Coronakrisen er endnu et bevis på behovet for Forbrugerrådet Tænk
Gå til hovedindhold

Få adgang til alt indhold på tænk.dk, medlemsmagasinet og meget mere.

Bliv medlem

Coronakrisen er endnu et bevis på behovet for Forbrugerrådet Tænk

Morten Steiniche · Foto: Anette Sønderby · 31. januar 2022

Den grønne omstilling og digital sikkerhed er nogle af de emner, som Forbrugerrådet Tænk er dybt optaget af i dag og vil fortsætte med at være ud i fremtiden.

”Forbrugerrådet Tænk har en unik position i dag. Vi er de eneste, som bredt og uvildigt og helt uafhængigt af politiske og kommercielle interesser varetager forbrugernes interesser. Vi er forbrugernes stemme. Vi taler på vegne af dig og mig.” Noget af det første, man bemærker, når man taler med Anja Philip – formand for Forbrugerrådet Tænk – er hendes både rolige og bestemte stemme.

”Der er ingen tvivl om, at der er et kæmpestort behov for Forbrugerrådet Tænk,” siger Anja Philip og peger konkret på coronakrisen og de problemer, pandemien gav for blandt andre fly- og andre passagerer.

”Netop rejserettighederne var et tegn på, at der er behov for en stærk forbrugerstemme og for de vilkår, rammer og rettigheder, som Forbrugerrådet Tænk gennem tiden har kæmpet for at få på plads. Ellers falder det hele fra hinanden.”

Anja Philip står med et æble på et udendørs marked, kigger ind i kameraet og smiler

Hvor Forbrugerrådet Tænk igennem mange af de 75 år har kæmpet for at få etableret forbrugernes rettigheder, så handler kampen ifølge formanden i dag i høj grad også om at sørge for, at rettighederne bliver håndhævet, hvilket de klemte flypassagerer under coronaen er et eksempel på.

Digital sikkerhed fylder meget

Noget andet, som har været på dagsordenen hos Forbrugerrådet Tænk længe – og fortsætter med at være det – er digital sikkerhed, især virksomhedernes omgang med vores personlige data; fx når virksomheder følger vores digitale adfærd og sælger vores data videre til andre, og vi derefter bliver bombarderet med målrettede annoncer.

Margrethe Vestager om Forbrugerrådet Tænk
"Forbrugerrådet skal de næste ti år blive ved med at være frisk, aktiv og kritisk på forbrugernes vegne. Det vil der i høj grad også være brug for i de kommende år, selv om vi i de forgangne 75 år er nået et langt stykke ad vejen med forbrugerkrav."
Næstformand i EU-Kommissionen, konkurrencekommissær, Margrethe Vestager

”Forbrugerrådet Tænk var de første, der røg på barrikaderne og råbte ’privacy’, og vi er blevet ved med at være bannerførere for, at alle har ret til et digitalt privatliv,” siger Anja Philip. Det er ifølge formanden et område, hvor grænserne imellem, om vi er borgere eller forbrugere, bliver mere og mere diffuse, fx når vi er på nettet og ikke er i gang med at handle, men hvor data om vores sundhed og adfærd alligevel kommer rundt i det digitale system og ender med at blive en handelsvare.

”I Forbrugerrådet Tænk kæmper vi for, at vi allesammen skal have kontrollen over vores egne data. Her har vi en meget stor og vigtig opgave,” siger Anja Philip. Men det er ikke kun datasikkerheden, der er problemet med de store, globale it-spillere.

”Med globale handelsplatforme som Amazon, Ebay og Wish kommer der nu en masse varer ind i EU og ind i dit hjem, som kan være farlige for sikkerheden og sundheden,” siger Anja Philip og nævner røgalarmer, der ikke virker, og hårmidler, der ætser huden, fordi produkterne ikke er underlagt samme sikkerhedsmæssige kriterier som produkter udviklet i EU.

Halvnær af Brian Mikkelsen, der står i en butik
"Vi har nået ganske meget i de 75 år, hvor vi har haft Forbrugerrådet Tænk. Deres fokus på kvalitet og bedre produkter har været rigtig og bragt os alle fremad. Historisk har de skabt en opmærksomhed, som har gavnet Danmark – både forbrugerne, som vi jo alle er, men også leverandørerne af forbrugsgoder."
Dansk Erhvervs adm. direktør, Brian Mikkelsen

”EU har kontrol med det, der foregår inden for EU’s grænser, men det er svært at styre, når tech-platforme ikke kan drages til ansvar for at sikre, at de produkter, de sælger, er i orden. Det er simpelthen nødvendigt, at internetplatformene tager det ansvar. Det er noget af det, vi også kæmper for,” siger Anja Philip.

Kampen for en længere reklamationsret

Mange af Forbrugerrådet Tænks kampe fortsætter, fordi de – som tidligere nævnt – handler om at håndhæve reglerne. Andre kampe er vundet, når målet er nået. En af de kampe, som fortsætter, er kampen for en forlængelse af den toårige reklamationsret.

”Det lykkedes os ikke i 2021 at få en længere reklamationsret på produkter, så det er en kamp, vi selvfølgelig vil fortsætte med at kæmpe, fordi vi ser, at så mange produkter går i stykker, lige efter at reklamationsretten er udløbet,” siger Anja Philip. I den perfekte verden vil Forbrugerrådet Tænk gerne have, at reklamationsretten kommer til at gælde i hele produktets levetid.

