske kemikalier, som for eksempel fluorstoffer og antibakteriel behandling i mundbind.

Forbrugerne skal have mulighed for at vælge mundbind, der er sikre, effektive og uden problematisk kemi.

Beskyttelse af forbrugerne i handel med England og USA

Efter Storbritanniens udmeldelse af EU, hvor de blev et såkaldt tredje land, skulle der i 2020 laves en handelsaftale med EU, ligesom Storbritannien selv nu kan lave aftaler med for eksempel USA.

Vi deltog i regi af vores europæiske forbrugerorganisation BEUC i formulering af forbruger­organisationernes ønsker til aftalerne. Vi lagde især vægt på, at aftalen specifikt forholdt sig til forbrugerforhold med krav til, at EU's databeskyttelsesregler skal overholdes, og at toldsamarbejdet bør fokusere mere på sundhed og sikkerhed og mindre på ulovlige kopivarer.

Forbrugerrådet Tænk har sammen med forbrugerorganisationer både i EU og i USA løbende arbejdet for, at en fremtidig aftale mellem USA og Storbritannien ikke (igen) fører til, at USA vil pådutte Storbritannien (og dermed i værste fald indirekte EU) dårligere regler på fødevareområdet, for eksempel at tillade hormoner i kød.

Her hjælper vi dig hver dag

Vores test hjælper dig i din hverdag

Test fra Forbrugerrådet Tænk er uafhængige.

Det betyder at:

  • Vores test er ikke betalt af firmaerne bag produkterne
  • Vi udvælger og køber selv produkterne i vores test
  • Vi samarbejder med de bedste laboratorier i Europa

I 2020 lavede vi 101 test og undersøgelser, så du kan finde den vare, som passer bedst til dig.

Test fra Forbrugerrådet Tænk gør det svært for producenter, der ikke har styr på sikkerhed, produktion eller indhold af problematiske stoffer i deres varer. I 2020 afslørede vi solcremer med for lav solbeskyttelse, autostole, som ikke klarer en ulykke, røgalarmer der ikke virker og meget mere.

Vi hjælper gældsramte

Gæld kan nemt blive uoverskuelig. Men heldigvis står over 120 frivillige hos Forbrugerrådet Tænks Økonomi- og Gældsrådgivning klar med hjælp.

Ligesom andre dele af samfundet blev vores rådgivning også påvirket af situationen omkring Covid-19. Vi lukkede vores syv fysiske rådgivningscentre i foråret, men alligevel er det i 2020 lykkedes at gennemføre i alt 3.363 individuelle rådgivningsforløb

Rådgivningen er fortrolig, uvildig og gratis. Hjælpen bliver drevet af frivillige, der alle er fagligt kompetente inden for jura, økonomi eller socialfaglighed.

Vi giver gratis rådgivning om købeloven

Klager, tvister eller snyd. Rejser og arrangementer blev aflyst og salget på nettet boomede i 2020. Så hvor skal man gå hen, når man ikke får pengene refunderet eller shoppen på nettet ikke vil bytte en vare? Heldigvis er hjælpen nær.

Forbrugerrådet Tænk yder gratis rådgivning til alle forbrugere om købeloven. Er du medlem, er det endnu lettere at få hjælp. Som medlem har du adgang til ekstra rådgivning og hjælp.

I 2020 lancerede vi en online rådgivning, som hjælper døgnet rundt med spørgsmål om købeloven og markedsføring.

 I 2020 hjalp vi over 12.000 med deres problemer med alt fra returret, refundering af billetter, vouchere, klager over dårlige produkter til snyd med abonnementer.