Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Det Centrale Personregister - eller CPR-registret - indeholder en lang række oplysninger om alle danskere. I registret er vi danskere opført med vores unikke personnumre.

Oplysningerne i CPR-registret bliver især brugt af det offentlige, da registret har samlet en lang række oplysninger om hver enkelt dansker. Dit CPR-nummer er en form for nøgle, som åbner til en række fakta om dig - og du bruger dit CPR-nummer, når du for eksempel går til lægen eller afleverer din selvangivelse.

Hvilke oplysninger findes i CPR?

CPR indeholder persondata vedrørende dit personnummer, navn, adresse, fødselsregistrering, statsborgerskab, om du er medlem af folkekirken, hvem dine forældre er, din civilstand samt statusoplysninger for den enkelte personregistrering.

Når der sker ændringer for dig, så bliver en del af dem registreret i CPR. Bliver du gift og får nyt efternavn, så bliver det registreret. På samme måde sker det, hvis du skifter adresse, bliver gift eller skilt, får børn, skifter statsborgerskab eller folkekirkeforhold. Alle oplysningerne ajourføres uden at tidligere oplysninger slettes fra CPR. Derfor kan man altid se, hvor du for eksempel tidligere har boet og hvornår.

Hvem kan se mine oplysninger?

De offentlige myndigheder i Danmark har kun adgang til de oplysninger i CPR-registret, som de skal bruge. Der er derfor stor forskel på, hvor mange informationer de enkelte myndigheder har adgang til.

Private firmaer, fonde og foreninger kan få adgang til en del af oplysninger i CPR-registret. De kan få oplysningerne om dit navn og din adresse, hvis du ikke har fået dem beskyttet ved en henvendelse til dit lokale folkeregister. Firmaer kan også få oplysninger om flytning til udlandet, dødsfald og værger til umyndige personers adresse. De kan derimod ikke få oplysninger om for eksempel dine familieforhold, medlemskab af Folkekirken osv.

Private må bruge oplysningerne til at vedligeholde navne- og adresseoplysninger om deres kunder eller medlemmer. Firmaer, fonde og foreninger har ikke adgang til alle danskeres oplysninger i CPR. De skal - inden de får oplysninger fra registret - på forhånd identificere hver enkelt, som de ønsker oplysninger om.

Mit digitale liv

blogs

Blog

16 Personlige holdninger til digital overvågning
test

test

12 Test af alt fra apps til antivirus
gode råd

Gode råd

113 Tips til et privatliv på nettet