Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Efter 1. august 2014 bør du aldrig rejse i Europa uden at medbringe det blå EU-sygesikringsbevis, der fremover vil være det eneste offentlige kort, der sikrer udgiftsdækning ved sygdom på rejser i Europa.

Bestil Det blå sygesikringskort på borger.dk

Hvor og hvem dækker det?

Følgende lande er dækket af det blå EU-kort:

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien og Nordirland, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Rumænien, Østrig og Schweiz.

Det er ikke nødvendigt for danske statsborgere at have et blåt EU-sygesikringsbevis ved ophold i de nordiske lande. Heller ikke i England og Nordirland, hvor det er nok at vise sit pas.

Det er kun danske stasborgere, der bor i Danmark, der kan få det blå kort. Udenlandske statsborgere, der bor i Danmark - som hidtil har været dækket af det gule kort - kan ikke få det blå kort.

Hvilke rejser er dækket?

Det blå kort dækker medicinsk nødvendig sygehjælp på alle slags rejser under ophold indtil 1 år

Hvad dækker EU-kortet?

EU-kortet giver ret til læge- og sygehusbehandling, medicin m.m. (på lige fod med landets egne borgere), hvis du bliver syg under et ophold i et europæisk land. Kortet dækker altså både akut sygdom og tilskadekomst samt såkaldt ”behovsbestemt sygehjælp”.

Det er lægen i det pågældende land, der afgør, hvilken behandling du kan få. Det kan blandt andet afhænge af, hvor længe du skal opholde dig i landet, og hvilken behandling der er tale om.

EU-sygesikringen dækker kun, hvis behandleren er tilknyttet den offentlige sygesikring i landet. Og den giver kun ret til de samme ydelser, som borgerne i det pågældende land har. Du skal derfor være opmærksom på, at du kan komme til at betale en del af behandlingen selv.

Hvad dækker EU-kortet ikke?

Det blå kort dækker ikke sygetransport hjem til Danmark, og det dækker ikke, hvis formålet med rejsen er at få behandling i udlandet.

Ved kronisk sygdom

Det kræver ikke forhåndstilsagn for kronisk syge at få eller bruge det blå kort. Så også kronikere vil på lige fods med landets egne borgere, kunne få dækket udgifter til lægebehandling under rejser.

Men kortet dækker ikke tilfælde, hvor man har udskudt en nødvendig behandling for at få den i udlandet, og kortet giver ikke ret til at tage til udlandet med det formål at få behandling. Det vil desuden være op til en lægelig vurdering, om der skal igangsættes en behandling, mens man er i udlandet, eller en behandling godt kan vente, til man kommer hjem igen.

Dækning af udgifter

Man skal vise EU-kortet ved enhver henvendelse til læger, hospitaler, apoteker m.m. i udlandet.

I nogle lande skal man betale for behandlingen og efterfølgende søge refusion hos en lokal sygekasse. I andre lande afregner lægen direkte med den lokale sygekasse, så man kun bliver opkrævet en eventuel egenbetaling. Skal du selv betale udgifterne, så husk at få en kvittering, så du kan søge den regfunderet, når du kommer hjem. Det sker ved henvendelse til din kommune.

Mit hjem

blogs

Blog

15 Hverdagsovervejelser om tøjvask og tv-valg
test

test

81 Test af alt fra fladskærme til foodprocessorer
gode råd

Gode råd

195 Tips til din have, dit køkken og dine børn