I den perfekte verden vil Forbrugerrådet Tænk gerne have, at reklamationsretten kommer til at gælde i hele produktets levetid. Anja Philip Forbrugerrådet Tænks formand

”Der er jo ofte tale om dyre forbrugsprodukter som fx smart-tv-apparater, der kun bliver software-opdateret i meget få år. Det er en syg tankegang – især fordi den største miljø- og klimabelastning ligger i produktionsfasen. Derfor er det helt nødvendigt, at produkterne får en længere levetid, og det kan en længere reklamationsret være med til at give.”

Fremtidens kampe

Når Anja Philip bliver bedt om at sætte ord på de kampe og emner, hun tror, at Forbrugerrådet Tænk vil kæmpe i fremtiden, peger hun på emner, som allerede i dag er begyndt at udfordre forbrugerne. Den digitale sikkerhed og konsekvenserne af it-giganternes dominans, fx.

Og så er der naturligvis den grønne omstilling, der i meget høj grad peger ind i fremtiden og derfor dikterer, hvad Forbrugerrådet Tænk allerede har og vil fortsætte med at have på agendaen i mange år fremover. Et af Forbrugerrådet Tænks strategiske pejlemærker er netop at arbejde for et forbrug i balance. Det er et af tre pejlemærker, der sætter retningen for, hvordan forbrugerorganisationen vil arbejde med at styrke forbrugernes handlekraft frem mod 2025.

Halvtotal foto af Lasse Bolander i en frugt- og grøntafdeling
”For mig at se er det bedre, at det er en uafhængig interesseorganisation og ikke Christiansborg, som sætter den forbrugerpolitiske dagsorden.”
Formand for Coop, Lasse Bolander

”Den grønne omstilling er en utrolig vigtig samfundsdagsorden, fordi vi er ved at køre kloden i sænk,” siger Anja Philip. Og netop i den grønne omstilling spiller forbrugerne en kæmpestor rolle, fordi vi med vores forbruger­adfærd har magt til at påvirke udviklingen i en grøn og bæredygtig retning.

”Men det er vigtigt for mig at sige, at det ikke er Forbrugerrådet Tænk, der skal sige til forbrugerne, hvad de rigtige og bæredygtige valg er. Det er op til forbrugerne selv at finde ud af, men forbrugerne skal have den nødvendige viden, information og værktøjer for at kunne træffe det gode valg,” siger Anja Philip. Det er i tråd med Forbrugerrådet Tænks mission om at styrke forbrugernes handlekraft, så vi alle kan træffe ”gode, kvalificerede valg i den konkrete livssituation”, som det hedder.

Kampen mod greenwashing

Undersøgelser viser, at 95 procent af forbrugerne gerne vil have en mere bæredygtig hverdag, men også synes, det er svært, bl.a. fordi mange virksomheder gerne vil markedsføre sig som grønne, men i nogle tilfælde ikke er det.

”Det er godt, at så mange virksomheder bakker op om den grønne omstilling, men vi ser desværre også, at der kommer mere og mere greenwashing, og det er en rigtig dårlig udvikling. Når virksomheder green­washer, fratager de jo forbrugerne muligheden for at træffe bæredygtige valg, og det kan have fatale konsekvenser, hvis det ender med, at forbrugerne giver op, bliver handlingslammede og simpelthen mister motivationen for at ville gøre en forskel. Derfor er kampen imod vildledning meget vigtig nu og i fremtiden for Forbrugerrådet Tænk,” siger Anja Philip. Også grønne investeringer har Forbrugerrådet Tænks fokus.

Halvtotal af Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard der står med en cykel udenfor
”Der er helt afgjort brug for Forbrugerrådet Tænk til at varetage forbrugernes interesser – både i det daglige arbejde med fx gældsrådgivning og i forbindelse med politiske tiltag, hvor Forbrugerrådet Tænk har en overordentlig vigtig rolle som forbrugernes talerør.”
Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen

”Vi ved, at der er mange mennesker, der gerne vil investere i grønne produkter, men har svært ved at gennemskue, hvornår noget er bæredygtigt eller ej. Det er et område, som vi kæmper for, fordi der er så mange opsparede midler, at det kan stimulere den grønne omstilling,” siger Anja Philip. Deleøkonomien – hvor vi fx deler biler, plæneklippere og børnetøj med hinanden – kan være en rigtig god ide for den grønne omstilling, men der er ifølge Anja Philip for mange sten i skoen til, at deleøkonomien endnu kan blive udfoldet for alvor.

”Vi mangler simpelthen at få rammevilkårene på plads for deleøkonomien, som giver meget store udfordringer, fordi det er en helt anden måde, vi som samfund skal tænke på. Hidtil har det handlet om, hvordan virksomhederne agerer over for forbrugerne og vice versa, men i deleøkonomien handler det om, hvordan forbrugere agerer over for andre forbrugere. Det optager os meget i Forbrugerrådet Tænk,” siger Anja Philip.

100-årsjubilæet?

Og hvor er Forbrugerrådet Tænk så henne om 25 år, når det store, runde 100-årsjubilæum skal fejres?

”Jeg siger altid, at hvis ikke Forbrugerrådet Tænk var her, ville det være nødvendigt at opfinde os, for der vil altid være behov for en forbrugernes stemme, der udvikler sig i takt med tiden – som kan se længere frem end det, der sker lige nu,” siger Anja Philip og forsætter:

”Og når vi kigger frem i tiden, så vil det sikkert være de samme problematikker, som vi kæmper med i dag, men på markeder, som har forandret sig. Sådan har det været, når vi kigger bagud, og sådan vil det nok også være, når vi kigger fremad.”