Årsberetning 2022: Passagerpulsen
Gå til hovedindhold

Få adgang til hele tænk.dk

Bliv medlem

Årsberetning 2022: Passagerpulsen

Den kollektive transport spiller en afgørende rolle i vores samfund. Den udgør et centralt element i den grønne omstilling, og den er med til at dæmme op for trængslen på vores veje og skabe national sammenhængskraft og mobilitet på tværs af land og by.

Passagerpulsen er passagerernes uafhængige stemme og en videngenerator, som går på tværs af landet og de enkelte trafikselskabers råderum og interesser. Via analyser, dialog og lobbyarbejde varetager vi passagerernes interesser og giver dem en stemme i den offentlige debat. Alt sammen med udgangspunkt i deres samlede rejse, deres brug, oplevelser, ønsker, behov og rettigheder.

Passagerpulsens finansiering

Passagerpulsen er i årene 2020-2023 finansieret som del af den politiske aftale om ”Udmøntning af reserve til initiativer inden for kollektiv trafik”.

Passagertallene er flere steder godt på vej tilbage på samme niveau som før Covid-19. Når vi ser tilbage på 2022, må vi dog konstatere, at den kollektive transport som helhed har haft det svært pga. manglende billetindtægter og høje brændstofpriser. Vi har flere gange i løbet af 2022, sammen med regionerne og KL, gjort opmærksom på, at det er vigtigt, at regeringen stadig holder hånden under den kollektive transport, så der ikke sker et yderligere fald i antal passagerer.

Stigende tilfredshed

Heldigvis er passagertilfredsheden over de senere år faktisk steget, og vores befolkningsundersøgelse fra 2022 viser, at der er yderligere potentiale og stor velvilje fra danskerne. Næsten 8 ud af 10 danskere vil bruge den kollektive transport mere, hvis de nødvendige forbedringer finder sted. Det sker bedst ved at sætte passagerernes brug, behov og ønsker i centrum for udviklingen af den kollektive transport.

Udgivelser og konferencer

I årets løb har Passagerpulsen udgivet fem rapporter og en række debatindlæg i samarbejde med andre organisationer og forskere. Her satte vi blandt andet fokus på forslag til et forenklet billetsystem, bedre sammenhæng i kollektiv transport og bedre information til togpassager om deres rettigheder i forbindelse med forsinkelser. Foruden vores egne undersøgelser tilførte Passagerpulsen inspiration fra udlandet til den danske branche og politikere, da vi var vært for den årlige European Passengers Federation-konference om kollektiv transport og mobilitet i Europa. Desuden har vi afholdt fem regionale passagerkonferencer med forskellige temaer udvalgt i samarbejde med vores fem regionale passagerråd.

Bedre vilkår for rejsekort

På baggrund af blandt andet Passagerpulsens indsats, bad Forbrugerombudsmanden i 2022 Rejsekortet om at ændre deres vilkår, så man fx ikke skal betale gebyr for at få udbetalt saldoen på sit rejsekort og kan få udbetalt restsaldoen ved alle salgssteder indtil et år efter udløb. Derudover var det en lille sejr og et skridt i den rigtige retning for ikke-digitale og digitalt utrygge passagerer, da DSB gjorde det muligt at købe de rabatterede DSB Orange-billetter, som hidtil udelukkende kunne købes online, i udvalgte fysiske salgssteder.

Passagerråd

En evaluering efter de første knap to år med Passagerpulsens regionale passagerråd viste i 2022 stor tilfredshed blandt rådenes medlemmer. 84 procent af rådsmedlemmerne mener, at Passagerpulsen giver en ekstra stemme til passagerne i udviklingen af den kollektive transport. Og 86 procent vil anbefale andre at blive medlem af et passagerråd.