Forbrugerrådet Tænk

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Flyrejser: Hvis flyet er aflyst eller forsinket

Fly, der bliver aflyst eller forsinket, kan være til stor irritation for dig. Men hvad er dine rettigheder, hvis dit fly bliver forsinket eller aflyst?
Af Astrid Lund Olstrup
7. Juli 2017
Hvis flyet er aflyst eller forsinket
Foto: Mikkel William Nielsen

Rettigheder ved aflysninger eller forsinkelser

Aflysninger og forsinkelser af dit fly der skyldes usædvanlige omstændigheder, som flyselskabet ikke har kontrol over, kan du ikke få økonomisk kompensation for.

Usædvanlige omstændigheder er for eksempel lockout af både flyselskaber og flypersonale, strejker, krig, terror, uvejr, uforudsete sikkerhedsmæssige problemer eller lignende.

Du skal altid møde op i lufthavnen inden den planlagte afgang, også selv om du ved, at flyet er aflyst eller forsinket. Eneste undtagelse er, hvis flyselskabet på skrift har meddelt andet.

Rettigheder har du til gengæld mange af, hvis forsinkelsen eller aflysningen ikke skyldes usædvanlige omstændigheder.

Har du brug for en ny kabinekuffert? Tjek vores test

Aflyst fly: Her er dine rettigheder

Hvis dit fly er mere end 3 timer forsinket, vil det blive beregnet som en aflysning. Dit flyselskab skal oplyse dig om, at dit fly er aflyst.

Ved aflysning har du krav på 1 af følgende muligheder:

 • Refusion af hele billetprisen.
 • Ved tilsluttede flyforbindelse: Krav på returflyvning til første afgangssted så hurtigt som muligt.
 • Omlægning af rejsen til det endelige rejsemål, så hurtigt som muligt.
 • Omlægning af rejsen på en senere dato efter eget valg, hvis der er ledige pladser.

Når du først har valgt 1 af mulighederne, har du ikke ret til at ændre det igen.

Flyselskabet skal hurtigst muligt oplyse dig om en aflysning og muligheder for omlægning af rejsen, så du har mulighed for at lægge din rejse om. Gør de ikke det, kan du have ret til kompensation, hvis aflysningen ikke skyldes usædvanlige omstændigheder såsom strejke eller politisk uro, som flyselskabet ikke kunne have undgået.

Du skal altid møde op i lufthavnen inden den planlagte afgang, også selv om du ved, at flyet er aflyst eller forsinket. Eneste undtagelse er, hvis flyselskabet på skrift har meddelt andet.

Mad, drikke og indkvartering ved aflysninger

Forplejning i form af måltider og indkvartering på eksempelvis et hotel har du ret til, hvis du venter på dit fly, omlægning af din rejse eller er på en returflyvning.

Din ret afhænger blandt andet af ventetidens længde, om du for eksempel har særlige handicap, og hvilket tidspunkt på døgnet det er. Det er som udgangspunkt flyselskabet, der skal sørge for mad, drikke og indkvartering. Hvis du selv køber det, skal du gemme kvitteringerne.

Forplejning har du ret til, hvis ventetiden er:

 • 2 timer eller mere for flyvninger, som er kortere end 1.500 km.
 • 3 timer eller mere for flyvninger, der er inden for EU og længere end 1.500 km.
 • 4 timer eller mere for flyvninger, som er længere end 3.500 km og uden for EU.

Økonomisk kompensation ved aflysninger

Økonomisk kompensation har du generelt ret til, hvis dit fly bliver aflyst. Flyselskabet kan i visse situationer reducere kompensationen med 50 procent.

Du har ret til:

 • 250 euro for flyvninger på højst 1.500 km.
 • 400 euro for flyvninger over 1.500 km inden for EU, og for flyvninger mellem 1.500 og 3.500 km uden for EU.
 • 600 euro for flyvninger, som er længere end 3.500 km uden for EU.

Du har ikke ret til kompensation hvis:

 • Aflysningen skyldes usædvanlige omstændigheder, såsom strejke, politisk uro eller sikkerhedsproblemer, som flyselskabet ikke kunne have undgået. 
 • Du har fået besked om aflysningen mindst to uger før den planlagte afrejse.
 • Flyselskabet har givet besked om aflysningen mellem to uger og syv dage før afrejse, og har tilbudt omlægning af rejsen, så du er fremme senest 4 timer senere end først planlagt.
 • Flyselskabet har givet besked om aflysningen mindre end 7 dage før afrejse og har tilbudt omlægning af rejsen, så du er fremme senest 2 timer senere end først planlagt.

Flyselskabet skal altid bevise, at de har givet dig besked om aflysningen, og hvornår det er sket.

Du skal altid møde op i lufthavnen inden den planlagte afgang, også selv om du ved, at flyet er aflyst eller forsinket. Eneste undtagelse er, hvis flyselskabet på skrift har meddelt andet.

