Forbrugerrådet Tænk

Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Bliv medlem

Social

Titel

Blog: Skal autostolen vende fremad eller bagud?

Testmedarbejder Gitte Sørensen er blevet spurgt, om hvorfor de bagudvendte stole ikke ligger højest i testen, og om mavepuden udgør i sikkerhedsrisiko for barnets organer. Her er Gittes svar.
Af Gitte Sørensen
15. Januar 2015
Foto: iStock

Et svært valg mellem 3 stole

Autostolen til mellemgruppen (9-18 kg) er helt sikkert den sværeste at vælge. Grundlæggende findes der 3 typer:

  • den traditionelle fremadvendte med interne seler,
  • den fremadvendte med mavepude og
  • den bagudvendte.

Alle har fordele og ulemper, og det er umuligt at pege på den stol, der vil være det bedste valg i alle tilfælde.

Bagudvendt beskytter nakken ved frontalkollasion

Jeg anbefaler, at barnet sidder bagudvendt så længe som overhovedet muligt, da en bagudvendt autostol beskytter det lille barns svage nakke markant bedre i en frontalkollision, end en fremadvendt autostol gør.

I andre typer af ulykker er den bagudvendte autostole ikke nødvendigvis mere sikker end en fremadvendt, men lige netop når det gælder de mest alvorlige ulykker, er der ingen tvivl om, at den bagudvendte beskytter bedst.

Derfor anbefaler jeg også, at du vælger en bagudvendt autostol til mellemgruppen, hvis det er muligt.

Desværre er udvalget af gode bagudvendte autostole meget begrænset. Og de, der findes, er meget dyre. Derfor er vi i Forbrugerrådet Tænk nødt til at forholde os til, at mange vil vælge noget andet - alene af økonomiske årsager.

Alle autostole er bedre end ingen autostol

I grundige produkttest som vores tester vi på mange forskellige parametre.

Når vi så evaluerer målingerne og skal nå frem til én samlet bedømmelse, er vi nødt til at beslutte, hvor tungt de enkelte dele skal vægte.

Sikkerhed vægter selvfølgelig højt, og en autostol, der river sig løs eller går i stykker under crash-testen, dumper da også, uanset hvordan den ellers bedømt på de andre testparametre.

Men for alle de modeller, der klarer sig igennem med gode eller lidt mindre gode målinger på de enkelte parametre, er man nødt til at beslutte sig for en vægtning.

Det er jo ikke sådan, at en autostol er enten sikker eller ikke sikker. De er alle sammen bedre end ingen autostol.

Stole klarer sig forskelligt i forskellige ulykker

En autostol, der klarer sig godt i frontalkollision er ikke nødvendigvis også den bedste i sidekollision.

Og en autostol, der klarer sig godt i crash-test er ikke nødvendigvis et godt valg, hvis den er meget vanskelig at montere. Slet ikke, hvis man af og til skal have den over i en anden bil, eller morfar også skal låne den, når han kører med barnet.

Alle disse ting er vi nødt til at tage med i vores samlede bedømmelse, og det betyder, at de bagudvendte modeller ikke ligger helt i top, fordi de halter lidt på brugervenligheden, og fordi de som regel ikke klarer sig helt så godt i sidekollision som nogen af de fremadvendte.

Men alle autostole i den øverste halvdel af skemaet er gode autostole.

Hvad så med mavepuden? Er den sikker?

De modeller, der ligger øverst i skemaet, er alle typen, hvor barnet sidder med en mavepude foran sig.

Det skyldes hovedsageligt, at belastningen på barnets nakke er markant mindre, når det sidder i denne type stol sammenlignet med de traditionelle fremadvendte modeller med interne seler (men selvfølgelig ikke så lav som i en bagudvendt stol).

Da de gode udgaver af denne type autostole samtidig er meget brugervenlige og giver god beskyttelse i sidekollision, ender de helt i top.

Testdukken måler ikke tryk på bryst og mave

På Facebook blev jeg spurgt til, at testdukkerne ikke måler trykket i bryst og mave. Det er rigtigt, at vi ikke evaluerer trykket i testdukkens bryst- og maveregion, og at betydningen af dette tryk diskuteres en del blandt eksperter for tiden (og især blandt autostoleproducenter med forskellige interesser).

Det er også noget, vi er meget opmærksomme på i forhold til vores test af autostole, hvor vi er begyndt at undersøge, om det er noget, vi kan implementere. Men de sensorer, der skal måle trykket, er først under udvikling og findes i øjeblikket kun som prototyper. Og selv med sensorer er det ikke nok at kunne måle - man skal også have noget at evaluere målingerne op i mod.

Og de data og erfaringer der findes fra forskning og fra reelle trafikulykker giver endnu ikke noget klart billede. Men vi er klar til at implementere dette element i testen, hvis det skulle vise sig nødvendigt. 

Nye regler på vej

Der er ved at blive implementeret ny lovgivning for godkendelse af autostole, som betyder, at det ifølge de nye regler kun bliver muligt at få godkendt autostole til børn op til 15 mdr., hvis de er bagudvendt.

Det betyder dog ikke, at det samtidig bliver forbudt at transportere sit barn i en stol, der er godkendt under den gamle ordning.

Der vil være en meget lang overgangsperiode, hvor man først stopper med at godkende under den gamle ordning, senere bliver det så forbudt at sælge stole godkendt under den gamle ordning, og endnu senere bliver det måske forbudt at anvende en autostol godkendt under den gamle ordning.

Det sidste er der ikke sat dato på endnu og det ligger meget langt ude i fremtiden.

Skrevet af:

Gitte Sørensen

Projektleder
Test & Analyse

Comments

Kunne man måske få lidt smallere / tyndere polstrede stole, så der også er plads til andre søskende eller en smule ekstra bagage på bagsædet?
Jeg tænker, at alle vi med mere end et barn og måske en mindre bil vil være optaget af, at der også er plads til andet end bare den yngste.

Jeg er glad for at det bliver understreget at bagudvendt stol er det sikreste indtil barnet er min. 4 år. På samme tid er jeg meget overrasket over at stolene med mavepude kommer i top, når både svenske og norske tester viser at de er livsfarlige ved uheld. I værste fald flyver barnet ud af stolen, og ellers giver det en kæmpe belastning på maveregionen. Kigger i slet ikke til andre testresultater?

Jeg synes det er vigtigt at tilføje, at 70% af trafikuheldene er frontalkollisioner. I de tilfælde beskytter den bagudvendte autostol langt bedst. De bagudvendte stole har i andre undersøgninger vist sig også at være bedst i sidekollisioner, der udgør ca 25% af trafikuheldene. De resterende 5% af trafikuheldene er bagfrakommende sammenstød.
Undersøgninger har også vist at de bagudvendte stole reducerer dødsrisikoen med 90%. Det skal sammenlignes med en forudvendt, der reducerer dødsrisikoen med 50-60%.

Din kommentar