Årsberetning 2022: Fødevareområdet
Gå til hovedindhold

Få adgang til alt indhold på tænk.dk, medlemsmagasinet og meget mere.

Bliv medlem

Årsberetning 2022: Fødevareområdet

I fødevareprogrammet arbejder vi for et fødevareforbrug, hvor det er let at træffe bæredygtige valg. Vi har fokus på bæredygtig kost, mindre madspild og muligheden for at vælge uden vildledning. I 2022 arbejdede vi især med børn og unge som målgrupper.

Klar til Indkøb 2022

2022 var tredje og sidste år af projektet ’Klar til indkøb’, som var støttet af Promilleafgiftsfonden. Formålet med projektet var at styrke 6-15-årige børns maddannelse i indkøbssituationen, så fremtidens forbrugere træffer kompetente valg, der fremmer deres egen sundhed, mindsker madspild og øger efterspørgslen af lokale kvalitetsråvarer.

I 2022 udførte vi en kvantitativ analyse af børnefamiliers adfærd og valg i forhold til indkøb og madlavning. Resultatet blev formidlet og debatteret på et webinar med mere end 150 fagpersoner og aktører.

I projektet udarbejdede vi derudover en online værktøjskasse med undervisningsmaterialer til faget Madkundskab, fritidsmadkurser mv. Formidlingen af værktøjskassen foregik på Danmarks Læringsfestival, på professionelle sociale medier, i fagmedier mv. Materialet nåede bredt ud. De printbare materialer, som vi gjorde tilgængelige, blev downloadet i 1.867 eksemplarer, mens knap 20.000 trykte eksemplarer af undervisningsmaterialet blev udsendt til 483 madkundskabslærere efter bestilling.

Af andre aktiviteter kan nævnes:

  • Madspildsevent for skoleelever og børnefamilier på Madens Folkemøde juni 2022.
  • Pop-op madspildsevents på tre grundskoler i forbindelse med Madspildsdagen 29. september 2022, den ene med deltagelse af daværende fødevareminister Rasmus Prehn.
  • Lancering af digital familieaktivitet kaldet 'Madmakkere på indkøb', som blev formidlet via en landsdækkende kampagne, der nåede ud til over 200.000 forbrugere.

Økologi Fordi 2022

Økologi Fordi 2022, som var støttet af Fonden for Økologisk Landbrug, byggede videre på økologiprojekter fra 2020 og 2021. Formålet med Økologi Fordi 2022 var at inspirere unge mellem 18-25 år, som netop er flyttet hjemmefra og dermed i gang med at opbygge egen husholdning og forbrugervaner, til at købe flere økologiske varer og til at se økologi som en del af et mere bæredygtigt valg af fødevarer.

Vi nåede de unge digitalt med engagerende og inspirerende indhold om hele økofødevareproduktionskæden igennem en podcastserie samt en løbende indsats på primært Instagram. Vi tog de unge med ud på markerne og i staldene og mødte den unge generation af økologiske ildsjæle og landbrugere, hvor vi talte om økologi, bæredygtighed og biodiversitet. Vi gav konkrete tips til, hvordan det kan lade sig gøre at vælge mere bæredygtigt inden for de unges økonomiske rammer.

embed_foedevarer_aarsberetning_2022

Bekæmpelse af madspild

Projektet 'Bekæmpelse af madspild' er et treårigt projekt støttet af VELUX FONDEN’s HUMPraxis-program. Projektet er tværfagligt med deltagelse af tre forskergrupper fra Københavns Universitet (Humaniora, jura og fødevareøkonomi) samt fire centrale aktører på madspildsområdet som praksispartnere: Forbrugerrådet Tænk, FødevareBanken, Stop Spild Lokalt og Salling Group.

Projektet kombinerer humanistisk, økonomisk og juridisk teori og metode med viden fra praksisområdet for at undersøge, hvilke barrierer og muligheder der findes ift. at undgå madspild i leddet mellem forbrugere, detailhandel og interesseorganisationer. Projektet skal også levere konkrete bud på, hvordan madspild kan bekæmpes gennem påvirkning af disse aktørers værdier, valg og vaner på individuelt og strukturelt plan.

Projektet startede 1. september 2022 og er derfor fortsat i opstartsfasen.