Forsinket fly: Her er dine rettigheder

Ved forsinkelser kan du have ret til kompensation, forplejning og indkvartering. Ved en forsinkelse på mere end 2 timer før afgang og 3 timer ved ankomst skal flyselskabet oplyse dig om dine rettigheder på skrift.

Du kan have ret til:

 • Kompensation
 • Gratis måltider og forplejning
 • Hotelophold
 • Betalt transport mellem lufthavn og hotel
 • 2 gratis opkald og mulighed for at sende e-mail

Du skal altid møde op i lufthavnen inden den planlagte afgang, også selv om du ved, at flyet er aflyst eller forsinket. Eneste undtagelse er, hvis flyselskabet på skrift har meddelt andet.

Mad, drikke og indkvartering ved forsinkelser

Retten til forplejning i form af måltider og indkvartering på eksempelvis et hotel gælder, hvis du venter på dit fly, omlægning af din rejse eller er på en returflyvning.

Din ret afhænger blandt andet af ventetidens længde, om du for eksempel har særlige handicap, og hvilket tidspunkt på døgnet det er. Det er som udgangspunkt flyselskabet, der skal sørge for mad, drikke og indkvartering. Hvis du selv køber det, skal du gemme kvitteringerne.

Hvis flyselskaber ikke tilbyder dig forplejning eller hotel, kan du nogle gange have ret til at få dækket udgifterne. Det afhænger af, om de ting, du har købt, bliver vurderet som rimelige og nødvendige.

Hvis dit fly er forsinket på grund af usædvanlige omstændigheder bør flyselskabet alligevel for så vidt muligt yde forplejning og indkvartering.

Reglerne gælder, hvor flyet er forsinket:

 • 2 timer eller mere for flyvninger, som er kortere end 1.500 km.
 • 3 timer eller mere for flyvninger, der er inden for EU og længere end 1.500 km.
 • 4 timer eller mere for flyvninger, som er længere end 3.500 km og uden for EU.

Hvis forplejning eller indkvartering gør, at du bliver yderligere forsinket, har du ikke ret til det.

Økonomisk kompensation ved forsinkelser

Du har ret til kompensation, hvis dit fly ved ankomst er forsinket mere end:

 • 3 timer på en rejse på maksimalt 1500 km (250 Euro)
 • 3 timer på flyvninger over 1500 km inden for EU (400 Euro)
 • 3 timer for alle flyvninger mellem 1500 og 3500 km (400 Euro)
 • 4 timer for flyvninger der er længere end 3500 km uden for EU (600 Euro)

En forsinkelse på 3 timer ved ankomststedet anses som en aflysning.

Ankomsttidspunktet regnes fra det tidspunkt, hvor flyet er landet og mindst en dør er åbnet, så du kan komme ud af flyet. 

Flyselskabet kan dog halvere kompensationen, hvis de tilbyder dig at rejse med et andet fly til destinationen, som ikke er mere forsinket end:

 • 2 timer på rejser under 1.500 km
 • 3 timer på rejser inden for EU på rejser mellem 1.500 km. og 3.500 km
 • 4 timer for rejser over 3.500 km

Mød altid op til check-in i rette tid, hvis du vil være sikker på at kunne søge om kompensation. Det er også en forudsætning, at du har en bekræftet reservation til den aktuelle flyafgang.

Strejke hos flyselskabet: Her er dine rettigheder

Hvornår gælder de særlige regler for flyrejser?

Reglerne gælder, hvis du flyver til og fra lufthavne inden for EU, eller hvis du flyver fra lufthavne uden for EU til lufthavne inden for EU, så længe flyselskabet er et EU-luftfartselskab.

Flypassagerrettighederne gælder både, hvis du kun har købt flybilletter, og hvis du har købt en pakkerejse.

Eksempler:

 • Rejser du hjem fra USA med et amerikansk flyselskab og bliver forsinket i en amerikansk lufthavn gælder reglerne ikke. Rejser du derimod med et EU-luftfartsselskab som British Airways, SAS eller andre EU-selskaber fra en amerikansk lufthavn, så gælder reglerne.
 • Reglerne gælder for alle flyvninger fra en EU lufthavn, uanset hvilket selskab du flyver med. Det betyder, at alle flyvninger, der bliver aflyst eller forsinket i en dansk lufthavn, skal følge reglerne uanset flyselskab.
 • For at du er omfattet af reglerne, skal du have tjekket ind i tide og have en gyldig billet.
 • Reglerne gælder ikke, hvis du er i et land uden for EU og har modtaget modydelse, kompensation og/eller bistand svarende til EU-reglerne. Reglerne gælder heller ikke for passagerer, der rejser gratis eller på billetter til reduceret pris, som ikke er tilgængelig for den almindelige forbruger.
 • Reglerne gælder derimod for billetter, som er udstedt på baggrund af et bonusprogram eller lignende.