Skade efter behandling: Sådan søger du erstatning Gå til hovedindhold

Få adgang til alt indhold på tænk.dk, medlemsmagasinet og meget mere.

Bliv medlem

Skade efter behandling: Sådan søger du erstatning

Erstatning kan du søge, hvis du har fået skader efter medicin eller forkert behandling i sundhedsvæsenet. Få hjælp til at søge erstatning.

Mette Andrea Boesgaard · Foto: Getty Images · 20. februar 2019
Mand på sygehus

Er du blevet fejlopereret, eller har du fået skader efter medicin, kan du søge erstatning.

Reglerne for at søge erstatning er forskellige alt efter, om der er tale om en behandlingsskade eller en lægemiddelskade.

Få styr på, hvordan du søger erstatning efter en skade i sundhedsvæsenet.

Skal jeg klage før, jeg søger erstatning?

Klager og erstatning er 2 forskellige ting. Du kan derfor godt klage og søge erstatning på samme tid, hvis du har fået en skade på grund af behandling eller medicin.

Før du søger erstatning

Få rådgivning inden du anmelder en skade. Det kan være trygt og rart at få rådgivning fra professionelle i sundhedsvæsenet. 

Patientvejledere, egen læge eller andet sundhedspersonale kan hjælpe dig med vejledning eller de spørgsmål, du kan have i forbindelse med at søge erstatning. Sundhedspersoner er forpligtet til at oplyse dig om dine erstatningsmuligheder, hvis de mener, du muligvis er blevet skadet i sundhedsvæsnet.

Hvilke skader kan du anmelde?

Skader, du har fået i sundhedsvæsenet, kan du anmelde gratis hos Patienterstatningen.

Patienterstatningen er den institution i Danmark, der giver erstatning til patienter for skader, der er opstået på grund af behandling eller som følge af bivirkninger efter medicin. 

Patienterstatningen skelner overordnet set mellem behandlingsskader og lægemiddelskader.

Behandlingsskader er skader, der er opstået på grund af behandling for eksempel operationer eller forsinket diagnose.

Lægemiddelskader er skader, der er opstået på grund af bivirkninger fra medicin.

Hvilke skader kan du ikke anmelde?

Patienterstatningen kan ikke give dig erstatning for din skade, hvis

 • Behandlingen ikke er afsluttet.
 • Behandlingen eller medicinen ikke har gjort dig rask.
 • Du modtager behandling af en ikke-autoriseret behandler for eksempel en kostvejleder.
 • Du på eget initiativ søger behandling i udlandet eller bliver behandlet på et hospital i udlandet i forbindelse med din ferie.
 • Du modtager behandling i udlandet på for eksempel et privathospital.
 • For tandskader, der er påført af privatpraktiserende tandlæger.

Skader du har fået efter behandling

Behandlingsskader er både fysiske og psykiske skader, der er sket på grund af behandling eller for sen behandling.

Fejldiagnose eller forsinkede diagnoser kan du også få erstatning for, hvis de har ført til en skade.

Erstatning gælder ved behandlinger, der er udført af en autoriseret sundhedsperson, for eksempel:

 • På et offentligt hospital.
 • På et privat hospital.
 • Hos egen læge.
 • Hos en speciallæge.
 • Hos andre autoriserede sundhedspersoner som fysioterapeuter, kiropraktorer eller lignende.
 • På plejehjem
 • På sociale institutioner og botilbud
 • I udlandet, hvis du er blevet henvist af det danske sundhedsvæsen.

Skader du har fået efter medicin

Lægemiddelskader er skader, du har fået på grund af medicin.

Fysiske og psykiske skader kan du få erstatning for, hvis din skade skyldes medicin, og hvis skaden påvirker dig mere end hvad, du skal acceptere. Det vil altid være en individuel vurdering.

Skadens omfang bliver altid vejet op imod hvor alvorlig den sygdom, du er blevet behandlet for, er. 

Skader med døden til følge

Pårørende kan søge erstatning, hvis en person dør som følge af en behandlingsskade eller lægemiddelskade.

Forældre kan få en særlig form for erstatning, hvis de mister et barn under 18 på grund af en skade.

Hvad er fristen for at søge erstatning?

Fristen for at anmelde en skade er 3 år fra den dag du finder ud af, at du har en skade.

Patienterstatningen kan ikke behandle din sag, hvis du anmelder din sag efter, fristen er løbet ud.

Skaden må højest være 10 år. Er din skade ældre end 10 år, er den for gammel til at Patienterstatningen kan behandle sagen.

Sådan vurderer Patienterstatningen din skade

Behandling for en sygdom medfører altid en risiko. Det er derfor heller ikke alle typer af skader, du kan få erstatning for.

Patienterstatningen vurderer din skade ud fra 3 regler:

 • Specialistreglen: Skaden kunne være undgået, hvis en erfaren specialist ville have handlet anderledes.
   
 • Rimelighedsreglen: Skaden er sket fordi, der opstod komplikationer, der ikke kunne være undgået. Komplikationerne overstiger, hvad du som patient med rimelighed bør tåle.
   
 • Apparaturreglen: Skaden er opstået, fordi der har været tale om svigt i medicinsk udstyr.

Hvor meget kan jeg få i erstatning?

Erstatningens størrelse afhænger af hvor stor din skade er, og hvilke konsekvenser skaden har haft for dig.

Klag over Patienterstatningens afgørelse

Er du utilfreds med Patienterstatningens afgørelse, kan du anke sagen til Ankenævnet for Patienterstatning. 

Anken skal ske indenfor 1 måned, efter du modtog afgørelsen. Det er meget vigtigt, at du overholder tidsfristen. Er fristen overskredet, kan Patienterstatningens ikke behandle din anmeldelse.