Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Det blå EU-sygesikringsbevis er det eneste offentlige kort, der sikrer, at du får dækket dine udgifter, hvis du bliver syg på rejser i Europa. Derfor skal du altid have det med, når du rejser i europæiske lande.

Bestil Det blå sygesikringskort på borger.dk

Hvor og hvem dækker det blå sygesikringskort?

Det blå EU-kort dækker følgende lande:

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien og Nordirland, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Rumænien, Østrig og Schweiz.

Ved rejser til de nordiske lande er det som regel tilstrækkeligt, at du viser dit gule sundhedskort, for at bevise, at du har ret til behandling efter reglerne for det blå kort.

Bemærk at det blå kort ikke dækker Andorra, Monaco, San Marino, Øen Man og Kanaløerne.

Det blå kort er det som udgangspunkt kun danske statsborgere, der bor i Danmark, der kan få. Der gælder dog særlige regler, hvis du for eksempel er statsløs, konventionsflygtning eller familiemedlem til en person, der er dansk sikret.

Er du statsborger i et land uden for EU/EØS-landene eller Schweiz, som bor i Danmark, gælder der også særlige regler for dig. Du kan få nødvendig sygehjælp i samme omfang, som hvis du havde det blå kort.

Ansøg og se hvad du har ret til på borger.dk

Hvilke rejser dækker det blå kort?

Det blå kort dækker ved midlertidige ophold på op til 1 år. Kortet dækker for eksempel, hvis du skal på ferie i et EU/EØS-land eller Schweiz.

Arbejde i udlandet giver dig ikke automatisk ret til danske sociale ydelser, selv om du fx har en dansk arbejdsgiver og bor og betaler skat i Danmark. Hvis du skal arbejde i udlandet, skal du derfor sørge for at få indhentet en afgørelse om, at du er omfattet af dansk social sikring.

Hvad dækker EU-kortet?

EU-kortet giver ret til læge- og sygehusbehandling, medicin m.m. (på lige fod med landets egne borgere), hvis du bliver syg under et ophold i et europæisk land. Kortet dækker altså både akut sygdom og tilskadekomst samt såkaldt ”behovsbestemt sygehjælp”.
Det er lægen i det pågældende land, der afgør, hvilken behandling du kan få. Det kan blandt andet afhænge af, hvor længe du skal opholde dig i landet, og hvilken behandling der er tale om.

EU-sygesikringen dækker kun, hvis behandleren er tilknyttet den offentlige sygesikring i landet. Og den giver kun ret til de samme ydelser, som borgerne i det pågældende land har. Du skal derfor være opmærksom på, at du kan komme til at betale en del af behandlingen selv.

Hvad dækker EU-kortet ikke?

Det blå kort dækker for eksempel ikke sygetransport hjem til Danmark, og det dækker ikke, hvis formålet med rejsen er at få behandling i udlandet.'

Ved kronisk sygdom

Kronisk syge behøver ikke forhåndstilsagn for at få eller bruge det blå kort. Også kronikere kan på lige fod med landets egne borgere få dækket udgifter til lægebehandling under rejser.

Det blå EU-kort dækker dog ikke, hvis du har udskudt en nødvendig behandling for at få den i udlandet. Kortet giver ikke ret til at tage til udlandet med det formål at få behandling. Det vil desuden være op til en lægelig vurdering, om der skal igangsættes en behandling, mens du er i udlandet, eller en behandling godt kan vente, til du kommer hjem igen.

Dækning af udgifter

Det blå kort skal du vise, når du tager til læger, hospitaler, apoteker med mere i udlandet.

Behandlingen skal du i nogle lande betale for og efterfølgende søge refusion hos en lokal sygekasse. I andre lande afregner lægen direkte med den lokale sygekasse, så du kun skal betale en eventuel egenbetaling. Husk at få en kvittering, hvis du selv skal du selv betale udgifterne, så du kan søge hos din kommune om at få den refunderet, når du kommer hjem.

Se hvilke regler, der gælder i de enkelte lande, inden du rejser
 

Mit hjem

blogs

Blog

15 Hverdagsovervejelser om tøjvask og tv-valg
test

test

82 Test af alt fra fladskærme til foodprocessorer
gode råd

Gode råd

195 Tips til din have, dit køkken og dine børn