Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Ny rapport viser, at banker svigter kundernes tillid ved at anbefale opsparingsprodukter med alt for høje omkostninger. For dyr opsparing kan koste dig en million i pension
 
En ny undersøgelse fra Penge- og Pensionspanelet kulegraver de provisioner, banken modtager, når kundernes opsparing placeres i investeringsbeviser frem for direkte i aktier og obligationer.

Rapporten viser, at bankerne årligt modtager 2,3 milliarder kroner alene i såkaldt formidlingsprovision. Penge, der tages fra kundernes opsparing. Dermed har investeringsforeningerne siden slutningen af 1990’erne udviklet sig til en milliardindustri for de danske banker.

Banker anbefaler for risikable produkter

Rapporten fokuserer på de årlige provisioner, som banken modtager, så længe din opsparing er i foreningen, og viser, at jo mere risikabel investeringsstrategien er, desto mere tjener banken på din opsparing.

Det er en uheldig incitamentsstruktur, mener Forbrugerrådet:
 
”At stor risiko for kunden betyder stor provision til banken, giver problemer i markedsføringen. Vi ser alt for mange eksempler på, at risikoen underdrives, og rådgivning, hvor kunderne bliver anbefalet mere risikable produkter, end de ønsker. Samtidig ender kunderne med at betale milliarder for meget for at få forvaltet deres opsparing,” siger Rasmus Kjeldahl, direktør i Forbrugerrådet.

Kun estiske banker er værre

En stikprøveundersøgelse fra EU-Kommissionen er tidligere kommet frem til, at der var fejl i 68 procent af investeringsanbefalingerne i de danske banker, der blev besøgt. I alle tilfælde skyldtes fejlen, at det anbefalede produkt var for risikabelt i forhold til kundens behov.

Undersøgelsen omfattede alle EU-lande, og kun estiske banker begik flere fejl i rådgivningen end de danske.

I Pengeinstitutankenævnet oplever man tilsvarende en konstant strøm af sager, hvor kunderne klager over, at de er blevet vildledt om risikoen ved deres opsparing.

Tab for hver enkelt på en million

Nationalbanken stillede i 2008 spørgsmålstegn ved de høje omkostninger i de danske investeringsforeninger og påpegede, at store udenlandske fonde har omkostninger på omkring 0,1til 0,3 procent om året. Til sammenligning har bankernes investeringsbeviser omkostninger i størrelsesordenen 1,8 procent årligt for danske aktier og 0,77 for danske obligationer.

Det er ifølge Forbrugerrådet et stort problem:
 
”De tårnhøje omkostninger gør ganske enkelt de fleste investeringsbeviser uegnede til opsparing. For en almindelig kunde kan en procent for meget i omkostninger betyde en million kroner mindre på pensionskontoen efter 30 år. Desværre ser vi, at der konsekvent peges på investeringsbeviser, når forbrugerne spørger banken til råds,” siger Rasmus Kjeldahl.

Reform af rådgivningsområdet

I lande som Storbritannien og Australien har man erkendt, at modtagelsen af provision er uforeneligt med varetagelsen af bankkundernes interesser.

Alle rådgivningsvirksomheder – herunder banker og selvstændige rådgivere – skal derfor omlægge deres forretningsmodeller, så de ikke længere modtager provision, gebyrer eller andet vederlag som kan være i konflikt med varetagelsen af kundernes interesser.

Forbrugerrådet ønsker en lignende reform i Danmark:

”Vi skal have bankernes betaling helt frem i lyset, så kunderne får en chance for at sige fra. Det bør være et krav, at bankernes betaling aftales med kunden, kommer direkte fra kunden og ikke afhænger af, hvilket produkt kunden ender med at købe – ligesom i Storbritannien og Australien. Kun på den måde får vi løst problemerne på rådgivningsområdet,” siger Rasmus Kjeldahl.

Afventer udspil fra regeringen

Det fremgår af regeringsgrundlaget, at regeringen vil gøre det mere trygt at være bankkunde og se på mulighederne for at udarbejde en lov om finansiel rådgivning, der skal sikre bankkunderne mod dårlig rådgivning. Forbrugerrådet afventer regeringens udspil.

Af Claus Dithmer

Rapport om formidlingsprovision ved investeringsbeviser

For at sætte fokus på formidlingsprovisionen har Penge- og Pensionspanelet ladet uafhængige eksperter udarbejde en rapport, som belyser forholdene omkring investeringsforeningernes betaling af formidlingsprovision til pengeinstitutterne.

Download rapporten (åbner i nyt vindue)