Få testresultater, anbefalinger og hjælp til køb

Til Finanstilsynet

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om betalingstjenester og elektroniske penge, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og forskellige andre love.

Forbrugerrådet har modtaget ovenstående lovforslag i høring. Lovforslagets § 2 giver anledning til følgende bemærkninger:

Overordnet set finder Forbrugerrådet, at det er et fremskridt, at brugerbetaling tillades for de dyre kreditkortbetalinger. Dette er et nødvendigt skridt for at fremme brugen af billige betalingskort i en situation, hvor butikkernes - og dermed forbrugernes - samlede regning for at bruge betalingskortsystemet, vokser år for år.

Forbrugerrådet finder det imidlertid stærkt betænkeligt, at lovforslaget (med den tilhørende bekendtgørelse om gebyrer ved brug af internationale betalingsinstrumenter) ophæver de hidtil gældende grænser for, hvor høje gebyrer bankerne må opkræve fra butikkerne når de tager imod internationale debet- og kreditkort. Fremover vil gebyrernes størrelse alene blive reguleret af betalingstjenestelovens § 79, som fastsætter, at gebyrerne ikke må være højere, end hvad der ville være tilfældet under virksom konkurrence. Denne form for regulering har dog vist sig ineffektiv. Således er der ingen regulering sket af de gældende gebyrlofter siden 2003 på trods af voldsom vækst i brugen af internationale debet- og kreditkort, og deraf følgende stordriftsfordele. Til sammenligning faldt prisen pr. betaling i dankortsystemet med omkring 30 procent mellem 2002 og 2008, på trods af langt lavere vækst i disse betalinger.

Forbrugerrådet skal derfor opfordre til at gebyrlofter fastholdes, så længe der ikke er virksom konkurrence på betalingskortområdet, og at disse kombineres med yderligere tiltag der kan beskytte forbrugere og butikker mod urimelige priser og avancer.