Forbrugerrådet Tænk

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Årsregnskab 2016 for Forbrugerrådet Tænk

Forbrugerrådet Tænks arbejde for dig koster naturligvis penge. Men hvor kommer pengene fra, og hvordan bruger vi dem? Find ud af det her.
Af Jesper Frydland-Raun
28. April 2017
Forbrugerrådet Tænks årsregnskab 2016
Foto: Getty images

Hvor kommer pengene fra?

Forbrugerrådet Tænk er en privat interesseorganisation, og vores arbejde er derfor afhængig af vores medlemmers bidrag. Men vi får også penge fra eksterne samarbejdspartnere og finansloven. Se her, hvordan indtægterne fordeler sig.

Hent årsregnskab 2016 for Forbrugerrådet Tænk som PDF

Forbrugerrådet Tænk får pengene til arbejdet via forskellige bidrag

Medlemmerne af Forbrugerrådet Tænk bidrog i 2016 med 38,6 millioner kroner. Det er 43 procent af vores indtægter, og det gik til at lave test, rådgive forbrugere, deltage i ankenævn, lave kampagner og i det hele taget kæmpe din sag over for producenter og politikere.

Forbrugerrådet Tænk arbejder også med en række projekter, der er finansieret af samarbejdspartnere. Deres bidrag er på i alt 20,5 millioner kroner til vores arbejde i de forskellige projekter. Det udgør 23 procent af vores samlede indtægter.

Pengene, vi får ind her, går til at drive forskellige projekter som for eksempel Forbrugerrådet Tænk Kemi, Forbrugerrådet Tænk Passagerpulsen og Forbrugerrådet Tænk Gældsrådgivningen.

Forbrugerrådet Tænk får hvert år også et beløb via finansloven. Bidraget på 17,9 millioner kroner i 2016 får vi, så vi kan rådgive og oplyse dig og alle andre forbrugere samt tale din sag  overfor politikerne i arbejdet med blandt andet lovgivning. Bidraget fra staten udgør 20 procent af vores indtægter.

Sådan fordeler alle indtægter fordeler sig

Udvikling i økonomien

Forbrugerrådet Tænk fik i 2016 et overskud på 935.001 kroner.

Det positive resultat skyldes blandt andet øgede medlemsindtægter, hvor faldet i antallet af medlemmer blev stoppet og vendt til en positiv fremgang.

Resultatet for 2016 muliggør vores fortsatte arbejde med at sikre bedre forhold til alle forbrugere samt at udvikle et endnu bedre medlemskab til gavn for alle medlemmer af Forbrugerrådet Tænk.