Sådan arbejder Forbrugerrådet Tænk politisk | Forbrugerrådet Tænk
Forbrugerrådet Tænk

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem
Om os /

Social

Titel

Sådan arbejder Forbrugerrådet Tænk politisk

Forbrugerrådet Tænks politiske arbejde er en stor del af årsagen til de mærkbare resultater, der alle giver bedre vilkår for dig som forbruger.
Af Jesper Frydland-Raun
30. Marts 2016
Forbrugerrådet Tænk arbejder for dig, hvor du ikke selv kan komme ind.
Foto: iStock

Forbrugerrådet Tænk er dine repræsentanter

Formålet for Forbrugerrådet Tænk er at varetage dine interesser som forbruger. Det betyder, at vi blandt andet taler din sag som repræsentant både før, under og efter, at der skal træffes vigtige beslutninger på forskellige niveauer. Lige fra EU over vores egne ministerier til afgørelser i forskellige klagenævn.

Forbrugerrådet Tænk hjælper dig, hvor vi kan gøre en forskel, ved altid at sætte din stemme og dine interesser som forbruger på dagsordenen. Vi repræsenterer dig i omkring 300 politiske og forbrugerorienterede råd, nævn og udvalg.

Vi taler forbrugernes sag over for pressen, politikerne, myndighederne og virksomhederne. Vi sender høringssvar eller giver vores mening til kende på forskellige måder.  Vi underbygger vores holdninger faktuelt, og vores forbrugerpolitiske mærkesager uddybes i det, vi kalder budskabspapirer.

Se Forbrugerrådet Tænks breve, høringssvar og budskabspapirer her.

Klagenævn: Her repræsenterer vi dig

Det er blandt andet Forbrugerrådet Tænks fortjeneste, at vi har fået et af de bedste klagesystemer i verden, der er med til at holde virksomhederne i ørene. Forbrugerrådet Tænk er repræsenteret i stort set alle private godkendte ankenævn – i alt 17. Her hjælper vi dig, hvis du har en klage over et produkt eller en service, som er inden for det specifikke klagenævns branche. Forbrugerrådet Tænk afgør ikke selv klager, men vi er forbrugernes repræsentanter i de godkendte klagenævn og Forbrugerklagenævnet.

Her kan du klage: Se liste med alle klagenævn, og hvad du kan klage over.

Se liste med Forbrugerådet Tænks repræsentanter i de forskellige klagenævn

Ministerielle råd, nævn og udvalg: Her repræsenterer vi dig

Vi repræsenterer dig i flere ministerielle råd, nævn og udvalg. Her er vi blandt andet med til at forberede den lovgivning, som påvirker din og andre forbrugeres hverdag. Det kan være som del af en arbejdsgruppe vedrørende bedre prisinformation for realkreditlån eller et udvalg om modernisering af markedsførsingsloven, ligesom der også er en række statslige klagenævn vedr. advokater og ejendomsmæglere og en lang række patientklagenævn, som vi er repræsenteret i. 

Repræsentanterne er dels medarbejdere fra Forbrugerrådet Tænk, men også personer indstillet af vores medlemsorganisationer og personlige medlemmer, der lægger et stort frivilligt, ulønnet arbejdet i dette.

Se en oversigt over alle de ministerielle råd, nævn og udvalg, hvor Forbrugerrådet Tænk repræsenterer dig.

Ikke-ministerielle råd, nævn og udvalg: Her repræsenterer vi dig

Forbrugerrådet Tænk repræsenterer dig i mere end 60 ikke-ministerielle råd, nævn og udvalg. Det kan være som del af e-handelsfondens bestyrelse, der sikrer, at du kan handle sikkert på de tilsluttede internetbutikker, eller som repræsentant i Alkoholreklamenævnet, der holder øje med at reklamerne for øl,vin og sprit ikke overskrider grænserne for, hvad der er tilladt .

Det gør vi for at sikre, at forbrugernes stemme altid bliver hørt, og vi kæmper for, at der ikke træffes beslutninger, der påvirker dit liv som forbruger i en negativ retning.

Se en oversigt over alle de råd, nævn og udvalg, som Forbrugerrådet Tænk repræsenterer dig i.

Det nordiske samarbejde

Det norske Forbrukerrådet begyndte med inspiration fra det danske forbrugerråd deres arbejde i 1954. Senere fulgte forbrugerorganisationer i både Sverige og Finland.

I dag er der et solidt samarbejde mellem de nordiske forbrugerorganisationer, og det ses blandt andet i arbejdet i de nordiske udvalg, som du kan se her:

Se liste med vores nordiske samarbejder.

Europæiske organisationer, udvalg og grupper: – Vi er også der.

Meget af det arbejde, vi gør for at sikre dig som forbruger, sker i EU. På europæisk plan repræsenterer vi dig i flere organisationer, udvalg og grupper. Her skal især nævnes den europæiske forbrugerorganisation BEUC, paraplyorganisationen for 40 forbrugerorganisationer i 31 lande, hvor vi er repræsenteret i bestyrelsen.

Stort set alle europæiske lande har forbrugerorganisationer. Det er derfor vigtigt for dig, at vi repræsenterer dig i de europæiske organisationer, så vi på et højere plan kan samarbejde og indhente erfaringer fra andre europæiske organisationer, både før og under implementeringen af EU- politisk lovgivning i Danmark.

Her er oversigten over alle de europæiske organisationer, udvalg og grupper, som Forbrugerrådet Tænk er repræsenteret i.

Internationale udvalg: Vi sikrer dig som forbruger

Forbrug finder sted i hele verden, og derfor er vi selvfølgelig også repræsenteret i internationale organisationer, udvalg og grupper. Et af områderne, der har vores store interesse, er forhandlingerne om en frihandelsaftale mellem EU og USA (TTIP). Vi følger sagen nøje for at sikre, at frihandel ikke bliver ”betalt” med dårligere forbrugerbeskyttelse.

Vi er repræsenteret i bestyrelserne for de vigtigste internationale forbrugerorganisationer herunder Consumers International, den globale forbrugerorganisation, der repræsenterer os i blandt andet FN og WHO.

Her kan du se listen over alle de internationale organisationer, udvalg og grupper, som Forbrugerrådet Tænk er repræsenteret i.