Forbrugerrådet Tænk

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Undgå dyre misforståelser med håndværkeren

Håndværkeren er det vigtigt at have en god og klar aftale med, så du undgår dyre misforståelser. Vi hjælper dig med at stille spørgsmål, der skal til for at udfylde en standardkontrakt, så du kan sikre, at I har rene linjer fra starten.
Af Kerstin Bruun-Hansen
9. Marts 2016
Undgå dyre misforståelser med håndværkeren
Foto: iStock

Byggeprojekter kræver klare aftaler med håndværkeren

Håndværkeren skal du have en klar aftale med fra starten, hvis du vil undgå dyre misforståelser under dit byggeprojekt. Derfor er det en god idé at bruge en standardkontrakt.

Standardkontrakten AB-Forbruger har Forbrugerrådet Tænk været med til at lave sammen med Erhvervs- og Byggestyrelsen (i dag Energistyrelsen), Dansk Byggeri og installatørenes organisation TEKNIQ for at hjælpe dig med at sikre, at du og håndværkeren har rene linjer på forhånd.

Download og se mere om Standardkontrakten AB-Forbruger

Kontrakten med håndværkeren kan du få hjælp til at udfylde her. Tag stilling til disse 7 spørgsmål, så er du godt på vej.

Er I enige om aftalegrundlaget?

Priser skal du og håndværkeren være enige om fra starten. Sørg for at få på skrift, hvad I har aftalt. Få med i den skriftlige aftale, at alle oplyste priser er inklusiv moms, og at I generelt kun kan afvige fra aftalen, hvis I har aftalt det tydeligt og udtrykkeligt.

Kan I stille sikkerhed?

Håndværkeren beder i nogle tilfælde om, at du stiller sikkerhed for betalingen. Det betyder, at du stiller med en garanti fra din bank om, at du rent faktisk kan betale regningen.

Din aftale med håndværkeren kan også dreje sig om, at håndværkeren skal stille sikkerhed for sine forpligtelser over for dig. Så er du for eksempel sikret, hvis du betaler forud for materialer, eller i tilfælde af at håndværkeren skal betale erstatning til dig. 

Har I lavet klare aftaler om arbejdsprocessen?

Aftaler om arbejdsprocessen er særligt vigtige, for det er især her, at der er risiko for misforståelser.

Tidsplan for byggeprojektet skal I være enige om, og rollefordelingen mellem dig og håndværkeren skal være helt klar.  Hvem af jer skal for eksempel indhente godkendelser fra myndigheder? Sørg også for, at I har klare aftaler om, hvordan I forholder jer, hvis der sker ændringer i arbejdet undervejs.

Hvordan og hvornår skal du betale?

Betalingen skal I være enige om. I skal både have en klar aftale om, hvornår du skal betale, og hvornår du kan tilbageholde en betaling.

Giver håndværkeren et prisoverslag kan det desuden være en god idé at aftale, hvad der skal ske, hvis håndværkeren overskrider overslaget. Det kan for eksempel være, at I aftaler, at håndværkeren hurtigst muligt skal have en godkendelse fra dig for overskridelser på mere end 10 eller 15 procent.

Hvornår er arbejdet færdigt – og hvad hvis det bliver forsinket?

Resultatet af dit byggeprojekt skal I aftale. Sørg for, at I  fra starten er enige om, hvornår arbejdet kan betragtes som færdigt, og hvordan afleveringsforretningen skal foregå.

Afleveringsforretning betyder, at du og håndværkeren mødes, når arbejdet er færdigt for at blive enige om, om arbejdet nu også er helt færdigt, eller om der er visse mangler.

Forsinkelse fra håndværkerens side skal du også tage stilling til på forhånd. Det er en god idé at aftale med håndværkeren, hvilke sanktionsmuligheder du har, hvis håndværkeren bliver forsinket med arbejdet.

Er der mangler ved arbejdet?

Mangler ved håndværkerens arbejde skal du også forholde dig til på forhånd. Hvis håndværkeren ikke udfører arbejdet som aftalt, er det en mangel. Det er også en mangel, hvis håndværkerarbejdet ikke er udført fagmæssigt korrekt, eller det ikke er udført i overensstemmelse med dine eventuelle anvisninger.

Mangler har du ret til at få udbedret, også hvis de først viser sig på et senere tidspunkt, efter håndværkeren er færdig med arbejdet.

Mangler skal du gøre opmærksom på inden for rimelig tid, når du opdager dem, men man kan ikke stille helt faste regler op for præcist, hvor længe "rimelig tid" er.

Rimelig tid afhænger af situationen og af, hvilken mangel der er tale om. Du skal især reagere hurtigt, hvis du opdager en skade, som kan blive værre, jo længere tid der går. Det kan for eksempel være en fugtskade på dit nye badeværelse.

Håndværkeren skal også rette op på manglerne inden for rimelig tid. Så gælder samme princip: "Rimelig tid" afhænger for eksempel af, hvad manglen er, hvor hurtigt man kan udbedre den, og hvor stor en gene manglen er for dig.

Skal I have 1-års eftersyn?

Et eftersyn af håndværkerens arbejde kan I lave en aftale om, hvis du ønsker det. Det kan være en god idé at aftale et eftersyn ved større arbejder, hvor regningen til håndværkeren er i størrelsesordenen 500.000 kroner eller mere. Eftersynet sker 1 år efter, håndværkeren har afleveret sit arbejde med beskeden om, at det er færdigt.

Eftersynet munder ud i, at håndværkeren laver en eftersynsrapport. Gør du opmærksom på mangler, skal det stå i rapporten - uanset om håndværkeren er enig eller ej. Er håndværkeren ikke enig med dig, skal det også stå i rapporten.