Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Hvilket slags mærke er det?

Dansk Varefakta er et anderledes fødevaremærke, der skal hjælpe forbrugerne med at gennemskue ingredienser, næringsværdier m.m. ved hjælp af en overskuelig og sammenlignelig varedeklaration.

Der er cirka 125 forskrifter til varedeklarationer på forskellige produkter. Varedeklarationerne indeholder som minimum de krav og regler, der er vedtaget gennem EU-direktiver og forordninger.

Det vil sige, at varer med Dansk Varefaktas logo ofte lever op til strengere krav, end de lovgivningsmæssigt er forpligtet til.

Hvilke produkter kan mærkes?

Dansk Varefaktas logo sidder på fødevarer, som kaffe, te, mel, marmelade osv. Derudover dækker det også nonfoodvarer som eksempelvis børneudstyr, cykellåse, brandalarmer, engangsbleer, kattegrus m.m.

Hvem står bag mærket?

Dansk Varefakta er en organisation, hvis bestyrelse består af repræsentanter fra industri-, handels- og forbrugerorganisationer samt et sekretariat. Derudover samarbejder de med myndigheder som Fødevarestyrelsen, Miljøstyrelsen og Sundhedsstyrelsen.

Økonomisk lever Dansk Varefakta primært af indtægterne ved deklarationsarbejdet, men de får også støtte fra eksempelvis Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Hvordan får man mærket?

Virksomheder, der ønsker at få Dansk Varefaktas logo, betaler selv for det. Dansk Varefakta får derefter udført en test, baseret på forskrifterne, på et uvildigt laboratorium.

Når et produkt har fået Dansk Varefaktas logo, vil det efterfølgende blive udsat for stikprøvekontroller, så man er sikker på, at det stadig lever op til kravene.

Produkter, der hører inden for kategorien fødevarer, bliver eksempelvis testet for næringsindholdet, det vil sige indholdet af protein, kulhydrat og fedt. Derudover bliver varen vejet, og der udføres en sensorisk test, hvor smag, udseende og lugt vurderes.

Hvem kontrollerer mærkningen?

Dansk Varefakta beslutter, hvilke krav produkterne skal leve op til, før de må bruge logoet, men selve undersøgelsen af, om produktet lever op til kravene, bliver udført og vurderet af et eksternt laboratorium.

Dansk Varefaktas hjemmeside

Af Astrid Lærke Rantorp