Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

1. Vælg træsort

Løvtræ har generelt en højere brændværdi end nåletræ med den undtagelse, at poppeltræ brænder lige så dårligt som gran.

2. Kløv brændet optimalt

Brændet skal have et tværsnit på 6-8 cm og være omkring 30 cm langt. Det giver optimal tørring og bedste forbrænding.

Korrekt lufttørring udendørs varer ca. 2 år, og træet skal beskyttes mod regn dog ikke med plastik, der holder på fugten.

Tag først træet indendørs, når det er tørt. Træ med en fugtighed på over 20 % afgiver mindre varme, mere røg og soder ovnens glasrude.

3. Brug kun ubehandlet træ

Brug ALDRIG trykimprægneret træ, bemalet træ, plastik, avispapir eller pap til at tænde op med, da det udsender giftige dampe og soder. 

4. Tænd op ovenfra

Læg 2-3 stykker kløvet brænde nederst, derover pindebrænde lagvis på kryds og tværs og sæt så kun ild til det øverste lag.

Det giver en hurtig opvarmning af ovnen og langt færre partikler op i luften.

Video: Tænd miljøvenligt op i brændeovnen

5. Fyld ikke ovnen for meget

Overfyldning hindrer en optimal lufttilførsel og fører til uforbrændte gasser, der strømmer ud af skorstenen som røg.

Ved korrekt forbrænding kan man stort set ikke se eller lugte røg fra skorstenen, undtagen ved optændingen, hvor det primært er damp.

6. Sørg for luft nok til der er flammer

En brændeovn uden flammer giver en uren forbrænding med udledning af en masse farlige aprtikler.

Vil du skrue ned for varmen så brug mindre stykker træ og mindre mængde.

7. Hold ovnen ren

Efterse og rens skorstenen og ovnens indre jævnligt. Slidte pakninger i ovnlågen skal udskiftes.

Kilder: DAPO, Miljøstyrelsen, Skorstensfejerlauget, Dansk Brændesalg

Mit hjem

blogs

Blog

15 Hverdagsovervejelser om tøjvask og tv-valg
test

test

82 Test af alt fra fladskærme til foodprocessorer
gode råd

Gode råd

197 Tips til din have, dit køkken og dine børn